Czy wiesz, jak obliczyć zużycie prądu w firmie?

Każdego dnia w naszej firmie wykorzystujemy dziesiątki urządzeń elektrycznych, które generują określone zużycie prądu. Po zsumowaniu jednostkowego zużycia wszystkich maszyn uzyskujemy łączną wartość, na podstawie której sprzedawca energii wystawia fakturę. Tak to przynajmniej wygląda w teorii, bo praktyka bywa czasami nieco bardziej skomplikowana. W tym artykule odpowiemy na pytanie, jak obliczyć zużycie prądu w przedsiębiorstwie. Podpowiemy też co zrobić, aby nie przepłacać za energię elektryczną dla celów biurowych i przemysłowych.

Jak obliczyć zużycie prądu z licznika – metoda matematyczna

Do obliczenia zużycia prądu w firmie możemy wykorzystać trzy metody: matematyczną, informatyczną oraz historyczną. Stosunkowo najtrudniejszą jest pierwsza z nich. Do jej wykorzystania niezbędne będzie przeprowadzenie szczegółowego audytu posiadanych maszyn i urządzeń. W instrukcji obsługi lub na etykiecie każdego produktu elektrycznego dostępna jest informacja na temat mocy. To podstawowy parametr, dzięki któremu możemy obliczyć zużycie prądu. Mając tę informację, możemy przystąpić do szacowania. Przeprowadźmy badanie na konkretnym przykładzie. Interesuje nas mianowicie zużycie prądu telewizora wyświetlającego reklamy w naszym biurze (moc 200W). Zakładamy, że to urządzenie pracuje przez całą zmianę, czyli 8 godzin dziennie. Miesięczne zużycie wynosi w tym wypadku około 35 kWh. Chcąc ustalić zużycie prądu w przedsiębiorstwie, należy podobną procedurę przeprowadzić oddzielnie dla każdego urządzenia.

Jak obliczyć zużycie prądu z licznika – metoda informatyczna

Drugim pomysłem będzie wykorzystanie kalkulatora zużycia prądu. W sieci dostępnych jest wiele tego typu programów. Na bazie wpisanych przez nas danych szacują one zużycie prądu i koszt korzystania z urządzeń. Sama metoda obliczania jest tu analogiczna jak w przypadku formuły matematycznej. Różnica polega przede wszystkim na tym, że kalkulator zużycia energii dokonuje szacunków samoistnie.

Jak obliczyć zużycie prądu z licznika – metoda historyczna

Jeśli nie ręczne obliczenia oraz kalkulator zużycia energii, istnieje możliwość oparcia szacunków na danych historycznych. W tej sytuacji bierze się pod uwagę dane na temat zużycia prądu w firmie z rachunków dostawcy energii. Jeśli w procesie produkcyjnym lub organizacji punktu nie zachodzą znaczące zmiany, można przewidywać, że zapotrzebowanie na prąd będzie podobne jak w poprzednich okresach. Dla większej precyzji estymacji warto zwrócić uwagę na ewentualną sezonowość (np. większe zużycie prądu w przedsiębiorstwie w okresie zimowym, z uwagi na koszty ogrzewania elektrycznego).

Jak obliczyć zużycie prądu – należy pamiętać o częściach wspólnych!

Zużycie prądu w firmie może być także generowane w częściach wspólnych budynku biurowego. Prąd wykorzystuje się nie tylko do zasilenia urządzeń, ale także obsługi wentylacji, windy, oświetlenia czy systemu monitoringu i bezpieczeństwa. Za niego również przyjdzie zapłacić przedsiębiorcy w wysokości odpowiadające różnicy pomiędzy całkowitym zużyciem energii w obiekcie, a sumą zużycia prądu przez wszystkich najemców w budynku. W tym wypadku, aby obliczyć zużycie prądu, niezbędne jest wykorzystanie metody historycznej.

Jak obliczyć koszt zużycia prądu?

Gdy wiemy już, jakie zużycie prądu generuje nasza firma, możemy przystąpić do szacowania wysokości rachunku od dostawcy energii. Do tego celu posługujemy się stawkami wpisanymi w umowę ze sprzedawcą. Mnożymy je przez ilość kWh zużywanych w danej jednostce czasu. Powstałą w ten sposób wartość należy traktować jako szacunkową. Faktyczne zużycie może się różnić od obliczonego, co jest efektem specyfiki pracy urządzeń, jak i niedokładnych założeń.

Zużycie prądu w przedsiębiorstwie – jak je ograniczyć?

Jednym ze sposobów na tańszy prąd dla firm jest ograniczenie konsumpcji energii elektrycznej. W tym celu warto zastosować szereg pozytywnych praktyk, które w dłuższej perspektywie mogą zauważalnie poprawić konkurencyjność marki. Należą do nich:

  • Wyłączanie maszyn i urządzeń z gniazdek, jeśli w danej chwili nie są wykorzystywane do świadczenia pracy.
  • Gaszenie oświetlenia w pustych pomieszczeniach.
  • Wymiana żarówek na energooszczędne.
  • Zmiana starszych technologicznie urządzeń na nowe, cechujących się mniejszym poborem prądu (lodówki, telewizory, komputery).
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej.
  • Zmiana dostawcy energii elektrycznej lub taryfy – zachęcamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu, którzy fachowo przedstawią różne możliwości dostępne na rynku.

Więcej na temat strategii energooszczędnych w działaniu firmy piszemy w artykule Sposoby na oszczędności energii elektrycznej w firmie.

Zużycie prądu w firmie – pomocna może być też kontrola

Nowoczesne, inteligentne rozwiązania elektroniczne pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie prądu w przedsiębiorstwie. Zastosowanie mierników poboru energii elektrycznej umożliwia pomiar natężenia prądu, oporu elektrycznego oraz napięcia elektrycznego, dzięki czemu w łatwy sposób zweryfikujemy, które urządzenia zużywają najwięcej prądu. To może być podstawą dalszej modernizacji firmy zmierzającej do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Więcej na temat nowoczesnych akcesoriów ułatwiających kontrolę zużycia prądu znajdą Państwo w tym artykule.