Strategia energetyczna w przemyśle. Dobra praktyka czy konieczność?

Strategia bezpieczeństwa energetycznego to swoista mapa drogowa, która pozwala dotrzeć bez zbędnych kolizji z punktu A do punktu B. Jak każdy rozkład, wymaga ciągłej aktualizacji oraz brania pod uwagę nowych uwarunkowań rządzących rynkiem. Skuteczna strategia energetyczna wyznacza optymalną trasę, pomaga uniknąć korków, zaproponuje najlepszy objazd. Jej opracowanie to w dobie niepewności energetycznej kluczowy element rozwoju zakładów przemysłowych. W tym artykule zastanowimy się nad jej kształtem.

Krótkoterminowa strategia energetyczna w przemyśle

Zapobieganie skutkom kryzysu energetycznego jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przemysłu. Z uwagi na wysoką energochłonność oraz szerokie zastosowanie w produkcji surowców odnawialnych (gazu i węgla), branża ta jest silnie eksponowana na wszelkie wahnięcia kosztowe. Podejmowane do tej pory kroki przestały wystarczać. Zarządzanie energetyczne w przedsiębiorstwie wymaga elastyczności i analityczności, które najlepiej zaimplementować w strategii energetycznej. Zanim jednak firma opracuje szczegółowy plan na dłuższą perspektywę czasową, powinna podjąć szybkie działania niwelujące straty.

Krótkoterminowa strategia energetyczna koncentruje się wokół działań nieinwestycyjnych. W jej zakresie należy wyróżnić:

 • Utworzenie zespołu roboczego do przygotowania długoterminowej strategii energetycznej.

 • Zebranie dokumentów niezbędnych do zbadania potrzeb zakładu przemysłowego (faktur za prąd, harmonogramów pracy maszyn, kart energetycznych urządzeń itp.).

 • Opracowanie i wdrożenie doraźnych procedur pracy (polegających np. na optymalnym wykorzystaniu światła naturalnego, zastąpieniu tradycyjnych listew tymi z wyłącznikami, odsłonięciu przeszkód od źródeł ciepła).

Średnio i długoterminowa strategia energetyczna w przemyśle

Ile kosztuje prąd przemysłowy? Wysokość stawek jest kształtowana przez wiele czynników rynkowych i politycznych. Biorąc pod uwagę takie elementy jak:

 • konieczność redukcji emisji zanieczyszczeń (zgodnie z pakietem Fit for 55),

 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym kraju,

 • konieczność modernizacji infrastruktury energetycznej, w tym przestarzałych sieci dystrybucyjnych,

 • wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia kolejnych opłat, podatków czy parapodatków,

Wdrożenie strategii energetycznej w przemyśle jest dzisiaj nie tylko powinnością, ale wręcz obowiązkiem. Każdy zakład posiada swoją indywidualną charakterystykę. Wymaga ona zaproponowania takich rozwiązań technologicznych, biznesowych i organizacyjnych, które sprawdzą się tylko w tym otoczeniu. Powinny one odnosić się do:

 • wielkości zapotrzebowania na prąd dla firm,

 • profilu zużycia,

 • sezonowości,

 • odchyleń pomiędzy zgłoszonym zapotrzebowaniem na moc, a jej faktycznym poborem,

 • możliwości skorzystania z usług typu Demand Side Response.

Przemysł – stratega energetyczna a umowa na dostawy prądu

Strategia energetyczna w przemyśle to zbiór porad, rekomendacji i zasad, które mają doprowadzić do zoptymalizowania kosztów produkcji. Po zbadaniu warunków brzegowych, dokumentów oraz potrzeb firmy, następuje etap analizy bieżącej umowy oraz możliwości kontraktacji na zmienionych zasadach. Porozumienia podpisane wiele lat wcześniej bardzo często reprezentują stawki nieadekwatne do bieżących standardów. Jaki dostawca prądu do fabryki będzie odpowiednim? Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z potencjału drzemiącego w kontraktach SPOT czy innych indeksach, na bazie których buduje się portfel zakupów zakładu przemysłowego. Dopiero porównanie potrzeb i możliwości prowadzi do sporządzenia kluczowych inicjatyw związanych z zaopatrzeniem w zieloną energię dla firm w średnim i długim terminie.

Strategia energetyczna w przemyśle – pomóc może wsparcie doradców Eco dla Biznesu!

Strategia bezpieczeństwa energetycznego wymaga szerokiego spojrzenia na gospodarkę zakładu przemysłowego. Z tego względu zalecane jest uwzględnienie w pracach zespołu roboczego zarówno pracowników wewnętrznych, jak i specjalistów niezwiązanych bezpośrednio ze spółką. Doradcy Eco dla Biznesu będą w stanie:

 • zaproponować rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną,

 • przeanalizować możliwość uczestnictwa w rynku mocy poprzez świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania,

 • podpowiedzieć, jakie elementy infrastruktury OZE sprawdzą się w codziennym funkcjonowaniu spółki,

 • znaleźć optymalne źródło dostaw energii elektrycznej dla fabryk i zakładów produkcyjnych.

Opracowanie strategii energetycznej z uwzględnieniem rekomendacji ekspertów branżowych zwiększy konkurencyjność produktów, obniży ślad węglowy organizacji oraz pozwoli generować oszczędności z wykorzystania prądu w produkcji. Sprawdź ofertę Eco dla Biznesu i zacznij już dziś umacniać pozycję firmy na rynku!