ŚLAD WĘGLOWY - redukcja śladu węglowego w firmie

Współczesny biznes nie może uciekać od odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ekologia jest już nie tylko wyrazem troski o zmiany klimatyczne i argumentem marketingowym, ale w wielu przypadkach także wymogiem przetrwania na rynku. W Eco dla Biznesu podpowiadamy, sposoby na skuteczne zmniejszenie śladu węglowego w swojej firmie, by z optymizmem patrzeć na rozwój marki.

REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO NA RYNKU MIEDZYNARODOWYM

Współczesny biznes nie może uciekać od odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ekologia jest już nie tylko wyrazem troski o zmiany klimatyczne i argumentem marketingowym, ale w wielu przypadkach także wymogiem przetrwania na rynku. W Eco dla Biznesu podpowiadamy, sposoby na skuteczne zmniejszenie śladu węglowego w swojej firmie, by z optymizmem patrzeć na rozwój marki.

Trend obliczania tego, jaki firma zostawia ślad węglowy w firmie, powoli dociera na rynek Polski. Już teraz eksporterzy na rynki Zachodnie są zobligowani do dokonania odpowiednich obliczeń dla sprzedawanych przez nie dóbr lub nawet całej organizacji. To niezbędny warunek przystąpienia do zamówienia publicznego. Ślad węglowy jest również wymagany do znalezienia partnera biznesowego na rynku zagranicznym.

W przypadku brytyjskich konsumentów dominuje przekonanie, że wolą zapłacić więcej za dany produkt, jeśli ma on podaną wartość, jaki zostawia ślad węglowy. To tylko kwestia czasu, jak wspomniane wytyczne i zachowania trafią także na nasz rynek wewnętrzny i na stałe zadomowią się w umysłach polskich klientów.

REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO NA RYNKU MIEDZYNARODOWYM

Współczesny biznes nie może uciekać od odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ekologia jest już nie tylko wyrazem troski o zmiany klimatyczne i argumentem marketingowym, ale w wielu przypadkach także wymogiem przetrwania na rynku. W Eco dla Biznesu podpowiadamy, sposoby na skuteczne zmniejszenie śladu węglowego w swojej firmie, by z optymizmem patrzeć na rozwój marki.

Trend obliczania tego, jaki firma zostawia ślad węglowy w firmie, powoli dociera na rynek Polski. Już teraz eksporterzy na rynki Zachodnie są zobligowani do dokonania odpowiednich obliczeń dla sprzedawanych przez nie dóbr lub nawet całej organizacji. To niezbędny warunek przystąpienia do zamówienia publicznego. Ślad węglowy jest również wymagany do znalezienia partnera biznesowego na rynku zagranicznym.

W przypadku brytyjskich konsumentów dominuje przekonanie, że wolą zapłacić więcej za dany produkt, jeśli ma on podaną wartość, jaki zostawia ślad węglowy. To tylko kwestia czasu, jak wspomniane wytyczne i zachowania trafią także na nasz rynek wewnętrzny i na stałe zadomowią się w umysłach polskich klientów.

ZMNIEJSZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO – NORMY

Określenie śladu węglowego dla produktu lub firmy jest procesem sformalizowanym przez szereg międzynarodowych lub krajowych standardów i wytycznych. W celu porównywalności wyników wprowadzono między innymi takie normy jak: PAS 2050, WRI GHG Protocol, ISO 2013: 14067 czy ISO 14064. Już teraz na obliczanie tego, jaki ślad węglowy zostawia firma, decydują się przedsiębiorstwa wchodzące na rynki międzynarodowe oraz takie, które w łańcuchu dostaw posiadają kontrahentów wymagających spełnienia określonych protokołów. Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej również decydują się na podobną praktykę, gdyż dostrzegają korzyści, jakie daje redukcja śladu węglowego.

ZMNIEJSZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO – KORZYŚCI DLA FIRMY

Redukcja śladu węglowego uruchamia trzy grupy czynników, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Są to:

check icon czynniki ekologiczne
check icon czynniki ekonomiczne
check icon czynniki wizerunkowe

Spadek emisji zanieczyszczeń wpływa na jakość środowiska. W konsekwencji zoptymalizowania procesu produkcji i łańcucha dostaw możliwe jest zredukowanie tego, jaki ślad węglowy jest pozostawiany o tysiące ton rocznie, co przekłada się na spowolnienie zmian klimatycznych. Ten efekt nie pozostaje bez echa. Konsumenci doceniają działania proekologiczne i chętnie identyfikują się z daną marką.

