Dotacje do zielonej energii dla firm

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki to pokłosie wymagań stawianych międzynarodowych porozumieniach ratyfikowanych przez Polskę. Nasz kraj jako członek Unii Europejskiej zobligowany jest do zmniejszenia emisyjności gospodarki. Przez lata transformacja energetyczna miała niski priorytet. Z tego powodu wykorzystanie OZE w Polsce stoi na rekordowo niskim poziomie. Żeby odwrócić te tendencje instytucje krajowe i europejskie powołały do życia szereg narzędzi, które motywują firmy do przejścia na zieloną energię. Są nimi dofinansowania na fotowoltaikę, dotacje OZE czy preferencyjne pożyczki. Jakie konkretnie możliwości są dostępne na rynku?

Fotowoltaika – dofinansowania dla przedsiębiorstw o małym zużyciu energii

Zużycie energii elektrycznej w typowej firmie usługowej czy handlowej nie przekracza wartości 50 MWh rocznie. Oznacza to, że chcąc skorzystać z fotowoltaiki, dany podmiot może wybudować elektrownię o mocy do 50 kWp. To graniczna wartość, do której przy obecnym stanie prawnym można zdecydować się na działanie ze statusem prosumenta. Instalacje tego typu mają szereg zalet, wśród których do najważniejszych należą:

  • Ograniczenie formalności administracyjnych – między innymi brak konieczności tworzenia projektu i uzyskiwania pozwolenia na budowę.
  • Bezpłatne podłączenie do sieci przesyłowej.
  • Skuteczne zarządzanie nadwyżkami produkcji, które można wykorzystać w innym terminie.
  • Możliwość starania się o dofinansowanie na fotowoltaikę.

Fotowoltaika – dotacja, kredytowanie, leasing

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na inwestycje w OZE, w tym najczęściej wybierana jest fotowoltaika. Dotacja to naturalnie pierwszy krok brany pod uwagę przy budowaniu modelu finansowania przedsięwzięcia. Niestety obecnie nie ma programów krajowych czy europejskich, które gwarantowałyby bezzwrotne formy wsparcia na dofinansowanie OZE. Nowa perspektywa unijna znajduje się dopiero na etapie konsultacji i należy przypuszczać, że szczegóły dotyczące pomocy we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej poznamy na początku 2022 roku.

Czy istnieją inne opcje na panele słoneczne? Dofinansowanie może przybierać formę preferencyjnego kredytu lub leasingu. Szczególnie to drugie rozwiązanie jest popularne wśród przedsiębiorców. W tym modelu każdego miesiąca płacimy danej instytucji finansowej ratę. Ta jest określona na poziomie niższym niż kwota oszczędności wynikająca z wytwarzania energii z OZE. W ten sposób firmy nie odczuwają inwestycji w swoim budżecie przez kilka lat. Po okresie zwrotu zaczynają generować oszczędności z fotowoltaiki. Dofinansowanie dla firm w formie leasingu jest proste do zastosowania, oraz gwarantuje możliwość wpisania poniesionych wydatków w koszty działalności gospodarczej.

Inną formą dofinansowania na fotowoltaikę mogą być gwarancje bankowe Biznesmax. To ciekawe narzędzie, które działa jako zabezpieczenie kredytu na inwestycje w innowacje ekologiczne. W przypadku ewentualnej niewypłacalności gwarant (bank) spłaci zobowiązanie za kredytobiorcę (przedsiębiorcę).

Fotowoltaika – dofinansowania dla firm o dużym zużyciu energii

Także duże przedsiębiorstwa mogą przejść na tani prąd dla firm. W tym wypadku dobrym rozwiązaniem jest również fotowoltaika. Dofinansowania mogą mieć formę dotacji OZE lub pożyczki.

Zakłady przemysłowe, fabryki czy firmy przetwarzające surowce generują dużo większe zużycie prądu. Instalacja o mocy do 50 kWp jest dla nich niewystarczająca. Chcąc czerpać korzyści ze zużywania zielonej energii, mogą one zainwestować w większe elektrownie PV. Takie rozwiązanie pociąga za sobą szereg obowiązków. Dofinansowanie na fotowoltaikę tego typu może być udzielone tylko wówczas, jeśli przedsięwzięcie jest gotowe do realizacji. W praktyce oznacza to konieczność sporządzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnienie przyłączenia sieci i w przypadku większych farm – wydania koncesji URE. Dopiero tak przygotowane projekty mają szansę na dotacje OZE, udzielone na przykład ze środków NFOŚiGW.

Duże inwestycje w fotowoltaikę, dofinansowane mogą być także z programu Energia Plus. To krajowe narzędzia wsparcia, w ramach którego firmy mogą starać się o pożyczkę z częściowym umorzeniem oraz o dotację OZE. Warunkiem brzegowym uczestnictwa w konkursie jest zużycie roczne na poziomie ponad 2GWh energii elektrycznej.

Fotowoltaika – dotacja, montaż i zakup zielonej energii

Czy chęć pozyskiwania energii z zielonych technologii może odbywać się jedynie przez inwestycję w fotowoltaikę? Dofinansowania choć istnieją, mają swoje ograniczenia. Problemem może być także brak miejsca na montaż lub praca w godzinach nocnych, co znacząco ogranicza możliwość autokonsumpcji (a tym samym powoduje wzrost kosztów użytkowania). W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem może być profesjonalne doradztwo energetyczne dla firm. Eksperci z Eco dla Biznesu pomagają przeprowadzić audyt, w wyniku którego możliwe jest obniżenie rachunków za prąd i przejście na model pozyskiwania energii z zielonych technologii, bez wysokiej inwestycji w fotowoltaikę.