Czym są usługi DSR? Zalety dla przedsiębiorców

Ceny energii elektrycznej dla firm biją kolejne rekordy. Już teraz przedsiębiorcy otrzymują propozycje przedłużenia umów z podstawową stawką taryfy na poziomie około trzech złotych za pobraną kilowatogodzinę prądu. To wartości zaporowe, które lada moment mogą być powodem licznych bankructw. Aby do tego nie dopuścić, firmy szukają sposobów na to, jak obniżyć koszty prądu w przedsiębiorstwie. Dobrym pomysłem jest montaż instalacji fotowoltaicznej. To rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, gdyż wymaga odpowiedniej przestrzeni i podjęcia inwestycji. Istnieją jednak inne opcje, które pozwalają na zmniejszenie kosztów za prąd bez konieczności lokowania środków pieniężnych. Taką możliwość dają usługi DSR.

DSR – co to jest?

O DSR (z angielskiego Demand Side Response) mówi się coraz więcej, ale nadal to pojęcie pozostaje w wielu miejscach niejasne. Czym jest Demand Side Response? Mówiąc najprościej, DSR oznacza czasową redukcję poboru mocy przez odbiorców energii (przedsiębiorców), w celu wspierania stabilności funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. DSR to rynek mocy, a właściwie jego ważna część, dzięki której możliwe jest zachowanie stabilności w KSE czyli krajowym systemie elektroenergetycznym w momencie, gdy wystąpi trudna sytuacja bilansowa. Zwłaszcza w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Na czym polega usługa Demand Side Response?

Usługa DSR w praktyce wygląda tak: firma o dużym zużyciu energii podpisuje z operatorem porozumienie, na mocy którego zobowiązuje się do dobrowolnego i czasowego obniżenia zużycia prądu lub przesunięcia w czasie jego poboru na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Takie wezwania dotyczą wyłącznie momentów szczytowych (kiedy operator nie dysponuje rezerwami mocy bądź są one trudno dostępne czy drogie). Może do tego dojść w wyniku jednoczesnego wystąpienia kilku krytycznych czynników, w tym:

 • wysokich temperatur,
 • niewielkiej produkcji z odnawialnych źródeł energii,
 • awarii w elektrowni,
 • uszkodzeń linii energetycznych.

Jaki jest więc w skrócie główny cel DSR? Energia, której pobór jest czasowo zredukowany ma wspierać stabilne działanie całego systemu elektroenergetycznego. Spójrzmy na przykład.

Firma X zużywa około 634 MWh średniomiesięcznie. Dzięki zaawansowanym narzędziom do kontroli zużycia energii w czasie rzeczywistym, może modyfikować harmonogram produkcji, przesuwając energochłonne procesy na inne godziny. W efekcie przyczynia się do stabilności działania całego systemu, za co otrzymuje określone w umowie benefity.

Dlaczego DSR jest kluczem do przyszłości energetycznej?

Zarządzanie energią w firmie to w XXI wieku fundament, na bazie którego przedsiębiorstwa budują swoją markę i stabilność finansową. DSR to innowacyjne podejście, które pozwala na elastyczne uczestnictwo w rynku mocy, przynosząc jednocześnie korzyści finansowe. Polska znajduje się w początkowym stadium transformacji energetycznej, co sprawia, że klienci biznesowi szukają nowych, skutecznych rozwiązań na zapewnienie stabilności dostaw prądu. W świecie, gdzie zasoby energetyczne stają się coraz bardziej cenne, DSR oferuje szansę na aktywny udział w kształtowaniu rynku energii.

DSR – energetyka, na której można zaoszczędzić

Jakie korzyści mają przedsiębiorstwa ze zwiększenia stabilność działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego? Poza aspektami czysto empatycznymi, operatorzy wynagradzają finansowo gotowość do redukcji zużycia prądu. Za deklarację możliwości czasowego ograniczenia poboru energii o 1 MW, są w stanie zapłacić nawet 200 000 złotych rocznie! Co istotne cały proces komunikacji przebiega z wyprzedzeniem. Firmy same deklarują, które urządzenia zgłoszą do programu. Otrzymują także wcześniejszą informację o możliwych problemach z zasilaniem. Aktualnie, gdy ceny energii rosną dynamicznie, DSR oferuje zatem przedsiębiorstwom konkretne oszczędności, które mogą dalej reinwestowane w rozwój firmy.

Kto może zgłosić się do programu DSR?

Jakie firmy mogą skorzystać z programu DSR? Nie każde przedsiębiorstwo może z powodzeniem realizować usługi Demand Side Response. Do udziału w programie zaproszone są podmioty zużywające znaczne ilości energii, przez co należy rozumieć posiadanie co najmniej 300 kW mocy przyłączeniowej lub zużycia minimum 2 GWh prądu rocznie. Tego typu nowoczesne usługi z rynku mocy są zatem atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, chemicznej, hutniczej, opakowaniowej, meblarskiej, budowlanej czy recyklingu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z programu DSR?

Aby przedsiębiorstwo mogło zostać uczestnikiem DSR (Demand Side Response), musi mieć potwierdzenie weryfikacji (jest nim tzw. certyfikat oRED) oraz mieć zdolność do redukcji zapotrzebowania na moc, bądź źródła wytwórcze wewnętrzne (przykładowo agregat). Uwaga: program DSR obejmuje automatyczną certyfikacją wszystkie firmy o mocy umownej przynajmniej 300 kW.

