Zmiana sprzedawcy i dostawcy gazu – jak to zrobić krok po kroku?

W ostatnich kilku latach w Polsce wzrosła popularność ogrzewania gazowego. Wiązało się to ze spadającymi realnymi kosztami użytkowania tego surowca. Wydatki związane z wykorzystaniem błękitnego paliwa do ogrzania domu, hali, magazynu czy biura były niższe niż przy użyciu innych źródeł ciepła. Przy okazji wybór dostawcy gazu zapewniał komfort i bezpieczeństwo dostaw. Ten idylliczny krajobraz zmienił się w 2021 roku. Seria podwyżek sprawiła, że użytkowanie błękitnego paliwa w przedsiębiorstwach stało się mniej opłacalne. Warto przy tym pamiętać, że sprzedawcy gazu ziemnego działają na rynku konkurencyjnym. Jest to dobra informacja dla firm, które mogą swobodnie zmieniać warunki umowy, w ten sposób redukując koszty wytworzenia wyrobów gotowych lub świadczonych usług. Poniżej wyjaśniamy jak zmienić dostawcę gazu krok po kroku.

Zapraszamy do umówienia spotkania, na którym wskażemy trendy cen gazu na rynku, zaproponujemy strategię działań na rynku energetycznym oraz wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie cenowe! Zmiana sprzedawcy gazu dla firm z Eco dla Biznesu ma sens!

Zmiana dostawcy gazu – czy warto?

Fundamentalną motywacją do podjęcia decyzji o zmianie jest pogorszenie sytuacji. W przypadku źródła ogrzewania taką korektą są wzrastające koszty. Ceny gazu ziemnego w PGNiG w samym tylko 2021 roku zwiększyły się trzykrotnie. Nowy rok to dalsze pasmo podwyżek, które szczególnie silnie uderzają w klienta biznesowego. Perspektywy rozwoju rynku także nie są optymistyczne. Ministerstwo Aktywów Państwowych prognozuje dalsze wzrosty, co wiąże się z:

 • wysokim popytem na gaz ze strony krajów azjatyckich,
 • uniezależnieniem się od dostaw gazu z Rosji,
 • dynamicznie rosnącą inflacją,
 • sytuacjami losowymi – na przykład eksplozją terminalu eksportowego LNG w USA z czerwca 2022 roku.

Opisana sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na budżety firm, które do ogrzewania wykorzystują błękitne paliwo. Z tego powodu kluczowe nie jest pytanie o to, czy warto zmienić dostawcę gazu, ale jak zmienić dostawcę gazu?

Zmiana dostawcy gazu w Polsce – to możliwe!

Rynek gazu w Polsce przechodzi transformację. Z modelu zmonopolizowanego przez jednego sprzedawcę, przeszliśmy do rynku wolnego, na którym działa już sporo niezależnych firm. To z kolei w połączeniu z rosnącymi cenami sprawia, że dynamika zmian dostawcy gazu ziemnego rośnie. Właściciele firm są coraz bardziej świadomi różnych możliwości. Chętnie badają swoje umowy, zaglądają do popularnych rankingów dostawców gazu, a nawet używają dedykowanych kalkulatorów do przygotowania ofert. Ważne jest przede wszystkim dostosowanie porozumienia do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Kluczowa jest wartość 1 kWh paliwa gazowego, ale warto też zwrócić uwagę na dodatkowe opcje jak gwarancję stałej ceny, czas trwania umowy czy wysokość opłaty handlowej.

Zmiana dostawcy gazu – kalkulator

Zużycie gazu w przedsiębiorstwie jest początkowo trudne do oszacowania. Błękitne paliwo może być wykorzystywane do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilenia procesów technologicznych. Jeśli nie posiadamy danych historycznych, a chcemy zawrzeć umowę na dostawy gazu dla firm, niezbędne jest szacunkowe określenie zapotrzebowania. Obowiązek ten jest związany z koniecznością magazynowania zapasów gazu ziemnego. W praktyce do przeprowadzenia wyliczeń najlepiej wykorzystać gotowe narzędzie w postaci kalkulatora dostępnego przez dowolną przeglądarkę internetową. Inną możliwością jest wsparcie w postaci doświadczonego doradcy energetycznego.

