Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę dla rolników. Co możesz zyskać?

Z każdym rokiem wzrasta liczba inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w odnawialne źródła energii. Szczególnie popularne stały się instalacje fotowoltaiczne. Czasami chęć budowy nie wynika wyłącznie z dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb gospodarstwa lub firmy, ale także czerpania zysków ze sprzedaży wytworzonego prądu. Co jednak w sytuacji, gdy inwestor nie dysponuje nieruchomością, na której mógłby wybudować farmę PV? Rozwiązaniem może być dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę. Czy jest to atrakcyjna alternatywa dla rolników?

Jaką działką będą zainteresowani inwestorzy?

Czy można wydzierżawić ziemię pod fotowoltaikę? Oczywiście, że tak! Farmy PV są dzisiaj popularną formą lokowania kapitału. Jednak dzierżawa ziemi pod panele słoneczne nie może dotyczyć losowego terenu. Musi on spełniać określone warunki, które z jednej strony spełnią wytyczne prawa polskiego, z drugiej oferują możliwość efektywnej produkcji energii z promieniowania słonecznego. Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę dla rolników powinna dotyczyć działki:

 • złożonej z gruntów rolnych o klasie ziemi: IV, V lub VI,
 • znajdującej się poza parkami krajobrazowymi, rezerwatami, obszarami Natura 2000, terenami zalewowymi,
 • ulokowanej blisko punktu linii średniego napięcia (nie więcej niż 3 kilometry) lub Głównego Punktu Zasilającego,
 • wpisanej do planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę PV lub znajdującej się poza planem,
 • cechującej się dobrą ekspozycją na promieniowanie słoneczne,
 • pozbawionej przeszkód, które mogłyby rzucać cień na moduły PV (np. drzewa, anteny, budynki).

Oprócz wymienionych wyżej wymagań, dla inwestorów ważna jest także wielkość działki.

Ile ziemi pod farmę fotowoltaiczną?

Odpowiedź na pytanie o to, ile ziemi pod farmę fotowoltaiczną, nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od mocy instalacji, jaka ma na niej powstać. W Polsce przeważają elektrownie małe, a więc te o mocy 0,5-1 MW. W tej sytuacji dzierżawa ziemi pod OZE musi obejmować grunt o powierzchni około dwóch hektarów i szerokości 50 metrów. Największe instalacje w Polsce wymagają jednak pokaźniejszego areału. Wystarczy tu wymienić farmy w:

 • Zwartowie o mocy 204 MW,
 • gminie Brudzew o mocy 69,999 MW,
 • gminie Witnica o mocy 64,6 MW.

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę tego typu wymagać będzie działki o wielkości nawet 100 hektarów.

Czy opłaca się wydzierżawić grunt pod farmę fotowoltaiczną?

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę dla rolników to ciekawa alternatywa dla podniesienia poziomu uzyskiwanego dochodu pasywnego. Właściciel gruntu, który obejmie dzierżawę ziemi pod panele słoneczne, może liczyć na stałe i regularne płatności przez około 25 lat. W związku z tym pytanie o to, czy opłaca się wydzierżawić grunt pod farmę fotowoltaiczną, schodzi na dalszy plan. Jeśli tylko jesteśmy w posiadaniu nieużytków lub niezagospodarowanych terenów i nie planujemy wykorzystać ich pod własną agrofotowoltaikę, powinniśmy rozważyć ich dzierżawę.

Ile można zarobić z dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę?

Ile można zarobić z dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę? Ostateczna cena zależy od kilku czynników, w tym:

 • ukształtowania terenu – im jest on bardziej płaski, tym większa szansa na uzyskanie godziwej ceny,
 • wielkości działki rolnej,
 • uregulowanego statusu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • odległości od sieci SN, GPZ i drogi.

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę dla rolników zazwyczaj dzielona jest na dwa etapy. W pierwszym właściciel otrzymuje tak zwaną opłatę postojową, wynoszącą około 300-600 złotych za hektar rocznie. Jest ona wypłacana do momentu, w którym inwestor dopina wszelkie kwestie formalne związane z warunkami przyłączenia i pozwoleniem na budowę. W momencie, gdy przystępuje do prac budowlanych, na konto rolnika zaczyna wpływać rzeczywisty czynsz dzierżawny. Do niedawna było to około 10 tysięcy złotych rocznie za hektar. W Połowie 2023 roku ceny poszły wyraźnie do góry. Obecnie za dzierżawę gruntów pod fotowoltaikę można otrzymać nawet do 20 tysięcy złotych rocznie za hektar.

Bezpieczeństwo dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę

Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego jak dzierżawa gruntów. Farma fotowoltaiczna to jednak złożony temat i zezwolenie na budowę elektrowni na własnej nieruchomości może przysporzyć szeregu problemów. Warto dokładnie przemyśleć temat i zapoznać się z proponowaną umową. W szczególności istotne mogą okazać się takie kwestie, jak:

 • możliwość przenoszenia przez inwestora prawa do dzierżawy na inne podmioty,
 • wysokość kar umownych za niedopełnienia obowiązków względem właściciela gruntu,
 • forma zabezpieczenia przyszłych roszczeń,
 • doprecyzowanie granic dzierżawionego gruntu,
 • utylizacja paneli fotowoltaicznych po zakończonej umowie.

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę to bez wątpienia gorący temat, który może przynieść rolnikom korzyści. Należy podejść jednak do niego z chłodną głową i stawiać twarde warunki inwestorom. W ten sposób podpisanie umowy dzierżawy ziemi pod OZE zabezpieczy nas na wszelkie okoliczności, a osiągane dochody pozwolą zwiększyć budżet domowy.

Po więcej informacji na temat sektora odnawialnych źródeł energii zapraszamy na stronę Eco dla Biznesu. Doradzamy, jak w ekonomiczny sposób pozyskiwać prąd i gaz dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw.