Zostaw nam kontakt. Oddzwonimy  i przedstawimy korzystne rozwiązanie cenowe dla Twojego Biznesu.

ZOSTAW KONTAKT

DSR kluczem do przyszłości energetycznej!

Zarządzanie energią w firmie to w XXI wieku fundament, na bazie którego przedsiębiorstwa budują swoją markę i stabilność finansową. DSR to innowacyjne podejście, które pozwala na elastyczne uczestnictwo w rynku mocy, przynosząc jednocześnie korzyści finansowe. W świecie, gdzie zasoby energetyczne stają się coraz bardziej cenne, DSR oferuje szansę na aktywny udział w kształtowaniu rynku energii. DSR wspiera integrację energii odnawialnej z siecią, co jest kluczowe ze względu na jej nieprzewidywalność. Program ten umożliwia przesunięcie momentów intensywnego zużycia na okresy, gdy energia z OZE jest najbardziej dostępna, co pozwala na optymalne wykorzystanie zielonych źródeł i zwiększa ich dostępność.

 

Usługi DSR

DSR – zarabiaj na elastyczności poboru energii

Energia elektryczna dla firm - oferta SPOT - Eco dla Biznesu

Jakie korzyści mają przedsiębiorstwa ze zwiększenia stabilności działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego? Operatorzy wynagradzają uczestników systemu DSR finansowo za gotowość do redukcji zużycia prądu. Za deklarację możliwości czasowego ograniczenia poboru energii o 1 MW, są w stanie zapłacić nawet 200 000 złotych rocznie! Co istotne cały proces komunikacji przebiega z wyprzedzeniem. Firmy same deklarują, które urządzenia zgłoszą do programu DSR. Otrzymują także wcześniejszą informację o możliwych problemach z zasilaniem. Aktualnie, gdy ceny energii rosną dynamicznie, DSR oferuje zatem przedsiębiorstwom konkretne oszczędności, które mogą dalej być reinwestowane w rozwój firmy.

Jeśli jesteś ciekaw, jak możesz zarobić na przystąpieniu do programu DSR i jakie inne korzyści z tego płyną, skontaktuj się z nami.

Kto może zgłosić się do programu DSR?

Energia elektryczna dla firm - Eco dla Biznesu

Jakie firmy mogą skorzystać z programu DSR? Nie każde przedsiębiorstwo może z powodzeniem realizować usługi Demand Side Response. Do udziału w programie zaproszone są podmioty zużywające znaczne ilości energii, przez co należy rozumieć posiadanie co najmniej 300 kW mocy przyłączeniowej lub zużycia minimum 2 GWh prądu rocznie. Tego typu nowoczesne usługi z rynku mocy są zatem atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, chemicznej, hutniczej, opakowaniowej, meblarskiej, budowlanej czy recyklingu. Stąd też to najczęściej przedstawiciele tych branż należą do systemu DSR.

Aby przedsiębiorstwo mogło zostać uczestnikiem DSR (Demand Side Response), musi mieć potwierdzenie weryfikacji (jest nim tzw. certyfikat oRED) oraz mieć zdolność do redukcji zapotrzebowania na moc, bądź źródła wytwórcze wewnętrzne (przykładowo agregat). Uwaga: program DSR obejmuje automatyczną certyfikacją wszystkie firmy o mocy umownej przynajmniej 300 kW.

DSR energia – jak rozwiązuje się kwestie przesunięcia poboru mocy?

Sposobów na czasową redukcję poboru mocy jest co najmniej kilka. Wiele firm podkreśla, że stosowany u nich proces technologiczny wymaga pełnej sprawności wszystkich urządzeń. Czasowe wyłączenie nawet kilku z nich skutkuje koniecznością ponownego rozruchu całej linii technologicznej, a ten może trwać nawet 12 godzin. W tym wypadku operatorzy programu rekomendują uruchomienie agregatów rezerwowych lub zmianę harmonogramu pracy kogeneracji. W tej, jak i innych sytuacjach, możliwe jest także:

 • wyłączanie tylko części urządzeń lub oświetlenia,
 • dostosowanie procesów produkcyjnych do konkretnych godzin zapotrzebowania na redukcję mocy,
 • zmiana nastaw i harmonogramów aktywności instalacji HVAC, pomp, zamrażarek przemysłowych czy innych urządzeń generujących duży pobór.

Skontaktuj się z nami. Po analizie Twoich potrzeb i możliwości redukcji zużycia energii, opracujemy spersonalizowaną umowę, zawierającą plan redukcji energii, obejmujący takie działania jak korzystanie z lokalnych magazynów energii czy wyłączanie określonych urządzeń. Dzięki temu będziesz miał jasne wytyczne, jak postępować w przypadku prośby o zmniejszenie zużycia.

