Interwencyjna Redukcja Poboru – cechy programu i korzyści dla odbiorców/dostawców energii

Polski rynek energetyczny przechodzi gruntowną transformację. Rozwój energetyki odnawialnej, nowoczesne technologie monitorowania zużycia, stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych – to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoi operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, niezbędne jest wdrażanie narzędzi zwiększających elastyczność infrastruktury. Jednym z nich jest Interwencyjna redukcja poboru mocy (IRP). Co to takiego? Jakie są korzyści z uczestnictwa w programie? Jak przystąpić do usługi IRP? Zapraszamy do lektury artykułu. 

Czym jest Interwencyjna redukcja poboru mocy?

IRP to strategia zarządzania popytem na energię, której celem jest redukcja zużycia w określonych okresach. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy na skutek trudnych do przewidzenia okoliczności ekstremalnych, system energetyczny jest przeciążony. Inaczej mówiąc, ten instrument zadań systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej uruchamiany jest, gdy zachwiana została harmonia pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania.

W praktyce IRP polega na dobrowolnym i czasowym obniżeniu lub przesunięciu poboru przez dużych konsumentów energii. Nadrzędnym celem projektu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku usługi DSR realizowanej poprzez rynek mocy, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i zbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez ograniczenie zapotrzebowania.

Usługa interwencyjnej redukcji poboru – cechy programu

Program IRP przewiduje dobrowolność uczestnictwa. Kto może przystąpić do usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru? Instrument jest przeznaczony dla odbiorców lub agregatorów, którzy są w stanie zapewnić od 1 MW redukcji mocy i posiadają certyfikat ORed. Z tego względu do potencjalnych beneficjentów zaliczamy następujące podmioty:

 • huty, kopalnie i stocznie,
 • zakłady przemysłowe i fabryki produkcyjne,
 • sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe, 
 • duże biurowce,
 • hale sportowe, widowiskowe, boiska sportowe i baseny,
 • gospodarstwa rolne wyspecjalizowane w uprawie roślin szklarniowych i hodowli zwierząt,
 • cementownie, 
 • chłodnie, 
 • stacje paliw,
 • kina, sale koncertowe, muzea i inne obiekty kultury i rozrywki.

PSE S.A jako zarządzający usługą Interwencyjnej redukcji poboru mocy oferuje uczestnikom finansowe zachęty. Istnieje też możliwość uruchomienia programu w podziale na wybrane stacje elektroenergetyczne.

IRP – korzyści z uczestnictwa w programie

Udział w programie IRP wiąże się z szeregiem korzyści tak dla odbiorców energii, jak i zarządzających siecią. W przypadku tej pierwszej grupy są nimi:

 • Dodatkowe źródło dochodu – odbiorcy usługi interwencyjnej redukcji poboru otrzymują wynagrodzenie za dobrowolne zmniejszenie zużycia na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego. Wysokość wpłaconej z tego tytułu kwoty zależy od wielkości redukcji i aktualnej ceny prądu na rynku. Sprawdź także, jak możesz zarabiać na DSR.
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – udział w IRP przyczynia się do zapewnienia stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 • Minimalizacja ryzyka wprowadzania stopni zasilania – w przypadku niedoborów mocy w systemie, IRP może pomóc uniknąć wprowadzania stopni zasilania, czyli rotacyjnych wyłączeń prądu.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej – uczestnictwo w programie motywuje odbiorców do racjonalnego gospodarowania energią elektryczną, co często przekłada się na racjonalizację indywidualnych kosztów zakupu prądu dla firm.
 • Prestiż i wizerunek społecznej odpowiedzialności – firmy uczestniczące w usługach interwencyjnej redukcji poboru otrzymują godło „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”, co można wykorzystać w celu promocji własnego zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Program IRP daje także szereg korzyści dla PSE S.A. W szczególności umożliwia zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej, efektywne bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz oszczędności finansowe.

Jak przystąpić do programu Interwencyjnej redukcji poboru mocy?

Przystąpienie do programu wymaga podjęcia kilku kroków. Przede wszystkim należy upewnić się, że nasz podmiot spełnia zapisy Regulaminu Systemu Kwalifikowania Dostawców Usług IRP. Można to zrobić osobiście, poprzez zapoznanie się z dokumentem, lub zdać się na pomoc doradcy energetycznego Eco dla Biznesu. W dalszym etapie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie Zakupowej PSE. Do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty, w tym m.in.: kopię certyfikatu ORed czy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po weryfikacji dostawcy przez PSE S.A. następuje etap podpisania umowy i rozpoczęcia uczestnictwa w programie IRP.