Co musisz wiedzieć o nowej formule opłaty mocowej?

Początek 2022 roku będzie stał pod znakiem podwyżek. Wzrosną ceny artykułów spożywczych, materiałów budowlanych czy usług. Nie unikniemy także eskalacji inflacji w sektorze energetycznym. Nowe stawki taryf to tylko jeden z problemów. Niezwykle ważna dla klientów biznesowych będzie także modyfikacja zasad naliczania opłaty mocowej, która właśnie zaczyna wpływać na rachunki. Co się zmieniło? Jak wygląda nowa formuła opłaty mocowej. Ile wynosi taryfa? O tym wszystkim dowiedzą się Państwo z tego artykułu.

Po co nam dodatkowa opłata?

Ustawa o rynku mocy powstała z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. Ten cel realizowany jest przede wszystkim poprzez zwiększenie stabilności cen prądu oraz ograniczenie deficytów wytwórczych. Co to dokładnie oznacza? Chodzi tu o zapewnienie ciągłości dostaw prądu wytwarzanego przez państwowe koncerny energetyczne oraz należące do nich elektrownie węglowe. Aby sfinansować ten cel ustawodawca, wprowadził w życie opłatę mocową dla firm i przedsiębiorstw. Od początku 2021 roku każdy podmiot prowadzący działalność w Polsce ma ją doliczoną do rachunków za prąd. Niestety kształt daniny podlega modyfikacjom w czasie. Już wiemy, że czekają nas zmiany w 2022 roku.

Czy nowa opłata energetyczna jest taka sama dla wszystkich?

O tym, kto musi uiszczać nową opłatę, mówi artykuł 69 ustawy o rynku mocy. Oprócz gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zwiększyły się także rachunki innych podmiotów przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej. Wyższych kwot nie unikną więc ani banki, ani szpitale, ani stowarzyszenia czy kościoły. Jednocześnie ustawodawca rozróżnił formę naliczania i wysokość opłaty, w zależności od przynależności do dwóch podstawowych grup odbiorców.

Ile wynosi opłata dla gospodarstw domowych?

W przypadku gospodarstw domowych od samego początku wysokość opłaty uzależniona była od zużycia energii elektrycznej. Po niedawnej aktualizacji przepisów mamy nowe stawki. I tak obecnie użytkownicy:

  • o zużyciu prądu na poziomie niższym niż 500 kWh muszą uiszczać opłatę na poziomie 1,87 złotego miesięcznie,
  • o zużyciu prądu w przedziale od 500 kWh do 1200 kWh muszą uiszczać opłatę na poziomie 4,48 złotych miesięcznie.
  • o zużyciu prądu przekraczającym 1200 kWh, ale jednocześnie mniejszym niż 2800 kWh, muszą uiszczać opłatę na poziomie 7,47 złotych miesięcznie.
  • o zużyciu przekraczającym 2800 kWh muszą uiszczać opłatę na poziomie 10,46 złotych.

Nowa formuła opłaty mocowej dla biznesu

Jeszcze większe zmiany w 2022 roku czekają klientów biznesowych. Tu zaskoczeniem są nie tylko nowe stawki, ale także nowa formuła naliczania. Zatem ile wynosi opłata? Generalna zasada mówi, że wysokość daniny kształtuje się na poziomie 0,0762 złotych za każdą pobraną kilowatogodzinę. Do tych rozliczeń brane jest pod uwagę tylko zużycie przypadające na wybrane pory dnia. Zgodnie z zapisami ustawy opłata dla firm naliczana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-22.00. Zwolnione z tego obowiązku są więc pobory rejestrowane w godzinach nocnych oraz podczas dni ustawowo wolnych od pracy.

Co się zmieniło po nowelizacji ustawy o rynku mocy z 23 lipca 2021 roku?

Nowa danina spotkała się z bardzo krytycznym przyjęciem, szczególnie ze strony przedsiębiorstw nastawionych na duże zużycie prądu. To w ich portfele uderzyła ona najmocniej. Z uwagi na ryczałtowy charakter naliczania, rachunki zakładów przemysłowych czy chłodni zwiększyły się o setki tysięcy złotych rocznie. To z kolei przełożyło się na ich niższą konkurencyjność na rynku europejskim. W odpowiedzi na te głosy w projekcie nowelizacji ustawy zaproponowana została nowa formuła opłaty mocowej.

Zamiast ryczałtu zaproponowano rozliczenie oparte na profilu zużycia energii. Na zmianie skorzystają przede wszystkim te miejsca, gdzie wahania dobowych poborów energii elektrycznej są najniższe. Zamysłem jest promowanie przedsiębiorstw, które w najmniejszym stopniu wpływają na wzrost zapotrzebowania szczytowego. Ile wynosi rabat w tym wypadku?

  • Opłata będzie ograniczona o 83%, gdy zużycie dobowe waha się względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych o nie więcej niż 5%.
  • Opłata będzie ograniczona o 50%, gdy zużycie dobowe waha się względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych o nie więcej niż 10%.
  • Opłata będzie ograniczona o 17%, gdy zużycie dobowe waha się względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych o nie więcej niż 15%.

Nowe przepisy weszły w życie już od 1 października 2021 roku. Efekty będziemy mogli obserwować na najbliższych rachunkach za prąd.

Opłata mocowa – podsumowanie

Wraz z początkiem 2021 roku do życia gospodarczego Polski weszła kolejna opłata energetyczna. Nowa formuła obciąża portfele gospodarstw domowych, firm oraz innych podmiotów. Ile wynosi? To w dużej mierze determinowane jest przez profil konsumenta. Gospodarstwa domowe jeszcze do 2028 roku będą rozliczać się przy wykorzystaniu stałej kwoty miesięcznej (uwaga na nowe stawki!). Przedsiębiorstwa, JST i inne jednostki działają z kolei w systemie ryczałtowym. Opłata jest tu naliczana za każdą zużytą kilowatogodzinę prądu. Nowa formuła opłaty mocowej wspiera te jednostki, które w najmniejszym stopniu wpływają na wzrost zapotrzebowania szczytowego. Aby zminimalizować swoje obciążenia za pobór energii, warto skontaktować się z doradcą Eco dla Biznesu.