Odpowiednia polityka mająca na celu zmniejszenie śladu węglowego w firmie to także możliwość wygenerowania oszczędności. Urządzenia wielofunkcyjne, energooszczędne rozwiązania i usługi, właściwy recykling odpadów – te wszystkie praktyki pozwalają każdego roku pozostawiać w kasach firm na całym świecie miliony dolarów. Okazuje się zatem, że bycie EKO wcale nie musi wiązać się z dużymi wydatkami, ale wręcz przeciwnie, pozwala zoptymalizować swój budżet.

REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWE W ECO DLA BIZNESU

W Eco dla Biznesu rozumiemy, jak ważne jest działanie w oparciu o nowoczesne standardy. Realizujemy szereg usług doradczych i audytowych wspierających działania organizacji z różnych branż, które chcą wyjść naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych.

Obliczenie śladu węglowego dla procesu, produktu czy całej organizacji w oparciu o PAS 2050 ma coraz większe znaczenie dla konsumentów i partnerów międzynarodowych. Pomagamy dokonać tych czynności. Z chęcią wspomagamy także wdrożenie modelu biznesowego, opartego na minimalizacji emisji zanieczyszczeń w firmie. Fachowe doradztwo energetyczne to nie tylko redukcja śladu węglowego, ale także wydatki na działalność operacyjną. Bardzo często nie wiąże się ono z wysokimi wydatkami inwestycyjnymi.

Dogłębna Analiza SWOT połączona z dużym doświadczeniem na rynku energetycznym to klucz do zapewnienia lepszego wizerunku firmy. Rekomendowane przez nas rozwiązania gwarantują optymalizację wydatków w firmie, a także podnoszą prestiż marki w perspektywie długookresowej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i propozycjami na redukcję śladu węglowego w firmach.

Redukcja śladu węglowego

Zmniejszenie śladu węglowego jest kluczowym wyzwaniem stojącym przed rządzącymi, ale też zwykłymi ludźmi. Działania człowieka spowodowały, że średnia temperatura atmosfery ziemskiej jest dzisiaj o 0,85 stopni Celsjusza wyższa niż pod koniec XIX wieku. Ponad 70% tego przegrzania to bezpośredni efekt emisji dwutlenku węgla pochodzącej ze spalania surowców. Rosnące zapotrzebowanie na prąd, ciepło i konsumpcję z każdym dniem pcha naszą planetę do jeszcze większych konsekwencji. Wprowadzone niedawno przepisy dotyczące efektywności energetycznej obiektów mają zredukować ślad węglowy budowy domku jednorodzinnego o 24,8 ton dwutlenku węgla w pięćdziesięcioletnim cyklu życia. To olbrzymia wartość biorąc pod uwagę fakt, że takich budowli powstają tysiące każdego roku w samej Polsce. Czy da się dodatkowo zredukować ślad węglowy w firmie? Czego potrzeba w tej sytuacji? Czy są sposoby na tanią i efektywną redukcję?

Czym jest ślad węglowy i czy warto go liczyć?

Eliminacja śladu węglowego jest podstawowym zadaniem, które ma wspierać łagodzenie zmian klimatycznych spowodowanych czynnikami antropogenicznymi. Ogólnie przyjmuje się, że ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych przypadających na pełen cykl życia danego produktu. Przekładając tę definicję na grunt przedsiębiorstwa, można powiedzieć, że ślad węglowy określa łączny ekwiwalent dwutlenku węgla przypadający na działalność danej firmy. W Polsce nie ma prawnych przesłanek narzucających przedsiębiorcom obliczanie śladu węglowego. Takie praktyki są jednak popularne w innych regionach świata, dlatego polscy eksporterzy lub firmy współpracujące z zagranicznymi markami, zobligowani są do obliczania śladu węglowego dla całej swojej działalności lub wybranego produktu. Jest to szczególnie ważne podczas startowania w zamówieniach publicznych, gdzie jednym z wymogów jest właśnie podanie adekwatnego śladu węglowego.

Wspomniany wskaźnik warto policzyć także z innych powodów. Dużą wartością dla firmy może być dobrze skonstruowany system CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z jego założeniami, każda firma powinna działać nie tylko w zgodzie z prawem, ale także w trosce o zrównoważony rozwój otoczenia i interesariuszy. Postuluje on między innymi inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, a także relacje z pracownikami i klientami. Jednym z flagowych pomysłów na wdrożenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie jest właśnie redukcja śladu węglowego. To wiarygodny i akceptowalny w skali globalnej wskaźnik, który pozwala na raportowanie otoczeniu faktycznych osiągnięć przedsiębiorstwa w walce z nadmierną emisją zanieczyszczeń.  

