Czy można wrzucić w koszty montaż paneli fotowoltaicznych?

Fotowoltaika w kosztach firmy to zagadnienie wielowymiarowe. Z jednej strony montaż OZE stanowi wydatek ograniczający budżet operacyjny, z drugiej należy go traktować jako inwestycję w przyszłe korzyści. Kluczowa jest także refleksja na temat tego, jak efektywnie obniżyć koszty prowadzenia firmy w związku z zakupem instalacji PV. Także amortyzacja fotowoltaiki może być istotnym czynnikiem wpływającym na długoterminowe korzyści finansowe przedsiębiorstwa. W tym artykule rozważymy trzy główne możliwości optymalizacji podatkowej.

Czy panele fotowoltaiczne są środkiem trwałym?

Czy fotowoltaika się opłaca? Oczywiście, że tak! Inwestor prowadzi działalność zgodną z polityką ekologiczną kraju, co sprzyja poprawie wizerunku społecznego. Montaż OZE pozwala też czerpać liczne korzyści ekonomiczne: spadają rachunki za prąd, przy dużej produkcji generuje się przychody ze sprzedaży energii, istnieje możliwość precyzyjnego oszacowania budżetu, a dodatkowo podnoszą się koszty uzyskania przychodu. W tym ostatnim kontekście rodzi się pytanie o to, jak odliczyć fotowoltaikę w firmie? Żeby na nie odpowiedzieć, najpierw trzeba odpowiednio przyporządkować nowe urządzenia w księgach rachunkowych. Instalacja OZE może zostać uznana za środek trwały, gdy:

 • przewidywany okres użytkowania przekracza jeden rok,
 • produkcja prądu przeznaczona jest na potrzeby jednostki,
 • jest zasobem kontrolowanym przez jednostkę (ujęcie rachunkowe) lub stanowi własność czy współwłasność jednostki (ujęcie podatkowe),
 • jest kompletna i działająca w momencie przekazania ich do eksploatacji.

Przy spełnieniu tych przesłanek, fotowoltaikę możemy uznać za środek trwały przedsiębiorstwa.

Jak zaksięgować zakup fotowoltaiki?

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć fotowoltaikę? To zależy. Kosztem dla firmy jest zarówno zakup paneli na stale przymocowanych do nieruchomości (np. dach solarny), jak i typowej instalacji umieszczonej na poszyciu, elewacji czy gruncie. W tej pierwszej sytuacji fotowoltaikę włączamy w wartość istniejącego, powiązanego środka trwałego (budynku), z kolei w drugiej stanowi ona oddzielną pozycję w ewidencji środków trwałych. Ma to szczególne znaczenie dla naliczania amortyzacji w firmie. Amortyzacja paneli fotowoltaicznych, uwzględniona we właściwy sposób, może przynieść długoterminowe korzyści finansowe przedsiębiorstwa.

Co można wrzucić w koszty firmy – trzy metody optymalizacji kosztów zakupu fotowoltaiki

Zakup paneli słonecznych wraz z oprzyrządowaniem może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu. Dzięki produkcji energii elektrycznej firma czerpie korzyści finansowe, a tym samym wspiera konkurencyjność prowadzonej działalności. Żeby spotęgować zalety montażu instalacji PV w firmie, można przeprowadzić optymalizację podatkową ogniskującą się wokół jednego z trzech sposobów:

 • fotowoltaika w kosztach firmy – odliczenie VAT,
 • fotowoltaika w kosztach firmy – odpis amortyzacyjny,
 • fotowoltaika w kosztach firmy – odpisy rat leasingu.

Fotowoltaika w koszty firmy – odliczenie VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi „przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”. Inaczej mówić, jeśli:

 • wystawiono fakturę,
 • u dostawcy urządzeń powstał obowiązek podatkowy,
 • zakup jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych,

to aktualne koszty prowadzenia firmy mogą spaść o odliczenie podatkowe. Mówimy tu o poważnej kwocie, bowiem VAT na instalacje PV dla firm wynosi 23%.

Firma jednoosobowa – koszty a amortyzacja

Inną metodą optymalizacji podatkowej związanej z zakupem i użytkowaniem fotowoltaiki jest odpowiednie jej amortyzowanie. Wysokość potencjalnych oszczędności wynika w tym przypadku z ujęcia instalacji w środkach trwałych. Jeśli stanowi ona część budynku, będzie amortyzowana razem z nieruchomością. Z kolei, gdy istnieje możliwość jej demontażu, inwestor może skorzystać z dwóch głównych kategorii Klasyfikacji Środków Trwałych:

 • Grupy 3, podgrupy 348 – pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze – panele fotowoltaiczne jako koszt firmy pozwalają w tym wypadku zastosować stawkę na poziomie 7% rocznie.
 • Grupy 6, podgrupy 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe – panele fotowoltaiczne jako koszt firmy pozwalają w tym wypadku zastosować stawkę na poziomie 10% rocznie. Jest to jednak rzadziej stosowane rozwiązanie.

Amortyzacja paneli fotowoltaicznych może przyczynić się też do zrównoważonego zarządzania finansami firmy.

W przypadku firm rozpoczynających działalność gospodarczą, albo małych podatników VAT, istnieje też możliwość zastosowania amortyzacji jednorazowej. Limit roczny takiego odpisu wynosi maksymalnie 50.000 euro. Obejmuje on zarówno panele PV, jak i inne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Amortyzacja fotowoltaiki może być dostosowana do specyficznych potrzeb finansowych i podatkowych firmy.

Fotowoltaika w kosztach firmy – leasing

Kupowanie instalacji PV za gotówkę nie zawsze jest możliwe. Wtedy z pomocą przychodzą preferencyjne kredyty pod fotowoltaikę lub, co częściej spotykane, leasingi. Koszty prowadzenia firmy w tym wypadku nie rosną praktycznie wcale. Wysokość raty jest pokrywana z oszczędności w rozliczeniach z zakładem energetycznym. Dodatkowo istnieje możliwość zoptymalizowania zakupu pod kątem podatkowym. I tak dla leasingu operacyjnego właścicielem instalacji podczas trwania umowy jest bank lub podmiot leasingowy. To one mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie inwestor traktuje opłaty (raty, prowizje, eksploatację) jako koszty uzyskania przychodu. Jeszcze szersze pole manewru ma przedsiębiorstwo korzystające z leasingu finansowego. W tym modelu rozliczenia to ona jest właścicielem instalacji solarnej, a tym samym może dodatkowo dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja fotowoltaiki w ramach leasingu może stanowić atrakcyjną opcję dla firm, pozwalając na elastyczne dostosowanie wydatków do bieżącej sytuacji finansowej.

Fotowoltaika w kosztach firmy – który sposób wybrać?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy do indywidualnych uwarunkowań. Właśnie dlatego tak ważny jest kontakt z doświadczoną firmą montażową, która nie tylko zapewni dobre komponenty i wysoką jakość wykonania, ale znajdzie też ciekawe finansowanie oraz podpowie, jak najlepiej wykorzystać potencjał nowego OZE do generowania oszczędności. Firma Eco dla Biznesu specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych. Swoje zadania wykonuje kompleksowo, z troską o każdy detal zawartej umowy. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!