Zamrożenie cen energii dla firm, czyli gwarantowane ceny prądu dla firm. Poznaj zasady

Zamrożone ceny energii to jedno z rządowych narzędzi, które ma pomóc przetrwać okres wzrostu cen prądu dla firm. W tym artykule przedstawimy kluczowe informacje na temat możliwości skorzystania z niższych taryf. Przybliżymy, kogo one dotyczą, wskażemy, jaka jest maksymalna cena prądu oraz podpowiemy, czy w 2024 roku nadal należy złożyć oświadczenie uprawniające do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Zamrożenie cen energii – ustawa dalej obowiązuje

Gdzie szukać podstaw prawnych dotyczących zamrożenia cen energii? Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku to dokument, w którym określono wszystkie najważniejsze informacje o omawianym instrumencie pomocy przedsiębiorcom. Znaleźć można w nim także szereg innych wytycznych, w tym:

 • Warunki naliczania opłat za prąd dla gospodarstw domowych.
 • Zasady składania wniosków na przyznanie dodatków do zakupu opału dla podmiotów wrażliwych.

Kto może skorzystać z zamrożonych cen energii elektrycznej?

Zamrożenie cen energii elektrycznej może zostać przyznane mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorstwu, jeśli:

 • Zatrudnia ono średniorocznie mniej niż 250 pracowników.
 • Jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Mrożenie cen prądu będzie aktywne, jeśli firma złoży odpowiedni wniosek.

Oświadczenie uprawniające do obniżenia ceny energii elektrycznej

Jednym z warunków przyznania upustu w kosztach zakupu prądu jest złożenie wniosku o zamrożenie cen energii elektrycznej. Składa się go:

 • osobiście w siedzibie lub w innych miejscach wykonywania działalności wskazanych przez dostawcę energii elektrycznej,
 • pocztą,
 • elektronicznie, na przykład e-mailem (użycie podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego).

Wniosek o zamrożeniu cen energii wypełnia się na wzorze oświadczenia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 roku (Dz. U. poz. 2299). Dokument należało złożyć do 31 stycznia 2024 roku, a w przypadku niedochowania tej daty, można to zrobić nadal. Należy jednak pamiętać, że składając oświadczenie na przykład 19 marca 2024 roku, z niższej ceny energii elektrycznej skorzystamy dopiero od 1 kwietnia 2024 roku. W przypadku przedsiębiorstw, które złożyły stosowne oświadczenie uprawniające do skorzystania z cen maksymalnych w 2023 roku, nie jest wymagane składanie nowego dokumentu za bieżące miesiące.

Wniosek o zamrożeniu cen energii elektrycznej – co się w nim znajduje?

Złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z zamrożonych cen energii jest uproszczone do minimum. W dokumencie określa się takie dane jak:

 • nazwa, NIP lub PESEL i dane adresowe firmy,
 • telefon lub e-mail oraz dane kontaktowe do osób reprezentujących spółkę,
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej,
 • procentowy udział energii z danego PPE przeznaczony na podstawową działalność przedsiębiorcy.

Na czym polega zamrożenie cen energii elektrycznej?

Zamrożone ceny energii to nic innego jak ustalenie górnej, stałej kwoty za pobór 1 MWh prądu. W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 30 września 2023 roku wynosiła ona 785 złotych netto, zaś po tym okresie spadła do 693 złotych netto i obowiązuje nadal. Okres zamrożenia cen energii elektrycznej został przedłużony do 30 czerwca 2024 roku. Co istotne wskazana cena obowiązuje wyłącznie na tą część zapotrzebowania, która przypada na podstawową działalność przedsiębiorcy. W przypadku jednostek z sektora MŚP, które podpisały umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż ta określona w przedmiotowej ustawie po 23 lutego 2022 roku, obniżona wartość taryfy obowiązuje również z mocą wsteczną.

Aktualnie nie ustanowiono żadnych ram regulacyjnych, które przewidywałyby zastosowanie cen maksymalnych energii elektrycznej w drugiej połowie bieżącego roku. Wsłuchując się w głosy polityków oraz osób zaangażowanych w rozwój polskiego rynku energetycznego, trzeba się nastawić na to, że już niebawem za prąd będziemy płacić więcej.

Zamrożenie cen energii – dla kogo możliwy dodatkowy upust?

Opisany mechanizm to niejedyna dobra informacja dla firm. Ustawa dopuszczała także specjalny upust w wysokości 10%. Otrzymali go ci przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2023 roku zmniejszyli zużycie prądu o 10% w porównaniu do średniego rocznego zużycia z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku. Upust jest rozliczany na fakturach z 2024 roku. W ten sposób zmotywowano firmy do racjonalizacji zużycia prądu. W tym kontekście warto zapoznać się z pomysłami, o których wspominamy w artykule Sposoby na to, jak obniżyć koszty prądu w przedsiębiorstwie.

Co z dużymi przedsiębiorcami?

zamrożenie cen energii dla firm

Mrożenie cen prądu nie znajduje zastosowania w przypadku dużych przedsiębiorców. Czy to oznacza, że zostały one pozostawione samym sobie? Niekoniecznie. Część z nich jest uprawniona do starania się o wsparcie w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”. Mowa tu mianowicie o firmach energochłonnych, działających w sektorze wydobywczym i przetwórstwa przemysłowego, a dodatkowo także podmiotach obsługujących sektory szczególnie narażone na utratę konkurencyjności. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii do udziału w pomocy kwalifikuje się około 3000 firm [1]. Budżet programu wynosi 5,5 miliarda złotych, a nabór ma zostać uruchomiony na początku drugiego kwartału 2024 roku.

Zamrożone ceny energii – podsumowanie

Zamrożenie cen energii elektrycznej stało się faktem. Do połowy 2024 roku firmy z sektora MŚP mogą korzystać z tańszego prądu. To rozwiązanie ułatwi przetrwanie trudnego okresu, w którym gospodarkę trapią różne, niekorzystne zjawiska makroekonomiczne (szerzej piszemy o tym w artykule: Dlaczego prąd i gaz drożeją i będą drożeć). Trzeba jednak pamiętać, że po tym czasie ceny uderzą ze zdwojoną mocą, o czym najlepiej przekonują się już teraz duże spółki. Warto więc przeanalizować swoją umowę na dostawy prądu, gdyż może się okazać, że na rynku dostępne są lepsze propozycje. Pomocne jest profesjonalne doradztwo energetyczne dla firm świadczone przez Eco dla Biznesu. Jeśli poszukują Państwo długofalowej równowagi budżetowej i gwarancji ceny energii elektrycznej, zapraszamy do kontaktu. 

Źródła:

 1. gov.pl/web/rozwoj-technologia/pomoc-dla-przemyslu-energochlonnego-zwiazana-z-cenami-gazu-ziemnego-i-energii-elektrycznej-w-2023-r