Z czego składa się rachunek za prąd? Analiza. Dowiedz się za co płacisz!

Rachunek za prąd otrzymujemy regularnie. Zazwyczaj nasz wzrok skupia się tylko na jednej pozycji – podsumowaniu. Widoczna tam kwota jest jednak wypadkową innych danych, które warto szczegółowo przeanalizować. W tym artykule podpowiemy, jak czytać rachunek za prąd. Wyjaśnimy też, czym są poszczególne pozycje wyodrębnione na fakturze.

Jak czytać rachunek za energię elektryczną w przypadku umowy kompleksowej

Każdy mieszkaniec, firma czy jednostka samorządu terytorialnego, może rozliczać się z zakładem energetycznym na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umowa kompleksowa, która łączy w sobie kwestie sprzedaży energii i dystrybucji. Z czego składa się rachunek za prąd dla tego typu porozumienia?

 • Ceny za pobraną energię czynną.
 • Stawki opłaty abonamentowej.
 • Składnika stałego składki sieciowej.
 • Składnika zmiennego stawki sieciowej.
 • Składnika jakościowego stawki opłaty systemowej.
 • Stawki opłaty przejściowej.
 • Opłaty OZE.
 • Opłaty mocowej.
 • Opłaty kogeneracyjnej.
 • Opłaty abonamentowej.

Jak czytać rachunek za energię elektryczną w przypadku rozdzielnych umów

Wraz z uwolnieniem rynku energii elektrycznej każdy podmiot może podpisać umowę z dowolnym sprzedawcą prądu. Taki kontrakt nie zwalnia go jednak z konieczności opłacania składek dystrybucyjnych, które są w tym wypadku zawarte na drugiej fakturze. Odczytanie poszczególnych danych rachunku za prąd przebiega tu podobnie jak przy umowie kompleksowej, wszystko jest jednak rozdzielone na dwa oddzielne dokumenty.

Z czego składa się rachunek za prąd – opłaty za pobór

Istnieją dwa elementy składowe rachunku związane z bezpośrednim poborem energii: opłata za energię czynną oraz opłata handlowa. Pierwsza z nich jest podstawową i zazwyczaj największą kwotą widniejącą na fakturze. Jest ona wyrażona w złotych za kWh (w przypadku taryfy G) lub w złotych za MWh (w przypadku taryf A, B lub C). Od jej poziomu w dużej mierze zależy suma obciążeń użytkownika z tytułu rozliczeń z zakładem energetycznym. Zmiana dostawcy energii elektrycznej powinna być rozważana między innymi właśnie w oparciu o stawkę za energię czynną. Drugim składnikiem faktury za pobór jest opłata handlowa. To stała kwota, którą sprzedawca nalicza z tytułu obsługi, rozliczania i fakturowania. Jak pokazuje praktyka, na rynku są dostępne oferty, w których sprzedawcy całkowicie rezygnują z opłaty handlowej.

Z czego składa się rachunek za energię – opłaty dystrybucyjne

O ile z opłatami za pobór sytuacja jest stosunkowo prosta, o tyle opłaty dystrybucyjne rozrastają się w dużym tempie. Ujęte są w nich różnorodne stawki związane z kosztami dostarczenia prądu do użytkownika końcowego. Co wchodzi w skład rachunku za prąd w kwestii jego dystrybucji? Wśród elementów tej opłaty wyróżniamy:

 • Opłatę abonamentową – jest to kwota płacona za dokonanie czynności odczytu wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i działań kontrolnych.
 • Opłata przejściowa – jak sama nazwa wskazuje, tej pozycji prawdopodobnie już niebawem na rachunku za prąd nie będzie. Póki co musimy jednak ją uiszczać, a wiąże się to z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych z elektrowniami.
 • Składnik stały stawki sieciowej – ma on za zadanie pokryć ponoszone przez OSD koszty utrzymania i rozwoju urządzeń sieciowych i dystrybucyjnych. Jego wysokość uzależniona jest od używanej taryfy i operatora.
 • Składnik zmienny stawki sieciowej – opłata ta pokrywa koszty dystrybucji energii elektrycznej, w tym także wydatki związane z pokryciem strat sieciowych oraz kosztów związanych z transportem energii sieciami należącymi do innych operatorów lub przedsiębiorstw energetycznych. W tym wypadku wysokość stawki jest zmienna. Najwyższe obciążenia dotyczą lokali położonych na obszarach niezurbanizowanych.
 • Stawka jakościowa – elementem składowym rachunku jest też stawka sieciowa, czyli opłata związana z kosztami utrzymania wysokich standardów jakości dostaw. Ostateczny wydatek w tej pozycji jest iloczynem wartości stawki i zużytych kWh prądu.
 • Opłata mocowa – więcej o niej można przeczytać w tym artykule.
 • Opłata OZE – rozwój odnawialnych źródeł energii to konieczny kierunek transformacji energetycznej kraju. Ustawa o OZE wprowadza obowiązek ujęcia w rachunku za prąd kwoty związanej z uczestnictwem producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym i w systemach taryfy gwarantowanej.
 • Opłata kogeneracyjna – wspiera ona wytwarzanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W 2023 roku ma ona wynosić 4,96 zł/MWh.

Jak czytać rachunek za prąd – podsumowanie

Jak czytać rachunek za prąd? Najlepiej robić to dokładnie. Skupianie się wyłącznie na finalnej kwocie i terminie zapłaty nie prowadzi do oszczędności. Trzeba dokładnie wiedzieć, co wchodzi w skład rachunku za prąd. Jak dowodzi artykuł „Sposoby na to, jak obniżyć koszty prądu w przedsiębiorstwie”, staranna analiza składników kosztowych może być podstawą podejmowania racjonalnych decyzji optymalizujących koszty. Mowa tu chociażby o wdrożeniu działań związanych z poprawą efektywności energetycznej, zmianą umowy czy montażem OZE. Doradztwo energetyczne dla firm oferuje kompleksowe rozwiązania transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw z różnych branż. Eco dla Biznesu pomaga znaleźć ścieżki do racjonalizacji wydatków, które mogą być podstawą wzrostu wartości marki. Zapraszamy do kontaktu!