Czy liczenie śladu węglowego ma sens?

Jeszcze kilkanaście lat temu redukcja śladu węglowego była pojęciem abstrakcyjnym, dostępnym tylko w literaturze popularnonaukowej. Dzisiaj odgrywa kluczową rolę na Zachodzie Europy, a za parę lat stanie się wyznacznikiem jakości organizacji także w Polsce. Równocześnie aktualne i przyszłe zmiany prawne i nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości reguł zrównoważonego rozwoju w firmie będą znacząco wpływać na wartość przedsiębiorstwa oraz zdolność do pozyskania środków zewnętrznych. Liczenie śladu węglowego jest więc niezbędne.

Wspomniany wskaźnik warto policzyć także z innych powodów. Dużą wartością dla firmy może być dobrze skonstruowany system CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z jego założeniami, każda firma powinna działać nie tylko w zgodzie z prawem, ale także w trosce o zrównoważony rozwój otoczenia i interesariuszy. Postuluje on między innymi inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, a także relacje z pracownikami i klientami. Jednym z flagowych pomysłów na wdrożenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie jest właśnie redukcja śladu węglowego. To wiarygodny i akceptowalny w skali globalnej wskaźnik, który pozwala na raportowanie otoczeniu faktycznych osiągnięć przedsiębiorstwa w walce z nadmierną emisją zanieczyszczeń.  

Jak zredukować ślad węglowy w firmie?

Jak zmniejszyć ślad węglowy? Przede wszystkim trzeba zmienić swoje myślenie o środowisku. O sukcesie w walce z zanieczyszczeniami nie decydują tylko duże inwestycje. Czasami wystarczy zmienić dostawcę energii elektrycznej i przy niższych opłatach korzystać z prądu z gwarancją pochodzenia. Tego typu działania mogą przynieść duże oszczędności i jednocześnie poprawić wizerunek marki. Dobrym pomysłem jest wsparcie profesjonalnego doradcy energetycznego od Eco dla Biznesu, który dokona audytu i skomponuje ofertę bezpośrednio pod potrzeby podmiotu.

Redukcja śladu węglowego może być także osiągnięta poprzez wdrożenie szeregu dobrych praktyk w kulturze organizacyjnej. Przykładami taki działań mogą być:

 • Zaopatrywanie biura w dozowniki z wodą zamiast zgrzewek półtoralitrowych butelek PET, które generują olbrzymie ilości plastiku.
 • Przeznaczyć dopłaty dla pracowników dojeżdżających do pracy ekologicznymi środkami transportu (rowery, komunikacja miejska).
 • Zamiana jednorazowych foliówek na torby wykonane z materiałów biodegradowalnych.
 • Wymiana starszych urządzeń na nowoczesne o niskim poborze energii.
 • Sformalizowanie kwestii delegacji, aby uniknąć przejeżdżania pustych kilometrów.
 • Zamontowanie ekranów za grzejnikami, które zwiększą skuteczność ogrzewania.
 • Przykręcanie termostatów tak, aby temperatura otoczenia była optymalna do pracy.
 • Wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów.
 • Ustalenie klarownej polityki wydruków, aby uniknąć wyrzucania dużych ilości zbędnego papieru. Coraz więcej firm przechodzi także na biura w chmurze.
 • Wyłączanie urządzeń elektronicznych i wyjmowanie ładowarek z gniazdek na zakończenie dnia roboczego.

Sposoby na zmniejszenie śladu węglowego są więc bardzo różne. Kolejnym, szczególnie istotnym dla nowoczesnych biur i korporacji może być obniżenie śladu cyfrowego. Każda aktywność podejmowana w sieci generuje określony efekt dla środowiska. Szacuje się, że nawet 15-minutowe korzystanie z internetu produkuje tyle CO2 co przejechanie jednego kilometra samochodem. Czego potrzeba, aby zmniejszyć ślad cyfrowy? Dobrym pomysłem jest ograniczenie plików zapisywanych w chmurze. Im ich więcej, tym naturalnie zużycie energii przypadające na utrzymanie takiego procesu jest także większe. Kolejną metodą jest racjonowanie wysyłania e-maili. Choć może wydawać się to futurystyczne, typowy e-mail jest odpowiedzialny za 4 g emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowy załącznik w postaci zdjęcia potrzebuje więcej przestrzeni do transmisji. W tym wypadku cyfrowy ślad węglowy wzrasta do 50 g. Okazuje się więc, że wysłanie 65 maili jest odpowiedzialne za taką samą emisję co przejechanie jednego kilometra samochodem. Jakie są sposoby na ograniczenie e-maili?

