POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA ECO DLA BIZNESU SP. Z O.O.

OGÓLNA INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

spółka pod firmą Eco dla Biznesu sp. z o.o., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzać może Państwa dane osobowe. Do powyższego dojść może w szczególności w sytuacji, w której pozostają Państwo kontrahentem Spółki, przedstawicielem jej kontrahentów, pracownikiem lub współpracownikiem Spółki, osobą zainteresowaną ofertą Spółki, lub jeżeli utrzymują Państwo inne, nieuwzględnione powyżej, relacje biznesowe ze Spółką.

Poniżej prezentujemy główne zasady przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych:

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ECO DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (ul. Ołtaszyńska 39, 53-010 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000825622, NIP: 8992873510, REGON: 38509245200000(dalej również jako: Administrator lub Spółka).

 • W jaki sposób Spółka pozyskała moje dane osobowe?

Odpowiedź na to pytanie zależy od charakteru relacji łączących Cię ze Spółką. Dane te mogły zostać bowiem przekazane albo bezpośrednio przez Ciebie, albo przez inny podmiot, który dysponował Twoimi danymi.

Przykładowo – jeżeli skierowałeś do nas wiadomość e-mail, skorzystałeś z formularza kontaktowego, zadzwoniłeś do nas i poprosiłeś o kontakt zwrotny zostawiając swój numer telefonu – w każdej z takich sytuacji przekazałeś nam swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
W takich sytuacjach nie masz obowiązku podania nam swoich danych, ale ich nieprzekazanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą, czy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

W zakresie w jakim Spółka uzyskała Twoje dane osobowe od innego podmiotu, najczęściej będzie to miało miejsce w sytuacji współpracy gospodarczej prowadzonej przez ten podmiot ze Spółką (np. jesteś reprezentantem podmiotu albo pracownikiem odpowiedzialnym za kontakt w sprawie realizacji zawartej umowy). Spółka informuje przy tym, że pozyskuje tylko te dane osobowe, bez których umowa nie może zostać zawarta lub wykonana. Nieprzekazanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowodowałoby, że nie byłoby możliwe jej skuteczne zawarcie z podmiotem przez Ciebie reprezentowanym, lub jej wykonanie (jeżeli pozostajesz osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy). Przekazane dane osobowe obejmują co do zasady: imię i nazwisko, względnie funkcję w reprezentowanym podmiocie, adres e-mail, numer telefonu.

W ograniczonych przypadkach możliwe jest też pozyskanie przez Spółkę danych osobowych z innych źródeł – np. strony internetowej Twojego pracodawcy, czy bazy danych CEIDG. Spółka skorzystać mogła z tej możliwości realizując swoje prawnie uzasadnione interesy – czyli np. w sytuacji, w której konieczne było skontaktowanie się z Tobą w celu omówienia sprawy Klienta Spółki.

 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zawsze przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o co najmniej jedną podstawę prawną wynikającą z przepisów RODO.

Jeżeli jesteś stroną zawartej z nami umowy (lub zamierzasz zawrzeć z nami taką umowę), to Twoje dane osobowe służą nam do zawarcia albo wykonania tej umowy. Na tej samej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane jeżeli jesteś przedstawicielem lub reprezentantem kontrahenta Spółki. Powyższe obejmuje przetwarzanie Twoich danych w zakresie obejmującym np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia kwestii dotyczących umowy, ustalenia terminu odbioru lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi.

Niekiedy Spółka zobowiązana może być do przetwarzania Twoich z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przykładowo przepisy podatkowe wymagają od nas prawidłowego dokumentowania zawieranych umów i ich realizacji.

Spółka zastrzega sobie ponadto możliwość do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów.
W zakresie tym mieści się nie tylko marketing bezpośredni produktów Spółki (czyli zwrócenie się do Ciebie ze starannie wyselekcjonowaną ofertą), ale przede wszystkim zabezpieczenie roszczeń czy dochodzenie praw Spółki.

