Czym są usługi DSR? Zalety dla przedsiębiorców

Ceny energii elektrycznej dla firm biją kolejne rekordy. Już teraz przedsiębiorcy otrzymują propozycje przedłużenia umów z podstawową stawką taryfy na poziomie około trzech złotych za pobraną kilowatogodzinę prądu. To wartości zaporowe, które lada moment mogą być powodem licznych bankructw. Aby do tego nie dopuścić, firmy szukają sposobów na racjonalizację polityki kosztowej. Dobrym pomysłem jest montaż instalacji fotowoltaicznej. To rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, gdyż wymaga odpowiedniej przestrzeni i podjęcia inwestycji. Istnieją jednak inne opcje, które pozwalają na zmniejszenie kosztów za prąd bez konieczności lokowania środków pieniężnych. Taką możliwość dają usługi DSR.

DSR – co to jest?

O DSR (z angielskiego Demand Side Response) mówi się coraz więcej, ale nadal to pojęcie pozostaje w wielu miejscach niejasne. Mówiąc najprościej, DSR oznacza czasową redukcję poboru mocy przez odbiorców energii (przedsiębiorców), w celu wspierania stabilności funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. W praktyce wygląda to tak, że firma o dużym zużyciu energii podpisuje z operatorem porozumienie, na mocy którego zobowiązuje się do ograniczenia zużycia prądu na polecenie drugiej strony umowy. Takie wezwania dotyczą wyłącznie momentów szczytowych (kiedy operator nie dysponuje rezerwami mocy bądź są one trudno dostępne czy drogie). Może do tego dojść w wyniku jednoczesnego wystąpienia kilku krytycznych czynników, w tym:

 • wysokich temperatur,
 • niewielkiej produkcji z odnawialnych źródeł energii,
 • awarii w elektrowni,
 • uszkodzeń linii energetycznych.

DSR – energetyka, na której można zaoszczędzić

Jakie korzyści mają przedsiębiorstwa ze zwiększenia stabilność działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego? Poza aspektami czysto empatycznymi, operatorzy wynagradzają finansowo gotowość do redukcji zużycia prądu. Za deklarację możliwości czasowego ograniczenia poboru energii o 1 MW, są w stanie zapłacić nawet 200 000 złotych rocznie! Co istotne cały proces komunikacji przebiega z wyprzedzeniem. Firmy same deklarują, które urządzenia zgłoszą do programu. Otrzymują także wcześniejszą informację o możliwych problemach z zasilaniem.

Kto może zgłosić się do programu DSR?

Nie każda firma może z powodzeniem realizować usługi Demand Side Response. Do udziału w programie zaproszone są podmioty zużywające znaczne ilości energii, przez co należy rozumieć posiadanie co najmniej 300 kW mocy przyłączeniowej lub zużycia minimum 2 GWh prądu rocznie. Tego typu nowoczesne usługi z rynku mocy są zatem atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, chemicznej, hutniczej, opakowaniowej, meblarskiej, budowlanej czy recyklingu.

DSR energia – jak rozwiązuje się kwestie przesunięcia poboru mocy?

Sposobów na czasową redukcję poboru mocy jest co najmniej kilka. Wiele firm podkreśla, że stosowany u nich proces technologiczny wymaga pełnej sprawności wszystkich urządzeń. Czasowe wyłączenie nawet kilku z nich skutkuje koniecznością ponownego rozruchu całej linii technologicznej, a ten może trwać nawet 12 godzin. W tym wypadku operatorzy programu rekomendują uruchomienie agregatów rezerwowych lub zmianę harmonogramu pracy kogeneracji. W tej, jak i innych sytuacjach możliwe jest także:

 • wyłączanie tylko części urządzeń lub oświetlenia,
 • dostosowanie procesów produkcyjnych do konkretnych godzin zapotrzebowania na redukcję mocy,
 • zmiana nastaw i harmonogramów aktywności instalacji HVAC, pomp, zamrażarek przemysłowych czy innych urządzeń generujących duży pobór.

DSR – zalety

Wprowadzenie usługi DSR w firmie pozwala osiągnąć co najmniej kilka korzyści. Należą do nich:

 • elastyczność – to przedsiębiorca decyduje, jak konkretnie wdrażana będzie usługa i które urządzenia zostaną potencjalnie wyłączone,
 • ekonomiczność – uczestnictwo w programie to czysty zysk, sięgający nawet do 200 000 złotych za 1 MW redukcji,
 • bezpieczeństwo energetyczne – pomoc w ustabilizowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zmniejsza ryzyko blackoutu i wprowadzenia stopni zasilania.
 • Niskie ryzyko wezwania do redukcji – póki co operatorzy wzywają do przesunięcia poboru mocy tylko sporadycznie.

DSR – definicja a praktyka

Umowę na realizację usług DSR można podpisać bezpośrednio z operatorem lub agregatorem. Każdy z tych modeli ma swoje plusy i minusy, a o ostatecznym uczestnictwie firmy w rynku mocy, najlepiej zdecydować po rozmowie ze specjalistą. Profesjonalne doradztwo energetyczne dla firm, realizowane przez Eco dla Biznesu, daje szansę na obniżenie rachunków za prąd w co najmniej kilku formach. DSR, energia odnawialna, zmiana dostawcy prądu – to tylko niektóre z pomysłów, jakie po wdrożeniu w codziennym działaniu firmy przynoszą wymierne korzyści finansowe. Warto o tym pomyśleć właśnie teraz, gdy stawki taryf realnie zagrażają pozycji konkurencyjnej. W celu umówienia spotkania z naszymi doradcami zapraszamy do kontaktu.