Zmiana dostawcy gazu ziemnego – ile można zaoszczędzić?

Najwięcej na zmianie dostawcy gazu zyskają te firmy, które zużywają najwięcej. W tym wypadku zmiana ceny jednostkowej błękitnego paliwa zwielokrotniona przez wolumen niezbędny do ogrzania, może przełożyć się na oszczędności rzędu dziesiątek tysięcy złotych. To pozwoli na zoptymalizowanie budżetu oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Czasami podpisanie nowej umowy daje też dodatkowe bonusy, jak chociażby możliwość połączenia z umową na dostawy energii elektrycznej, a tym samym na negocjację obu stawek. Oprócz zmiany dostawcy gazu warto też wprowadzić w firmie dobre praktyki, które pozwolą zmniejszyć zużycie. Szczegółowo o tym aspekcie pisaliśmy w artykule „Jak obniżyć rachunki za gaz dla firm?”.

Sprzedawca a dystrybutorzy gazu

Zanim przejdziemy do poradnika zmiany dostawy gazu ziemnego, najpierw małe wyjaśnienie metodologiczne. Na polskim rynku działają dwie grupy odpowiedzialne do dostarczenie do firmy błękitnego paliwa: sprzedawcy i dystrybutorzy gazu. W skład pierwszej wchodzi szereg podmiotów, które na podstawie posiadanej koncesji, sprzedają gaz do klientów końcowych. Operatorzy gazu w Polsce to z kolei spółki, które zajmują się dystrybucją, a więc fizycznym przepływem surowca. Zakres ich odpowiedzialności jest szerszy, bowiem to właśnie firmy takie jak: PGNIG, Tauron, PGE, Energa, Novum, Elektrix czy Duon, odpowiadają za jakość i sprawność infrastruktury. Co ważne OSD nie można zmienić. Odpowiada on za dany region. Z nim podpisujemy kontrakt na dystrybucję, który może być też częścią umowy kompleksowej. Swoboda migracji dotyczy wyłącznie sprzedawcy gazu ziemnego. Potocznie jest on nazywany dostawcą gazu i tak też będziemy go określać w naszym poradniku.

Wybór dostawcy gazu – samodzielnie czy z pełnomocnictwem?

Zmiana dostawcy gazu ziemnego to naturalny proces rynkowy. Podobnie jak to bywa z zawarciem umowy na telefon, energię elektryczną czy kredyt, dostępnych jest wiele opcji, którym warto przyjrzeć się bliżej. Niższe wartości bazowe, brak opłat handlowych, gwarancje stałych en – to tylko niektóre z zalet dostępnych przy zmianie sprzedawcy gazu. Proces modyfikacji warunków kontraktowych może być dokonywany samodzielnie lub z udziałem specjalistów. Pierwsza metoda jest wybierana stosunkowo rzadko. Większość właścicieli firm nie dysponuje oddzielną komórką zajmującą się zarządzaniem tego typu umowami. W związku z tym chęć wyszukania dostawcy gazu w Polsce wiąże się z koniecznością:

 • Rozeznania rynku.
 • Analizy profilu zużycia.
 • Wypowiedzenia aktualnego porozumienia.
 • Przygotowania dokumentów do zawarcia umowy.
 • Poinformowania wybranego z operatorów gazu w Polsce o zmianie.

Zamiast tych czynności, które wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy, można skorzystać z usług ekspertów. Udzielając pełnomocnictwa do reprezentacji, zyskujemy pewność, że wybór dostawcy gazu będzie optymalny.

Pierwsza i kolejna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego

Klientowi biznesowemu przysługuje przywilej zmiany dostawy gazu ziemnego dwa razy w roku. Zazwyczaj wykorzystuje się tylko jedną modyfikację, gdyż każda kolejna będzie prawdopodobnie obwarowana drastycznymi karami umownymi. Zdarzają się jednak takie sytuacje jak oszustwa, które wymagają częstszego kontaktu z operatorami gazu w Polsce. Dobór sprzedawcy powinien być zawsze drobiazgowo przemyślany. Nie chodzi wyłącznie o zawarcie kontraktu z najniższą ceną, ale także o badanie wiarygodności oferenta. Stabilność dostaw jest kluczowa dla prowadzenia biznesu, dlatego ewentualne fluktuacje lub przerwy mogą generować większe koszty niż pierwotne porozumienie. Warto zbadać opinie o podmiocie na rynku oraz dokładnie przeczytać umowę, aby proces przesyłu nie był zakłócany przez źle naliczone opłaty i działania windykacyjne.

Zmiana dostawcy gazu ziemnego w Polsce trwa zazwyczaj od 3 do 4 tygodni. Jeśli zależy nam na jak najszybszym dopięciu wszelkich formalności, sprawy administracyjne powinniśmy pozostawić specjalistom. Oni wiedzą, jakie dokumenty będą wymagane oraz jak je uzupełnić, by OSD nie wnosił swoich uwag.

Zmiana dostawcy gazu ziemnego krok po kroku

Zastanawiają się Państwo, jak zmienić dostawcę gazu? Z myślą o tych potrzebach przygotowaliśmy praktyczny poradnik, który dzieli proces na kilka etapów i czytelnie rozpisuje wymagane do podjęcia czynności. Dzielimy go na dwie opcje:

 • Samodzielny wybór dostawcy gazu.
 • Zmiana sprzedawcy gazu wykonana przez firmę zewnętrzną.

Samodzielny wybór dostawcy gazu w Polsce

Firma, która zdecyduje się na samodzielne poszukiwania i kontraktowanie sprzedawcy gazu ziemnego, powinna zarezerwować sporo czasu w swoim kalendarzu. Podjęcie trudu gwarantuje jednak większą kontrolę nad przebiegiem procedur. Jak zmienić dostawcę gazu?

 • Krok 1 – na początku warto dokładnie przeanalizować swoje zużycie. Chodzi tu zarówno o bezwzględną wartość zapotrzebowania, jak i plany inwestycyjne, które mogą w przyszłości to zapotrzebowanie zwiększać. Zaleca się także zwrócić uwagę na możliwości ograniczenia poboru, na przykład poprzez odsłonięcie grzejników czy użycie dodatkowych urządzeń (ekrany zagrzejnikowe i inne). To w tym miejscu powinniśmy zbadać również kwestię ewentualnych kar umownych za wypowiedzenie obecnego porozumienia. Może się okazać, że będą one tak wysokie, iż cały proces zmiany dostawcy gazu lepiej odłożyć na kilka miesięcy.
 • Krok 2 – wiedząc już czego potrzebujemy, możemy rozpocząć proces poszukiwania dostawcy gazu ziemnego w Polsce. Sprzedawców mamy obecnie tak wielu, że porównanie wszystkich ofert jest praktycznie niemożliwe. W swoich wyborach warto posiłkować się opiniami i poleceniami od znajomych lub rankingiem dostawców gazu.
 • Krok 3 – gdy dokonaliśmy wyboru dostawcy gazu, powinniśmy przeanalizować wzór umowy, w razie konieczności podjąć negocjacje i ostatecznie złożyć swoje podpisy w wymaganych miejscach.
 • Krok 4 – czas na wypowiedzenie umowy obecnemu sprzedawcy gazu ziemnego. Koniecznie należy sprawdzić warunki dokonania tej czynności, aby cały proces dokonał się płynnie i bez zbędnych opóźnień.
 • Krok 5 – o wszystkich zmianach muszą dowiedzieć się także dystrybutorzy gazu, a konkretnie ten OSD, który odpowiada za infrastrukturę na naszym terenie. Ma on 21 dni na rozpatrzenie naszego wniosku. Oczywiście pod warunkiem, że ten nie zawiera błędów.

Przejście tych pięciu kroków umożliwia realną zmianę sprzedawcy gazu.