Wreszcie, w niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych może być wyrażona przez Ciebie zgoda. Zgodę pozyskujemy przede wszystkim na potrzeby organizowanych przez nas postępowań rekrutacyjnych, a w ograniczonym zakresie także w celu umożliwienia prowadzenia nam działań marketingowych.

 • Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak jest to niezbędne i zgodne z prawem.
W tym celu przez Spółkę analizowane są stosowne przepisy prawa (dotyczące zarówno zobowiązań podatkowych, jak i praw Administratora – np. przedawnienie roszczeń).

Prosimy byś miał na uwadze, że w zależności od tego w jaki sposób i do jakich celów uzyskaliśmy Twoje dane osobowe – różny będzie okres ich przetwarzania. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekazać może Ci IOD Spółki.

 • Czy moje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Spółka zobowiązana lub upoważniona jest udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przykładowo – jeżeli o przekazanie Twoich danych osobowych zwróci się do Spółki Sąd – Spółka zmuszona będzie przekazać te dane osobowe.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Spółki. Możemy bowiem zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotom trzecim (dotyczy to np. podmiotów odpowiedzialnych za zarządzenie naszymi systemami informatycznymi, serwerami, agencji marketingowych, zewnętrznych doradców, etc.). Zastrzegamy, że powierzenie przetwarzania danych osobowych każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli zgodnie z przepisami i wymaganiami wynikającymi z RODO.

Informujemy jednocześnie, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 • Jakie prawa mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci m.in. prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych (czyli podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda) – zgodę tę wycofać możesz w każdym czasie.

Ponadto przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie w Twojej ocenie niezgodny z prawem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach, lub chcesz z nich skorzystać – skontaktuj się z naszym IOD.

 • Nie znalazłem tutaj interesujący mnie informacji. Z kim mogę w tej sprawie się skontaktować?

Uważasz, że klauzula informacyjna nie wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? Albo po prostu masz pewne wątpliwości, o których chciałbyś porozmawiać? Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e – mail zatrudnionego przez nas Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD skontaktować można się przez adres: RODO@putz.pl

POROZMAWIAJMY

Zarezerwuj kwadrans pełen konkretów, faktów i energii na rozmowę z naszymi ekspertami!
Zostaw nam kontakt. Oddzwonimy.

ECO DLA BIZNESU SP. Z O.O.
NIP: 8992873510
Ołtaszyńska 92C/9
53-034 Wrocław

Zawsze w kontakcie
infolinia czynna: pn.-pt.
w godzinach: 8.00 – 16.00
+48 519 333 666
ecodlabiznesu@ecodlabiznesu.pl

O nas

 • Poznaj Eco dla Biznesu

  Poznaj nas bliżej.
  Dowiedz się co nami kieruje? Jakie wartości nas napędzają i jak postrzegamy świat energii?

 • Kariera

  Rozwiń skrzydła.
  Realizuj swoje marzenia na rynku energetycznym.

Sponsorujemy

 • WTS Sparta Wrocław

  WTS Sparta Wrocław
  Energia i gaz napędza biznes…bez hamulców. Jesteśmy sponsorem premium klubu od 2021 roku. Zobacz unikalne zdjęcia z meczy.

 • Dan Bewley

  Dan Bewley
  Młody, ambitny i obiecujący zawodnik. Wspieramy Dana w Speedway Grand Prix od 2022 roku. Zobacz unikalne zdjęcia z SGP.

 • Arkady Fiedler

  Arkady Fiedler
  Pasjonat motoryzacji, podróży i ekologii. Śledź z nami jego podróże autami elektrycznymi, hybrydowymi oraz kultową już Zieloną Bestią, czyli Fiatem 126p.

Oferta

 • NEnergia

  Energia dla firm
  Biznes to sztuka inwestowania energii. Z naszą ofertą wybierzesz najlepszą energię dla swojego biznesu.

 • NGaz dla firm

  Gaz dla firm
  Okazje bywają ulotne. Z nami złapiesz najlepszą!

 • NFotowoltaika

  Fotowoltaika
  Twój kontrakt ze słońcem to najlepszy układ słonecznych korzyści.

Obserwuj nas