Zastosowanie dronów w energetyce – zalety i możliwości

Prowadzenie działań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury energetycznej Polski jest wyjątkowo pracochłonne. Nierzadko zdarzają się sytuacje, że same odbiory instalacji muszą być dokonywane na każdym słupie linii czy polu stacji. To zajmuje dużo czasu i wymaga zaangażowania środków finansowych na opłacenie specjalistów, utrzymanie floty pojazdów i zakup paliwa. Alternatywą dla tego tradycyjnego modelu jest zastosowanie dronów w energetyce.

Energetyka – drony skracają czas wykonywania zadań

Infrastruktura krytyczna kraju odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu państwa i jego obywateli. Jednym z elementów tego systemu jest infrastruktura energetyczna. Ciągłość jej pracy pozwala na rozwój gospodarczy kraju, zapewnia możliwość sprawowania opieki nad osobami chorymi, determinuje funkcjonowanie nowoczesnego i cywilizowanego społeczeństwa. Z tego względu ochrona i ewolucja infrastruktury krytycznej są jednymi z priorytetów Polski.

Każdego dnia na terenie kraju odbywają się setki różnorodnych działań związanych z budową sieci elektroenergetycznych, modernizacji stacji transformatorowych czy inwestycji w odtworzenie elementów elektrowni konwencjonalnych. Tradycyjne metody inspekcji takich przedsięwzięć są czasochłonne i nieefektywne. Z tego względu od kilku lat coraz chętniej wykorzystuje się drony w energetyce. Za ich pomocą inspekcje wykonywane do tej pory w kilka tygodni, mogą być skrócone do kilku godzin. Pozwalają one efektywnie monitorować instalacje przemysłowe, linie wysokiego napięcia czy farmy wiatrowe. Jakie inne zalety – poza oszczędnością czasu – niesie ze sobą wykorzystanie dronów w energetyce i jakie są obszary ich zastosowania?

Drony w energetyce – przykłady zastosowań

Do czego mogą być wykorzystywane drony? Inspekcja infrastruktury energetycznej to tylko jedna z zalet zastosowania dronów w energetyce. Do innych należą:

  • Badania termowizyjne – drony w energetyce wyposażone w kamery termowizyjne mogą skanować linie energetyczne w poszukiwaniu miejsc o podwyższonej temperaturze, co sygnalizuje potencjalne problemy z izolacją czy zwarciami.
  • Badania izolacji i konstrukcji – drony pozwalają na dokładne badanie stanu technicznego izolacji na przewodach czy stanu konstrukcji masztów i słupów energetycznych.
  • Monitoring roślinności wokół linii energetycznych – drony w energetyce mogą także skanować tereny wokół linii energetycznych, pomagając w identyfikacji potencjalnych zagrożeń wynikających z roślinności, zwłaszcza w obszarach podatnych na pożary.
  • Pomiary topograficzne – bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są do tworzenia dokładnych map topograficznych terenów, co ułatwia planowanie tras nowych linii przesyłowych.
  • Dotarcie do miejsc trudno dostępnych – drony umożliwiają przeprowadzenie działań w obszarach górskich czy na terenach z dużą ilością bujnej roślinności.

Aktualnie zastosowanie dronów w energetyce skupia się wokół zaspokajania potrzeb w zakresie elektroenergetyki. Postęp technologiczny i intensywne badania naukowe mogą niedługo poszerzyć listę realizacji o wykonywanie pomiarów pola elektromagnetycznego, poziomu hałasu, pomiaru grubości powłoki malarskiej na słupach czy porównywania obrazu z rysunkiem konstrukcyjnym w celu wykazania niezgodności. Nie jest także wykluczone wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do przenoszenia niewielkich ciężarów, osprzętu sieciowego lub narzędzi specjalistycznych do prac pod napięciem.

Jakie są korzyści z zastosowania dronów w energetyce?

Rozwój dronów i ich zastosowań w energetyce pozwala osiągnąć zarządcom systemu wiele korzyści. Przede wszystkim są to urządzenia stosunkowo niedrogie. Pozwalają niskim kosztem zastąpić kilka innych osprzętów: śmigłowce, kamery termowizyjne, czujniki czy programy do przetwarzania obrazu. Do innych zalet używania dronów w energetyce zaliczamy:

  • Możliwość wczesnego wykrycia nieprawidłowości, co obniża koszty operacyjne utrzymania infrastruktury.
  • Poprawę efektywności pracy urządzeń, między innymi poprzez minimalizację czasu wyłączeń.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki dotarciu w miejsca zagrażające życiu i zdrowiu pracowników.
  • Minimalizowanie ryzyka kradzieży urządzeń dzięki regularnemu patrolowaniu obszarów energetycznych.
  • Oferowanie firmom włączonym do usługi DSR bardziej transparentnych warunków współpracy – szybsze informowanie o konieczności obniżenia zużycia prądu w związku z prowadzonymi pracami.

Wykorzystanie dronów w energetyce. Podsumowanie

Inteligentne i śmiałe wykorzystanie dronów do obsługi sieci i urządzeń energetycznych poprawia jakość funkcjonowania całego systemu. Podejmowanie takich działań przynosi liczne korzyści ekonomiczne, ale także poprawia elastyczność energetyczną czy zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Rozwijająca się technologia pozwoli w przyszłości na praktyczne zautomatyzowanie monitorowania wielu instalacji. Jeśli zależy Państwu na stabilnych dostawach prądu, zachęcamy do skorzystania z doradztwa energetycznego od Eco dla Biznesu. Podpowiemy, gdzie można taniej i ekologiczniej zaspokajać swoje potrzeby.