Obowiązek uczestników DSR (Demand Side Response):

 • wynagrodzenia za gotowość przy zachowaniu zasady: większy wolumen = wyższa kompensata, która jest wypłacana na zakończenie kwartału. Ważne: bez względu na to, czy w tym czasie miało miejsce wezwanie do redukcji, czy nie – wynagrodzenie w ramach DSR i tak będzie wypłacone;
 • integracji z wirtualną elektrownią, czyli dostępu do nowoczesnych narzędzi (m.in. do wygodnej integracji z magazynami energii, do ładowarek samochodowych czy korzyści finansowych w zamian za dostęp do nadwyżek mocy klienta);
 • optymalizacji indywidualnych kosztów energii elektrycznej (do narzędzi przeznaczonych do audytu energetycznego, doboru taryf czy wykluczenia przekroczeń);

Do obowiązków uczestnika programu DSR należy gotowość do przeprowadzenia redukcji na żądanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych raz na kwartał w godzinach 7:00 – 22:00 (wezwanie pojawia się minimalnie 7 godzin przed planowaną redukcja wyłącznie w okresie zagrożenia systemu energetycznego). Jeśli nie wykona redukcji testowej lub faktycznej, nie zostanie mu wypłacone wynagrodzenie za gotowość lub otrzyma jedynie wypłatę częściową.

Gdy skorzystasz z naszego wsparcia:

 • Skontaktujemy się z Tobą z prośbą o zmniejszenie zużycia, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Wykonujesz uzgodniony plan – Twoja firma zmniejsza zużycie energii zgodnie z planem. Jeżeli nie jesteś w stanie dokonać redukcji, poinformuj nas o tym.
 • Otrzymasz zwrot kosztów – pokryjemy koszty redukcji zużycia energii, zgodnie z ustalonymi warunkami.

DSR – zalety i korzyści dla firm przystępujących do programu

Wprowadzenie usługi DSR w firmie pozwala osiągnąć co najmniej kilka korzyści. Należą do nich:

 • elastyczność – to przedsiębiorca decyduje, jak konkretnie wdrażana będzie usługa i które urządzenia zostaną potencjalnie wyłączone,
 • ekonomiczność – uczestnictwo w programie DSR gwarantuje wynagrodzenie za czasowe obniżenie lub przesunięcie w czasie poboru energii – to czysty zysk, sięgający nawet do 200 000 złotych za 1 MW redukcji,
 • bezpieczeństwo energetyczne – pomoc w ustabilizowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zmniejsza ryzyko blackoutu i wprowadzenia stopni zasilania.
 • niskie ryzyko wezwania do redukcji – póki co operatorzy systemu DSR wzywają do przesunięcia poboru mocy tylko sporadycznie.
 • minimalizacji zagrożeń zakłócenia zasilania energią elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Oprócz tego, uczestnicy programu DSR energetyka mają prawo wykorzystywać w firmowych materiałach wizerunkowych godło z hasłem „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Skorzystaj z zalet programu DSR. Zmniejsz zużycie energii i zadbaj o bezpieczeństwo dostaw energii dla kraju, lokalnej społeczności, swojej firmy. Zwiększ udział energii odnawialnej w swoim przedsiębiorstwie.

DSR – jak przystąpić do programu?

Umowę na realizację usług DSR można podpisać bezpośrednio z operatorem lub agregatorem. Każdy z tych modeli ma swoje plusy i minusy, a o ostatecznym uczestnictwie firmy w rynku mocy, najlepiej zdecydować po rozmowie ze specjalistą. Profesjonalne doradztwo energetyczne dla firm, realizowane przez Eco dla Biznesu, daje szansę na obniżenie rachunków za prąd w co najmniej kilku formach. DSR, energia odnawialna, zmiana dostawcy prądu – to tylko niektóre z pomysłów, jakie po wdrożeniu w codziennym działaniu firmy przynoszą wymierne korzyści finansowe. Warto o tym pomyśleć właśnie teraz, gdy stawki taryf realnie zagrażają pozycji konkurencyjnej.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku mocy i jednocześnie dążysz do maksymalizowania oszczędności na kosztach energii, DSR jest dla Ciebie. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie stać się bardziej efektywną energetycznie.

DSR – co to jest?

DSR (z angielskiego Demand Side Response) to narzędzie, które łączy zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej z optymalizacją zużycia energii. Czym w praktyce jest Demand Side Response? Mówiąc najprościej, DSR oznacza czasową redukcję poboru mocy przez odbiorców energii (przedsiębiorców), w celu wspierania stabilności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. DSR to rynek mocy, a właściwie jego ważna część, dzięki której możliwe jest zachowanie stabilności w KSE czyli krajowym systemie elektroenergetycznym w momencie, gdy wystąpi trudna sytuacja bilansowa.  Rosnące zapotrzebowanie na energię powoduje, że w godzinach szczytu sieć może zostać przeciążona lub mocy produkcyjnych będzie zbyt mało, by zaspokoić realne potrzeby. Przez to może dochodzić  do przerw w dostawie energii i konieczności drogich modernizacji infrastruktury. Program DSR oferuje alternatywne rozwiązanie, dzięki któremu zamiast zwiększać podaż energii, zarządza się popytem konsumenta w okresach szczytowego zapotrzebowania, zmniejszając zużycie energii elektrycznej.

Na czym polega usługa Demand Side Response?

