Zwolnienie z opłaty mocowej. Jak jej uniknąć lub zmniejszyć?

Wydaje się, że o opłacie mocowej i jej konsekwencjach dla budżetów firm napisano już wszystko. Jak się jednak pokazuje teoria, nie zawsze idzie w parze z praktyką. Część przedsiębiorców dopiero teraz zdaje sobie sprawę, jak dużym obciążeniem jest dla nich nowy dodatek do faktury za prąd. Co w tej sytuacji mogą zrobić? Pomocą może być zwolnienie z opłaty mocowej.

Kto jest zwolniony z opłaty mocowej?

W pierwotnych założeniach dotyczących wprowadzenia opłaty mocowej nie przewidywano możliwości zmniejszenia czy zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat. To podejście zmieniło się jednak w pierwszym roku funkcjonowania narzędzia. Opłaty nakładane na przedsiębiorstwa były tak dotkliwe, że w połączeniu z ogólnym kryzysem energetycznym, wiele firm rozważało likwidację działalności. Swego rodzaju konsensusem były wprowadzenie aktualizacji, o której szerzej pisaliśmy w artykule pt. „Co musisz wiedzieć o nowej formule opłaty mocowej”. Przypomnijmy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi podstawami prawnymi, przewidywane jest zmniejszenie opłaty mocowej w sytuacji, gdy użytkownik osiąga niewielkie wahania dobowych poborów energii elektrycznej. I tak opłata jest ograniczana, gdy zużycie dobowe w godzinach 7.00-22.00 od poniedziałku do piątku waha się względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych:

 • o nie więcej niż 5% – obniżka o 83%,
 • między 5-10% – obniżka o 50%,
 • między 10-15% – obniżka o 17%.

Jeśli firma charakteryzuje się stabilnym profilem zużycia energii, zwolnienie z opłaty mocowej jest stosunkowo proste. Co mają jednak zrobić pozostałe podmioty? Jak uniknąć opłaty mocowej w inny sposób?

Opłata mocowa – ulga z zastosowaniem innych rozwiązań

Rządowe rozwiązania na zmniejszenie opłaty mocowej dla firm nie wyczerpują katalogu możliwości stojących przed polskimi firmami. Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że naliczanie zobowiązania jest uzależnione od zużycia energii w godzinach szczytu. Przeniesienie zapotrzebowania na godziny nocne czy weekendowe zwalnia z obowiązku uiszczania opłaty mocowej. Jak jednak to osiągnąć? Istnieją co najmniej cztery możliwości:

 • zmiana profilu zużycia energii, czyli przesunięcie działań na czas poza szczytem.
 • zmniejszenie zużycia prądu,
 • zainwestowanie we własne źródło energii, które będzie produkować prąd w godzinach szczytowych,
 • przyłączenie się do programu Demand Side Response (DSR).

Jak uniknąć opłaty mocowej – zmiany w zużyciu

Pierwsze z zaproponowanych rozwiązań nie zawsze jest możliwe do wdrożenia. Sieci handlowe, biura rachunkowe czy szkoły niepubliczne muszą dostosować godziny pracy do oczekiwań klientów. A te przypadają na godziny szczytowe w energetyce.

Warto za to realnie rozważyć wszelkie działania polegające na zmniejszeniu zużycia prądu. O czym konkretnie mowa?

 • Wprowadzenie procedur, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej (m.in. wyłączanie oświetlenia w nieużywanych biurach).
 • Kompleksowa termomodernizacja obiektu (docieplenie przegród budowlanych i poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwi).
 • Zastosowanie nowoczesnych źródeł ciepła i wentylacji.
 • Wymiana maszyn i urządzeń na energooszczędne.
 • Efektywny dobór taryfy prądu.

Zmniejszenie opłaty mocowej po zastosowaniu tych rozwiązań może wynieść nawet kilkadziesiąt procent.

Jak uniknąć opłaty mocowej – własne źródło energii

Zmniejszenie opłaty mocowej najskuteczniej przebiega z wykorzystaniem fotowoltaiki. Dzieje się tak dlatego, że profil produkcji prądu z promieniowania słonecznego, pokrywa się z wyznaczonymi w ustawie godzinami szczytu. Przy dobrze dobranej mocy instalacji, przez większą część roku firma korzysta głównie z autokonsumpcji. Wyprodukowany prąd nie jest oddawany do sieci, tylko przesyłany bezpośrednio do urządzeń. W ten sposób zapotrzebowanie na energię w godzinach szczytu jest minimalne. W przypadku wygenerowania nadwyżek z fotowoltaiki:

 • energia jest odsyłana do sieci i sprzedawana po średniej cenie energii z ubiegłego kwartału.
 • energia jest przesyłana do magazynu energii, skąd może zostać pobrana, gdy bieżąca produkcja nie pokrywa zapotrzebowania.

Instalacja OZE to skuteczny sposób na uniknięcie opłaty mocowej.

Jak zmniejszyć opłatę mocową? – DSR

Kolejnym pomysłem na zwolnienie z opłaty mocowej jest uczestnictwo w DSR. To specjalne rozwiązanie przeznaczone dla dużych konsumentów prądu (minimum 300 kW mocy przyłączeniowej lub zużycie na poziomie większym niż 2 GWh rocznie). Polega ono na zadeklarowaniu gotowości do chwilowego obniżenia lub przesunięcia zużycia energii poza godziny szczytu. W zamian za gotowość do zmian, przedsiębiorstwa energetyczne płacą określone wynagrodzenie. Jeśli podmiot korzystający z DSR faktycznie będzie zmuszony do przesunięcia zużycia, zmniejszy to jego obciążenia związane z opłatą mocowa. Ulga będzie w tym wypadku dodatkiem do wynagrodzenia wypłacanego przez zakład energetyczny.