 • Usunięcie zbytecznych subskrypcji.
 • Wysyłanie informacji tylko do osób, które są faktycznymi adresatami.
 • Używanie w stopce tekstu zamiast zdjęcia.

Redukcja śladu węglowego w przedsiębiorstwie nie jest procesem skomplikowanym. Wystarczy wdrożyć kilku procedur, które nawet bez dużych inwestycji pozwalają efektywnie zmniejszyć ilość generowanych zanieczyszczeń. Dobrym przykładem praktyk proekologicznych jest zastąpienie oferowanych w sieciach marketowych foliowych jednorazówek torbami wielorazowego użytku. Wśród ciekawych przykładów działań wspierających redukcję śladu węglowego wyróżniamy także:

 • Zastąpienie przeznaczonej dla interesariuszy wody butelkowanej, wodą filtrowaną z kranu.
 • Stworzenie udogodnień do korzystania przez pracowników z transportu zbiorowego lub rowerowego.
 • Zmianę źródła energii elektrycznej i cieplnej na produkt 100% OZE.
 • Segregację odpadów.

Pomysłów na eliminację śladu węglowego w firmie może być wiele więcej. Warto też wiedzieć, że na rynku pojawia się coraz więcej certyfikatów, które premiują produkty tworzone w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Korzyści z redukcji śladu węglowego

Nowoczesne metody zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji dóbr bardzo często stawiają redukcję śladu węglowego generowanego przez firmę w samym centrum zainteresowania. To naturalna konsekwencja zmian klimatycznych, powiązanych z emisją takich czynników jak: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freon, halon, ozon i innych. Wdrożenie do codziennych działań firmy pakietu działań związanych z eliminacją śladu węglowego może przynieść szereg korzyści natury środowiskowej, ekonomicznej i wizerunkowej. Przede wszystkim obliczając ślad węglowy, lepiej poznajemy procesy zachodzące w firmie. Pozwala to z jednej strony minimalizować negatywne oddziaływanie na przyrodę, z drugiej także zoptymalizować proces produkcyjny. Wśród kluczowych wyzwań w tym zakresie warto rozważyć zwiększenie efektywności energetycznej oraz właściwe gospodarowanie odpadami. Istotna jest także likwidacja pustych przebiegów w obszarze łańcucha dostaw czy zmiana rodzajów opakowań na biodegradowalne. W Eco dla Biznesu zapewniamy klientom rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne, zapewniające nie tylko tańszy prąd dla firm, ale i „czystszy”, bo z gwarancją pochodzenia zielonej energii. Sięgnij po zielony prąd dla firm.

Redukcja kosztów związana z optymalizacją procesu produkcyjnego to nie jedyna korzyść finansowa eliminacji śladu węglowego w firmie. Duże znaczenie ma także poprawa wizerunku marki. Prowadzona polityka CSR stanowi niezastąpione źródło informacji o czynnikach społecznych, środowiskowych i ładzie korporacyjnym tak dla inwestorów, jak i potencjalnych klientów. Zawarcie informacji o redukcji śladu węglowego w raportach produktowych gwarantuje wyższą ocenę w różnorodnych rankingach oraz zwiększa zaufanie instytucji okołobiznesowych. Jest także istotnym argumentem marketingowym oraz elementem działań związanych z relacjami inwestorskimi i PR.

Zmniejszenie śladu węglowego organizacji to wyraz troski o los planety, co doceniają konsumenci. W Wielkiej Brytanii już 67% klientów chętniej sięga po produkty powstające w procesie opartym o zasady zrównoważonego rozwoju. To trend, który już niebawem będzie decydował o osiąganiu przewagi konkurencyjnej także w PolsceRedukcja śladu węglowego w firmie jest więc atutem, na który warto zdecydować się już dzisiaj.

POROZMAWIAJMY

Zostaw nam kontakt. Oddzwonimy.


ECO DLA BIZNESU SP. Z O.O.
NIP: 8992873510
Ołtaszyńska 92C/9
53-034 Wrocław

Zawsze w kontakcie
infolinia czynna: pn.-pt.
w godzinach: 8.00 – 16.00
+48 519 333 666
ecodlabiznesu@ecodlabiznesu.pl

Copyright © 2023 – Eco dla Biznesu Sp. z o.o. – Tańszy prąd dla mały i dużych przedsiębiorstw