Usługa DSR w praktyce wygląda tak: firma o dużym zużyciu energii podpisuje z operatorem porozumienie, na mocy którego zobowiązuje się do dobrowolnego i czasowego obniżenia zużycia prądu lub przesunięcia w czasie jego poboru na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Takie wezwania dotyczą wyłącznie momentów szczytowych (kiedy operator nie dysponuje rezerwami mocy bądź są one trudno dostępne czy drogie). Może do tego dojść w wyniku jednoczesnego wystąpienia kilku krytycznych czynników, w tym:

 • wysokich temperatur,
 • niewielkiej produkcji z odnawialnych źródeł energii,
 • awarii w elektrowni,
 • uszkodzeń linii energetycznych.

Jaki jest więc w skrócie główny cel DSR? Energia, której pobór jest czasowo zredukowany, ma wspierać stabilne działanie całego systemu elektroenergetycznego. Przedsiębiorstwa, dzięki zaawansowanym narzędziom do kontroli zużycia energii w czasie rzeczywistym, mogą modyfikować harmonogram produkcji, przesuwając energochłonne procesy na inne godziny. W efekcie przyczynia się to do stabilności działania całego systemu, za co firmy otrzymują określone w umowie benefity.

Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzaniem takich rozwiązań w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Możesz realnie wpłynąć na wspieranie bezpieczeństwa energetycznego, ale także na obniżenie kosztów w swoim przedsiębiorstwie.

Energia elektryczna dla firm a rentowność biznesu

O rentowności biznesu decyduje wiele dużych i drobnych elementów, a z pozoru małe oszczędności mogą przełożyć się na znaczne zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Energia elektryczna dla firm to jeden z tych elementów, o których często się zapomina, a które mogą przynieść realne obniżenie kosztów.

W czasach, gdy ceny prądu rosną i z niepokojem spoglądamy w przyszłość, tania energia elektryczna dla firm wydaje się luksusem i niedoścignionym marzeniem. Tymczasem nie jest to wcale trudne i nieraz wystarczy jedynie zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, by odczuć rzeczywistą różnicę.

Z kosztem energii elektrycznej jest podobnie jak z każdym innym towarem lub usługą – są dostawcy, u których jest drogo, są też tacy, u których sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na preferencyjnych warunkach. To istotne zwłaszcza dla przedsiębiorstw z dużym zapotrzebowaniem na prąd, gdzie koszty te są wysokie.
Tańsza energia dla firm może przyczynić się do znacznych oszczędności i wzrostu opłacalności biznesu.

Tańszy prąd dla małej firmy – jak znaleźć optymalne rozwiązanie?

Zmiana oferty na prąd dla przedsiębiorstw to długotrwały proces, który wymaga przeprowadzenia fachowej analizy SWOT oraz posiadania doświadczenia na rynku energetycznym. Jeśli zależy Państwu na spokoju, stabilności i bezpieczeństwie, warto skorzystać z usług Eco dla Biznesu.

Przeprowadziliśmy dziesiątki optymalizacji energetycznych, dlatego doskonale wiemy, jak znaleźć tani prąd dla firm, dopasowany do indywidualnych potrzeb. Pomagamy w wyborze oferty na prąd dla małej firmy, jak i dla sektora przemysłowego, deweloperskiego oraz budowlanego.

Rozważając wybór dostawcy energii elektrycznej i podpisanie nowej umowy na prąd dla firm, warto wziąć pod uwagę nie tylko podstawowe koszty i cenę za kilowatogodzinę, ale także czynniki pozacenowe. To one bardzo często wpływają na spokój w planowaniu budżetu oraz wzmacniają prestiż przedsiębiorstwa. Dbamy o to, aby prąd dla firm był nie tylko tani, ale także efektywny.

Prąd dla małych firm – każdy dzień bez optymalizacji, to potencjalne straty

Od kilku lat każdy przedsiębiorca może wybrać podmiot, od którego kupuje prąd dla firmy. To dobra informacja, bowiem ceny energii elektrycznej ciągle wzrastają. Zgodnie z zapisami dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, prognozuje się dalsze dynamiczne zwiększenie taryf na prąd dla małych firm.

Aby częściowo uniezależnić się do tego czarnego scenariusza i odciążyć nasz budżet operacyjny, warto już dzisiaj poszukać, jak kształtują się oferty na tańszy prąd dla małej firmy. Ceny przeznaczone dla klientów z tego sektora są dzisiaj korzystniejsze niż propozycje dla średnich i dużych odbiorców. Wiąże się to z jednej strony z ryzykiem zabezpieczenia dostaw, z drugiej także ze zmiennością na giełdzie.

Eco dla Biznesu proponuje kompleksową usługę zmiany oferty na prąd dla małych przedsiębiorstw, w skład której wchodzi nie tylko odszukanie optymalnego, zindywidualizowanego rozwiązania, ale także analiza zapisów umownych i wdrożenie ich w życiu gospodarczym.

Sprawdź usługi DSR

Zostaw nam kontakt. Oddzwonimy  i przedstawimy korzystne rozwiązanie cenowe dla Twojego Biznesu.


Copyright © 2023 – Eco dla Biznesu Sp. z o.o. – Tańszy prąd dla mały i dużych przedsiębiorstw