Społeczna odpowiedzialność biznesu – wykorzystaj to!

Polska gospodarka zmienia się w dynamiczny sposób. Globalizacja, ewoluujące trendy, nowe technologie – to wszystko przekłada się na trudności, jakie stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Aby sprostać rosnącej konkurencji i nie zostawać w tyle za aktualnymi modami, firmy zmuszone są podążać za konsumentami. Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju stają się inwestycje w środowisko, w tym między innymi CSR. Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu i co ma wspólnego z zieloną energią?

Społeczna odpowiedzialność biznesu – definicja

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Za prekursora tego pojęcia uznaje się A. Carnegie, który jeszcze przed erą industrializacji przemysłu sformułował dwie podstawowe zasady. Jego zdaniem odpowiedzialność społeczna opiera się na dobroczynności i powierniczości. Przez CSR rozumie się koncepcję, według której przedsiębiorstwa na etapie formułowania strategii ekspansji rynkowej dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnorodnymi grupami interesariuszy.

Społeczna odpowiedzialność firmy nie dotyczy konkretnej branży. Można ją wdrożyć w każdym segmencie gospodarki: od piekarni w niewielkiej miejscowości, przez klub piłkarski, a na sieci księgarń kończąc. Zdarzają się sytuacje, że mniejsze podmioty realizują założenia społecznej odpowiedzialności biznesu całkowicie nieświadomie. Jest to możliwe przede wszystkim dlatego, że CSR to podejście wielowymiarowe. Posiada bardzo wiele postaci – od inwestowania w zasoby ludzkie, przez wykorzystanie zielonej energii dla firm, aż po budowanie relacji z klientami.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a rozwój przedsiębiorstwa

Skoro przedstawiono już, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, warto zadać sobie pytanie, jak można ją wykorzystać w rozwoju własnej marki. Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że CSR to nie podejście chwilowe ani zagadnienie, które może być podatne na impulsy. Kluczem jest tu odpowiednia strategia, która pozwoli na:

 • zbudowanie właściwej kultury organizacyjnej,
 • kreowanie wizerunku firmy, marki oraz wizerunku medialnego,
 • dotarcie do nowych klientów oraz inwestorów,
 • pozyskiwanie świadomych i kompetentnych pracowników,
 • zwiększenie rozpoznawalności w skali lokalnej i regionalnej.

Lista możliwych korzyści związanych z wdrożeniem właściwie skonstruowanych zasad tej strategii jest praktycznie nieskończona. To fundament i podstawowe źródło lojalność i zaufania klientów, zwiększonej motywacji pracowników, poprawy reputacji medialnej. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce przekładają się również na korzyści finansowe, takie jak wzrost wartości marki, stabilizacja lub wzrost pozycji rynkowej czy ograniczenie kosztów utraty pracownika.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby móc się nimi cieszyć jest odpowiedź na pytanie: Jak wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce i w bliskim otoczeniu firmy?

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce – w praktyce

Najczęściej spotykane inicjatywy w polskich przedsiębiorstwach dotyczą między innymi:

 • organizacji zbiórek na rzecz wybranych inicjatyw charytatywnych, fundacji lub stowarzyszeń,
 • honorowego krwiodawstwa pracowników,
 • aranżowania dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach,
 • rekrutacji sprofilowanej na rynek lokalny,
 • sadzenia drzew i krzewów,
 • wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy biura.

Oprócz typowych rozwiązań, na rynku możemy znaleźć szereg innych inicjatyw firm, które dobrze rozumieją, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu i dzięki swojej oryginalności potrafią przekuć ją w sukces marki. Ciekawym przykładem może być chociażby promowanie aktywności fizycznej i prowadzenie działań prozdrowotne wśród pracowników, a także dbanie o to, by wykorzystywać zieloną energię. W Eco dla biznesu zajmujemy się doradztwem energetycznym i możemy wskazać Twojej firmie sposoby na optymalne rozwiązania energetyczne, zgodne z założeniami CSR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce a środowisko

Ochrona środowiska to silny, międzynarodowy trend, ściśle skorelowany z codziennym życiem. W ostatnich latach staje się on coraz ważniejszy także w gospodarce. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce reprezentowana jest głównie przez dużych przedsiębiorców, którzy wytyczają ścieżki uczciwego postępowanie w obliczu wyzwań klimatycznych. Globalne spółki coraz częściej przechodzą na model pracy 100% OZE, który jest idealnym przykładem zastosowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozyskiwanie zielonej energii ze źródeł odnawialnych pozwala na redukcję emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Mikro, małe i średnie firmy coraz częściej dostrzegają zalety tego rozwiązania. To z jednej strony możliwość wygenerowania oszczędności w bieżącej działalności podmiotu, z drugiej strony także szansa na wzmocnienie pozytywnego wizerunku wśród wszystkich interesariuszy. Prognozuje się, że w perspektywie kilkunastu kolejnych lat, zaangażowanie w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, będzie kluczowym czynnikiem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w wielu segmentach gospodarki.

Więcej o tym, jak Eco dla Biznesu wspomaga firmy w zakresie CSR, co to ma wspólnego z ekologią i jak chronić środowisko wykorzystując zieloną energię, przeczytasz w artykule poświęconym CSR i ekologii.