Farmy fotowoltaiczne a uprawa warzyw. Agrofotowoltaika.
Farmy fotowoltaiczne a uprawa warzyw. Agrofotowoltaika.

Dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w Polsce to efekt potrzeb infrastrukturalnych oraz międzynarodowych zobowiązań. Jeszcze do niedawna wśród nowo tworzonych instalacji dominowały elektrownie wiatrowe oraz jednostki wykorzystujące biomasę. Na skutek wejścia w...

czytaj dalej
Transformacja energetyczna w Polsce. Sytuacja na rynku
Transformacja energetyczna w Polsce. Sytuacja na rynku

Transformacja energetyczna kraju jeszcze nigdy nie była tak pilna. Ostatnie lata cechują się wyjątkowym natężeniem zjawisk nadzwyczajnych. Najpierw pandemia koronawirusa, a później zbrojny atak Rosji na Ukrainę, wywołały zawirowania w gospodarce europejskiej i...

czytaj dalej
Zastosowanie dronów w energetyce – zalety i możliwości
Zastosowanie dronów w energetyce – zalety i możliwości

Prowadzenie działań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury energetycznej Polski jest wyjątkowo pracochłonne. Nierzadko zdarzają się sytuacje, że same odbiory instalacji muszą być dokonywane na każdym słupie linii czy polu stacji. To zajmuje dużo czasu i...

czytaj dalej
Czym są usługi DSM? Charakterystyka i założenia
Czym są usługi DSM? Charakterystyka i założenia

Zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto w 2022 roku wyniosło W Polsce 177,1 TWh i było o 10,7% wyższe niż dziewięć lat wcześniej. Te wyniki w połączeniu z koniecznością zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wywierają silną presję na dystrybutorach...

czytaj dalej