DSR energia – jak rozwiązuje się kwestie przesunięcia poboru mocy?

Sposobów na czasową redukcję poboru mocy jest co najmniej kilka. Wiele firm podkreśla, że stosowany u nich proces technologiczny wymaga pełnej sprawności wszystkich urządzeń. Czasowe wyłączenie nawet kilku z nich skutkuje koniecznością ponownego rozruchu całej linii technologicznej, a ten może trwać nawet 12 godzin. W tym wypadku operatorzy programu rekomendują uruchomienie agregatów rezerwowych lub zmianę harmonogramu pracy kogeneracji. W tej, jak i innych sytuacjach możliwe jest także:

 • wyłączanie tylko części urządzeń lub oświetlenia,
 • dostosowanie procesów produkcyjnych do konkretnych godzin zapotrzebowania na redukcję mocy,
 • zmiana nastaw i harmonogramów aktywności instalacji HVAC, pomp, zamrażarek przemysłowych czy innych urządzeń generujących duży pobór.

DSR – zalety

Wprowadzenie usługi DSR w firmie pozwala osiągnąć co najmniej kilka korzyści. Należą do nich:

 • elastyczność – to przedsiębiorca decyduje, jak konkretnie wdrażana będzie usługa i które urządzenia zostaną potencjalnie wyłączone,
 • ekonomiczność – uczestnictwo w programie to czysty zysk, sięgający nawet do 200 000 złotych za 1 MW redukcji,
 • bezpieczeństwo energetyczne – pomoc w ustabilizowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zmniejsza ryzyko blackoutu i wprowadzenia stopni zasilania.
 • Niskie ryzyko wezwania do redukcji – póki co operatorzy wzywają do przesunięcia poboru mocy tylko sporadycznie.

Demand Side Response – co jeszcze zyskują uczestnicy programu?

Firmy, które biorą udział w programie DSR otrzymują profity w postaci:

 • wynagrodzenia za gotowość przy zachowaniu zasady: większy wolumen = wyższa kompensata, która jest wypłacana na zakończenie kwartału. Ważne: bez względu na to, czy w tym czasie miało miejsce wezwanie do redukcji, czy nie – wynagrodzenie w ramach DSR i tak będzie wypłacone;
 • integracji z wirtualną elektrownią, czyli dostępu do nowoczesnych narzędzi (m.in. do wygodnej integracji z magazynami energii, do ładowarek samochodowych czy korzyści finansowych w zamian za dostęp do nadwyżek mocy klienta);
 • optymalizacji indywidualnych kosztów energii elektrycznej (do narzędzi przeznaczonych do audytu energetycznego, doboru taryf czy wykluczenia przekroczeń);
 • dostępu do Lerta Energy Intelligence – systemu zarządzania energią, który zwiększa świadomość zużywania energii w ramach działalności i podsuwa sprawdzone rozwiązania na temat tego, jak można zracjonalizować zarządzanie energią w przedsiębiorstwie;
 • minimalizacji zagrożeń zakłócenia zasilania energią elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania.
 • Oprócz tego, uczestnicy programu DSR energetyka mają prawo wykorzystywać w firmowych materiałach wizerunkowych godło z hasłem „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Zarabiaj na Demand Side Response

W jaki sposób usługa DSR pozwala firmom oszczędzać, a jednocześnie zarabiać pieniądze? Jeśli tylko uczestnik programu DSR spełni poniższy obowiązek – zyska przychody w postaci całkowitego lub częściowego wyeliminowania Opłaty Mocowej. Nasze doświadczenie i wiedza w tej dziedzinie gwarantują, że Twoja firma będzie w stanie skutecznie unikać niepotrzebnych kosztów. W świecie, gdzie opłaty za energię mogą stanowić znaczący procent kosztów operacyjnych, DSR oferuje przedsiębiorstwom szansę na zrównoważenie budżetu.

Obowiązek uczestników DSR (Demand Side Response):

Do obowiązków uczestnika programu DSR jest gotowość do przeprowadzenia redukcji na żądanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych raz na kwartał w godzinach 7:00 – 22:00 (wezwanie pojawia się minimalnie 7 godzin przed planowaną redukcja wyłącznie w okresie zagrożenia systemu energetycznego). Jeśli nie wykona redukcji testowej lub faktycznej, nie zostanie mu wypłacone wynagrodzenie za gotowość lub otrzyma jedynie wypłatę częściową.

DSR – definicja a praktyka

Umowę na realizację usług DSR można podpisać bezpośrednio z operatorem lub agregatorem. Każdy z tych modeli ma swoje plusy i minusy, a o ostatecznym uczestnictwie firmy w rynku mocy, najlepiej zdecydować po rozmowie ze specjalistą. Profesjonalne doradztwo energetyczne dla firm, realizowane przez Eco dla Biznesu, daje szansę na obniżenie rachunków za prąd w co najmniej kilku formach. DSR, energia odnawialna, zmiana dostawcy prądu – to tylko niektóre z pomysłów, jakie po wdrożeniu w codziennym działaniu firmy przynoszą wymierne korzyści finansowe. Warto o tym pomyśleć właśnie teraz, gdy stawki taryf realnie zagrażają pozycji konkurencyjnej.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku mocy i jednocześnie dążysz do maksymalizowania oszczędności na kosztach energii, DSR jest dla Ciebie. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie stać się bardziej efektywną energetycznie.