Jaki był udział węgla vs OZE w energetyce w 2023?

Rok 2023 był rekordowy dla polskich odnawialnych źródeł energii. Transformacja rozpoczęta kilka lat wcześniej wreszcie przynosi wymierne efekty dla gospodarki i użytkowników. Niestety droga do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego nadal jest daleka. Problemem pozostaje chociażby węgiel w Polsce, odpowiadający za ponad 60% produkcji energii elektrycznej. 

Węgiel vs OZE – pierwsze dane za 2023 rok

Kolejne informacje o pobijanych rekordach produkcji przez urządzenia energetyki odnawialnej zainstalowane w Polsce przestają dziwić. Z każdym miesiącem przybywa u nas instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i innych rozwiązań technologicznych, które stopniowo osłabiają znaczenie polskiego węgla dla gospodarki energetycznej.

Dane zaprezentowane przez Instytut Fraunhofera pokazują, że w minionych dwunastu miesiącach OZE odpowiadały za 26% polskiej produkcji energii elektrycznej. Łączna generacja zielonej energii dla firm, gospodarstw domowych, jednostek publicznych i innych organizacji wyniosła 39,42 TWh, a więc o około 35% więcej niż rok wcześniej. W strukturze nośników produkcji odnawialnej największy udział miały turbiny wiatrowe i fotowoltaika. W szczytowym momencie drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia farmy wiatrowe zaspokajały 61% polskiej konsumpcji energii. Jednocześnie udział węgla kamiennego i brunatnego w miksie energetycznym kraju spadł do poziomu 63,8%.

Węgiel a OZE – Polska idzie w dobrym kierunku

Na pytanie o to, jaki był udział OZE w energetyce, postanowił odpowiedzieć także portal WysokieNapiecie.pl. Na podstawie danych zaczerpniętych z PSE, ARE i ENTSOE oszacowano, że w 2023 roku w Polsce wyprodukowano około 166 TWh energii elektrycznej, z czego 44 TWh pochodziło z instalacji zasilanych słońcem, wiatrem, biomasą, biogazem i wodą. Przełożyło się to to na udział OZE w energetyce na poziomie 27%. 

udział oze vs węgiel w energetyce

Oba źródła informacji potwierdzają zatem pozytywne tendencje. Polska gospodarka jest coraz lepiej dostosowana do europejskiej polityki klimatycznej, co w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz zmiany kosztów zakupu energii. Szczególnie zyskają te jednostki, które polegają na dostawach prądu z gwarancją pochodzenia OZE. Jeśli i Państwo chcieliby skorzystać z takiej propozycji, zapraszamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu! 

Niestety przytoczone dane mają także swoją drugą stronę. Węgiel w Polsce nadal dominuje i niewiele wskazuje na to, że ta sytuacja szybko się zmieni.

Udział węgla w energetyce spadł, ale nadal jest wysoki

Jak był udział węgla w energetyce polskiej w 2023 roku? Wiele wskazuje na to, że spadł on z ponad 70% odnotowywanych w ostatnich latach do wartości nieprzekraczającej 63%. Pozostała część energii elektrycznej pochodziła z gazu i OZE. 

Rzeczywiste tempo zmian w polskiej elektroenergetyce jest, póki co, zgodne ze scenariuszem przedstawionym w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Zgodnie z jej założeniami, za 11 lat udział polskiego węgla w produkcji energii elektrycznej ma spaść do 20%. Pomocą w realizacji tym ambitnych planów mają być dalsze inwestycje OZE oraz rozwój energetyki jądrowej. 

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE, spadek zapotrzebowania na energię oraz wydobycie węgla – trzy powody dynamicznych zmian w miksie energetycznym Polski

Pozytywne sygnały dotyczące kształtu miksu energetycznego Polski nie byłyby możliwe, gdyby nie wystąpienie trzech okoliczności:

  • wzrostu mocy zainstalowanej w OZE,
  • spadku zapotrzebowania na energię elektryczną,
  • spadku wydobycia węgla do poziomu z 1910 roku.

Równocześnie z poprawą dostępności do źródeł odnawialnych, a co za tym idzie, mniejszym znaczeniem polskiego węgla dla gospodarki, nieoczekiwanie spadło zapotrzebowanie na prąd. Widać to zarówno w popycie ze strony polskich obywateli, jak i klientów zagranicznych. Podczas gdy rok temu Polska wyeksportowała netto ponad 1 TWh energii elektrycznej, obecnie to import przewyższył eksport o blisko 4 TWh.

Wreszcie ostatni z powodów, czyli wydobycie i sprzedaż węgla w Polsce. W 2023 roku polskie kopalnie przekazały na rynek 49 mln ton węgla kamiennego. Dla porównania 10 lat wcześniej wydobywano ponad 72 mln ton tego surowca energetycznego. 

Źródła:

wysokienapiecie.pl/95937-wydobycie-wegla-w-polsce-w-2023/ dostęp 25.01.2024

pb.pl/produkcja-wegla-kamiennego-spadla-o-52-proc-w-2014-r-784883 dostęp 25.01.2024