Wybór dostawcy gazu dokonany z profesjonalnymi doradcami

W Polsce można znaleźć firmy, które zawodowo zajmują się doradztwem i wiedzą, jak przepisać umowę na gaz. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa biorą pełną odpowiedzialność za skuteczność zawarcia nowego kontraktu. W tym wypadku procedura wyboru nowego dostawcy gazu ziemnego przebiega tylko w dwóch etapach:

 • Krok 1 – wybór doradców, którzy dokonają analizy zapotrzebowania i zaproponują optymalne warunki jako dostawcy gazu ziemnego w Polsce.
 • Krok 2 – określenie warunków brzegowych, podpisanie umowy i pełnomocnictwa.

Wybór tej ścieżki przynosi najlepsze efekty pod warunkiem, że zdecydujemy się na rzetelnego partnera biznesowego. Zaoszczędzimy czas, unikniemy ryzyka popełnienia błędów, a także otrzymamy stawkę, która byłaby nieosiągalna u innego sprzedawcy gazu ziemnego. Niewykluczone, że w ramach bonusów dostaniemy coś jeszcze, na przykład indywidualnego opiekuna, który zawsze będzie służył pomocną poradą.

Zmiana dostawcy gazu w Polsce – o czym warto pamiętać?

Zmiana dostawcy gazu ziemnego w Polsce przestała być usługą zarezerwowaną dla najbogatszych. Dzięki szerokiemu dostępowi do wiedzy coraz więcej osób fizycznych i przedsiębiorstw rozumie, że może taniej zaspokajać swoje potrzeby. Dzisiaj podstawowe pytanie nie brzmi – gdzie podpisać umowę na gaz, ale na którą ofertę się zdecydować. Tu pomocne może okazać się kilka wskazówek:

 • Warunki proponowanej umowy – podobnie jak różnych mamy operatorów sieci komórkowych czy sprzedawców prądu, tak i dostawcy gazu w Polsce różnią się między sobą. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważne jest, aby dokładnie skontrolować prawa i obowiązki stron kontraktu, okres trwania umowy oraz wysokość potencjalnych kar umownych za wcześniejsze wypowiedzenie.
 • Cena poboru 1 kWh błękitnego paliwa oraz stawka opłaty abonamentowej – to kluczowe parametry, które decydują o atrakcyjności oferty dostawcy gazu ziemnego. Jak pokazuje życie, różnią się między oferentami, co przy znacznym zużyciu przedsiębiorstwa przekłada się wielokrotnie na dziesiątki tysięcy złotych oszczędności.
 • Możliwość skorzystania z oferty dual-fuel – to bardzo ciekawe rozwiązanie, które pozwala mnożyć korzyści z zakupu paliwa gazowego i energii elektrycznej od jednego sprzedawcy.
 • Gwarancja stałej ceny – w dobie dynamicznych zmian rynkowych oraz istotnego ryzyka politycznego, gwarancja stałej ceny jest dużym atutem. Pozwala ona bezpiecznie planować wydatki inwestycyjne oraz wprowadza harmonię w budżet operacyjny firmy.
 • Dodatkowe usługi – nie każda oferta na rynku zapewnia dodatkowe bonusy. Jeśli zależy nam na rabatach za polecenia, opiece indywidualnego doradcy, albo wsparciu technicznym, warto podczas zmiany sprzedawcy gazu zapytać o takie opcje.

Kto może pomóc w zmianie dostawcy gazu w Polsce?

Jako Eco dla Biznesu zajmujemy się profesjonalnym doradztwem energetycznym dla firm. Obsługujemy zarówno podmioty z sektora MŚP, jak i duże zakłady przemysłowe. Doskonale wiemy, jak trudne jest znalezienie właściwego balansu na początku drugiej dekady XXI wieku. Rosnąca inflacja, presja płacowa, zerwane łańcuchy dostaw – to codzienność, z którą mierzą się przedsiębiorcy w różnych branżach. Właśnie dlatego proponujemy kompleksowe wsparcie w zakresie energii elektrycznej i gazu. Znamy trendy rynkowe, dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb, zajmujemy się nawet najdrobniejszymi detalami związanymi ze zmianami kontraktowymi. Skontaktuj się z nami i zacznij oszczędzać już teraz!