Czy fotowoltaika dla firm się opłaca?

Rosnące zagrożenie suszą, topniejące lodowce, wymieranie organizmów będących pierwszym elementem łańcucha pokarmowego, degradacje raf koralowych – to tylko część z negatywnych następstw zmian klimatycznych. W celu minimalizacji nadmiernej emisji dwutlenku węgla i pyłów kraje z całego świata podpisały szereg międzynarodowych porozumień. Priorytetem pozostaje promowanie zielonych technologii w sektorze publicznym, biznesowym i indywidualnym. Jednym z najchętniej wykorzystywanych narzędzi realizacji założeń zrównoważonego rozwoju są odnawialne źródła energii. W niniejszym artykule rozważymy czy fotowoltaika się opłaca w firmie.

Fotowoltaika – czy to się opłaca?

Ceny energii elektrycznej dynamicznie wzrastają. W sektorze prywatnym odnotowano ponad 20% skok na przełomie 2021 i 2022 roku. Jeszcze więcej płacić muszą przedsiębiorcy. W tej sytuacji coraz więcej właścicieli zastanawia się, jak skutecznie zoptymalizować koszty związane z zasilaniem urządzeń i maszyn. Przerzucanie wydatków na ceny produktów nie jest skuteczną strategią i może doprowadzić do pogorszenia wizerunku matki. Dużo lepszym pomysłem jest uniezależnienie się od sytuacji rynkowej, na przykład poprzez montaż fotowoltaiki. Czy to się opłaca? Oczywiście tak!

Czy opłaca się zakładać fotowoltaikę – zalety

Budowa firmowej mikroelektrowni PV wiąże się z kilkoma ważnymi korzyściami. Zaliczamy do nich:

  • Oszczędności – jak już wspomnieliśmy, rachunki za prąd stale rosną i nie jest to wyłącznie wina elektronizacji produkcji i pracy biurowej. Dynamicznie zmieniają się notowania na Rynku Dnia Następnego, ustawodawca reguluje kolejne daniny (np. opłatę mocową). Fachowo wykonana Instalacja PV zwróci się w 4-6 lat i pozwoli na osiąganie sporych oszczędności dla biznesu.
  • Ceny podzespołów do fotowoltaiki – korzyści finansowe dla beneficjenta paneli słonecznych wynikają także ze znacznego spadku cen komponentów, jaki obserwowaliśmy w ostatnich kilku latach.
  • Atrakcyjne finansowanie – po pierwsze podmioty gospodarcze mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, dzięki czemu zestaw PV jest jeszcze tańszy. Po drugie na realizację inwestycji mogą pozyskać dotację (ze środków europejskich) lub preferencyjne leasingi czy pożyczki. Dzięki temu kwota miesięcznego zobowiązania z tytułu spłaty nowej instalacji będzie zbliżona do oszczędności uwidocznionych w rachunkach za prąd.
  • Autokonsumpcję z fotowoltaiki – kiedy się opłaca montować panele? Przede wszystkim wtedy, gdy możemy zapewnić wysoki poziom autokonsumpcji. Firmy działające w trybie jednej zmiany dziennej pobierają energię wtedy, gdy jest ona produkowana. Dzięki temu bilansowanie osiąga wynik zbliżony do 95%, co przekłada się na zyski dla firmy.
  • Magazynowanie – indywidualne banki energii to jedna z opcji, na którą coraz częściej decydują się przedsiębiorcy inwestujący w fotowoltaikę. Korzyści płynące z tego rozwiązania są oczywiste – jeszcze wyższy poziom autokonsumpcji i możliwość całkowitego uniezależnienia się od wahań rynku energetycznego (dzięki wykorzystaniu oprzyrządowania hybrydowego i agregatu).
  • Wizerunek firmy – polityka zrównoważonego rozwoju jest dzisiaj kluczowym elementem budującym pozytywny wizerunek firmy.

To oczywiście nie wszystkie zalety fotowoltaiki. Korzyści płyną także z użytkowania samej technologii. Pobieranie prądu z paneli słonecznych to świadomość poprawy środowiska, brak konieczności bieżącej obsługi czy minimalizowanie ryzyka związanego z całkowitym odcięciem dostaw energii. Fotowoltaika dla biznesu to rozwiązanie komfortowe, ekonomiczne i ekologiczne.

Czy fotowoltaika się opłaca dla małych firm?

Zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP nie przekracza 50 MWh rocznie. Z tego powodu optymalnym rozwiązaniem jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej (czyli zestawu o mocy mniejszej niż 50 kWp). Taka inwestycja nie wymaga podejmowania skomplikowanych czynności administracyjnych. Nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, nie jest potrzebna koncesja URE, nie ma też obowiązku ustalania warunków przyłączeniowych z OSD. Wystarczy zawrzeć umowę z wykonawcą i uzgodnić projekt z rzeczoznawcą przeciwpożarowym.

Fotowoltaika – czy to się opłaca dla średnich i dużych firm?

Zakłady produkcyjne, wielkopowierzchniowe centra handlowe czy hale sportowe generują wyższe zużycie prądu. Czy fotowoltaika się opłaca w tym wypadku? Tak! Warto jednak dokładnie przeanalizować swoje możliwości i zmiany w prawie oraz odpowiednio wybrać jedną z trzech dostępnych strategii:

  • Budowa mikroinstalacji – to rozwiązanie tylko częściowo pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Autokonsumpcja będzie prawdopodobnie bliska 100%, zatem okres zwrotu będzie bardzo krótki.
  • Budowa małej instalacji fotowoltaicznej (o mocy od 50 kWp do 500 kWp) – to większa inwestycja, która wymaga przejścia pewnych kroków administracyjnych. Jej zaletą jest ograniczenie formalności związanych z koncesją URE. Wielkość instalacji można dopasować do bieżących potrzeb jednostki.
  • Budowa farmy fotowoltaicznej – jeśli firma dysponuje odpowiednimi warunkami infrastrukturalnymi, może postawić farmę PV. To rozwiązanie pozwala zaspokajać potrzeby i czerpać zyski z nadwyżek produkcji.

Jeśli zastanawiają się Państwo czy warto założyć fotowoltaikę lub jaką moc wybrać, zapraszamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu. Przeprowadzimy wnikliwą analizę rentowności i zaproponujemy rozwiązanie, które zmaksymalizuje zyski firmy z gospodarki energetycznej.