Rejestr magazynów energii – co to jest i czy przedsiębiorcy muszą zgłaszać każde urządzenie?

Przeciętna kondycja polskich sieci przesyłowych nie jest tajemnicą. Urządzenia są przestarzałe, awaryjne i niedostosowane do modelu generacji rozproszonej. Pomocą ma się stać rozwój systemu magazynowania energii. Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach po zakupie i wdrożeniu tego typu rozwiązania? Co to jest rejestr magazynów energii elektrycznej? Jakie dane tam znajdziemy? 

Ile mamy w Polsce magazynów energii?

Rozwój systemu magazynowania energii w Polsce niesie za sobą szereg korzyści dla różnych podmiotów. Wytwórcy energii (elektrownie) mogą łagodzić obciążenia w godzinach szczytowych oraz generować oszczędności kosztów operacyjnych. Operatorzy sieci łatwiej równoważą popyt i podaż energii oraz unikają wielu kosztownych modernizacji. Z punktu widzenia klientów biznesowych posiadanie własnego magazynu wraz z fotowoltaiką to gwarancja stabilności dostępu do zielonej energii dla firm oraz możliwość obniżenia mocy zamówionej. To przekłada się na poprawę pozycji konkurencyjnej i mniejsze obciążenia dla budżetu. 

Głównie z tego powodu technologia bateryjna znacząco zwiększyła swój zasięg w naszym kraju. Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska pokazują, że pod koniec 2023 roku moc zainstalowana magazynów energii w przemyśle i rolnictwie wyniosła 120 MW. Dodatkowe 100 MW przypada na sektor gospodarstw domowych i pozostałych firm. Czy każda z ujętych w tych szacunkach jednostek dostępna jest w elektronicznym rejestrze magazynów energii elektrycznej?

Co to jest rejestr magazynów energii?

Artykuł 43g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne stanowi, że operator systemu elektroenergetycznego prowadzi rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i zawiera wykaz jednostek o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW. W skład informacji zamieszczonych w takim zestawieniu wchodzą:

  • Oznaczenie posiadacza magazynu, w tym: nazwa wraz z formą prawną, NIP oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Oznaczenie urządzenia, zawierające informacje na temat: technologii, mocy zainstalowanej, pojemności, sprawności, maksymalnej mocy ładowania i rozładowania, miejsca przyłączenia oraz wskazania, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego.
  • tytuł prawny do posiadanego magazynu energii.

Rejestr magazynów energii jest jawny i dostępny na stronie internetowej operatora systemu elektroenergetycznego.

Jak można złożyć wniosek o wpis do rejestru magazynów energii?

Posiadacz urządzenia o mocy przekraczającej 50 kW jest zobligowany do złożenia wniosku o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej w terminie 7 dni od dnia oddania sprzętu do eksploatacji. Wzór wniosku dostępny jest na witrynie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Właściciel jest zobligowany do powiadamiania o wszelkich zmianach w zakresie wymienionych powyżej danych w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Czy magazyn energii trzeba zgłaszać?

Przedstawione dane klarownie pokazują, które urządzenia zostają wpisane do rejestru magazynów energii. Czy to oznacza, że właściciele mniejszych jednostek nie muszą wykonywać żadnych formalności związanych z eksploatacją modułów bateryjnych? Nie. Zgodnie z interpretacją Operatorów Systemów Dystrybucyjnych magazyn energii uznawany jest za źródło wytwórcze. Oznacza to, że jego montaż należy zgłosić do OSD podobnie, jak robi się to z fotowoltaiką. W przypadku gdy sumaryczna moc zainstalowanego magazynu i instalacji fotowoltaicznej przekracza moc umowną, należy także złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Jeśli opisana procedura wydaje się skomplikowaną, mamy dobrą informację. Zazwyczaj o poprawność przeprowadzanych formalności dba wykonawca systemu PV. Jeśli zastanawiają się Państwo czy można magazynować energię elektryczną, jak bardzo się to opłaca oraz ile kosztuje takie urządzenie, zapraszamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu. Świadczymy kompleksową usługę dla klientów biznesowych: od analizy zapotrzebowanie, przez wykonanie projektu, dobór komponentów, aż na montażu i pomocy biurowej kończąc.

Źródła:

globenergia.pl/ile-jest-magazynow-energii-w-polsce-liczba-nie-powala/