Wizerunkowy wpływ na firmę zielonej energii z gwarancją

Wizerunek firmy to obecnie jedno z najcenniejszych aktywów każdego przedsiębiorstwa. Aby go stworzyć, należy opracować spójną, długofalową strategię i realizować ją w każdym, nawet najdrobniejszym działaniu. Budowanie wizerunku firmy składa się z wielu elementów, a jednym z nich jest polityka prośrodowiskowa. Jaki wpływ na wartość marki ma energia z gwarancją pochodzenia? Czy klienci chętniej kupują produkty lub usługi tak zasilanych przedsiębiorców?

Czym jest wizerunek firm i od czego zależy?

Według popularnej definicji Grahama Dowlinga wizerunek przedsiębiorstwa to „zbiór znaczeń, na
podstawie których dany przedmiot jest znany i za pomocą których ludzie go opisują, zapamiętują i odnoszą się do niego”. Chodzi tu więc o pewną wartość, która sprawia, że z setek różnorodnych produktów o podobnych parametrach, konsumenci wybierają nasze dobro. Wpływ na wizerunek firmy mają bardzo różnorodne czynniki. Należą do nich między innymi:

  • Wysoka jakość oraz wiarygodność.
  • Pozytywne skojarzenia.
  • Pozycja rynkowa.
  • Strategia marketingowa.
  • Perspektywy rozwoju w kolejnych latach.
  • Deklarowanie spójnej polityki opartej na kodeksach zarządzania.
  • Kontakty międzynarodowe.
  • Kultura organizacji.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Budowanie wizerunku firmy to więc nie tylko wyznawane wartości i komunikacja, ale także realne fundamenty dopasowane do oczekiwań społecznych.

Energetyka obywatelska – co to jest i jaką ma wartość dla firmy?

Energetyka obywatelska to system, w którym każdy użytkownik (gospodarstwa domowe, organizacje społeczne, podmioty gospodarcze, jednostki użyteczności publicznej) spoza sektora energetycznego, bierze czynny udział w wytwarzaniu, przesyle i zarządzaniu energią. Fundamentem energetyki obywatelskiej jest branie odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego przez każdy podmiot, niezależnie od jego wielkości czy zasobów majątkowych. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła czy energia z gwarancją pochodzenia, to tylko niektóre z przykładów realizacji tego podejścia. Zapewniają one korzyści materialne (niższe rachunki za energię), zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wody. Energetyka obywatelska to jeden z najważniejszych elementów budowania wizerunku firmy w XXI wieku.

Energia z gwarancją pochodzenia jako element wizerunku przedsiębiorstwa

Wzrastające ceny emisji CO2 oraz konieczność ponoszenia dużych nakładów na modernizację infrastruktury energetycznej to główne powody permanentnych wzrostów cen prądu. To przekłada się na rosnące koszty działalności podmiotów gospodarczych. Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega konieczność transformacji na zieloną energię elektryczną. To nie tylko oszczędność, ale także szansa na budowanie wizerunku firmy. Czy faktycznie proekologiczne praktyki w działalności przedsiębiorstwa mają tak duże znaczenie?

Potwierdzeniem mogą być wyniki przeprowadzonych badań. Według pierwszego z nich, przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Banku Ochrony Środowiska, aż 78% Polaków uważa, że OZE przyczyniają się do ochrony klimatu. Ten sam raport informuje, że 59% firm z sektora MŚP uznaje podejmowanie działań proekologicznych jako ważnych w kontekście tworzonego biznesu i wizerunku firmy. Jeszcze dalej poszli twórcy badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”. Zgodnie z wynikami opublikowanymi przez ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, co drugi klient zwraca uwagę na zachowania ekologiczne firm i jest gotowy zrezygnować z danego produktu lub usługi, jeśli dowie się, że producent zrobił coś, co miało negatywny wpływ na środowisko. To najlepiej dowodzi, jak ważny jest wizerunek firm w kontekście kreowanej polityki prośrodowiskowej.

Ekologia a wizerunek firm

W tym miejscu warto zauważyć, jak wiele firm podejmuje obecnie kroki mające na celu budowanie wizerunku firmy poprzez działania ekologiczne. Niespełna rok temu kilka znaczących koncernów motoryzacyjnych ogłosiło zakup zielonej energii (BMW Group, General Motors i Mercedes). W tym samym czasie takie spółki jak PepsiCo, CanPack, 3M, Browary KP czy McDonald’s wyraźnie wyartykułowały w swoich strategiach nacisk na zrównoważony rozwój. Efektem jest podpisanie umów na dostarczenie energii z gwarancją pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Obecnie wdrażana jest także umowa LOTTE Wedel z Tauronem, na mocy której przesyłany prąd pochodzić ma w 100% z elektrowni wiatrowych.

To tylko niektóre z przykładów potwierdzających, jak ważny jest aktualnie wizerunek firm ukierunkowany na działania proekologiczne. To zresztą nie tylko korzyści finansowe, ale także możliwość zdobycia dodatkowych zleceń. Wiele czołowych marek poszukując partnerów biznesowych, weryfikuje ich podejście do kwestii wizerunku przedsiębiorstwa. Brak działań proekologicznych praktycznie skreśla szanse na podjęcie współpracy z Budimexem, IKEĄ czy Nestle. A to tylko wybrane przykłady. Dlatego już dzisiaj warto rozważyć montaż instalacji OZE lub zakup energii z gwarancją pochodzenia. Pomocą w dobraniu odpowiednich ofert służą doradcy Eco dla Biznesu.