Czy JDG wymaga przejścia na taryfę dla firm? Jaka taryfa za prąd w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą w Polsce metodą prowadzenia biznesu. Równocześnie wielu mikroprzedsiębiorców rejestruje swoją działalność w miejscu zamieszkania. To rodzi pytania, między innymi o to, czy należy zawierać nową umowę na dostawy prądu dla jdg? Taryfa dla firm wiąże się przecież z zupełnie innymi kosztami. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy występuje obowiązek zmiany porozumienia ze sprzedawcą energii oraz w jaki sposób można z takiego kontraktu zrezygnować.

Taryfy prądu dla firm a jdg

Skąd brać prąd w działalności gospodarczej? Zazwyczaj korzysta się z usług sprzedawcy energii elektrycznej, z którym zawierana jest odpowiednia umowa. Podstawowym składnikiem porozumienia jest określenie obowiązującej grupy taryfowej. W Polsce wyróżniamy cztery taryfy:

  • Taryfę G – przeznaczoną dla gospodarstw domowych.
  • Taryfę C – przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Taryfę B – przeznaczoną dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
  • Taryfę A – przeznaczoną dla zakładów przemysłowych i innych dużych odbiorców prądu.

Która z nich będzie odpowiednia dla jdg? Taryfa dla firm czy gospodarstw domowych?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – taryfa dla firm

Przedsiębiorcy wynajmujący przestrzeń biurową dla prowadzenia działalności gospodarczej zawierają umowę w oparciu o grupę taryfową C. Większe wątpliwości budzi kształt porozumienia, gdy firma zarejestrowana jest na mieszkanie lub dom. Czy dla wydzielonej przestrzeni pod wykonywanie aktywności zawodowych, należy zamontować oddzielne oprzyrządowanie pomiarowe i zawrzeć nową umowę z zakładem energetycznym? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. W tradycyjnym porozumieniu sprzedawca zabezpiecza się, żądając od użytkownika wykorzystania przesyłanego produktu zgodnie z umową. Jeśli zatem ten zobowiązuje się stosować go na cele gospodarstwa domowego, a w praktyce zasila prądem komputery, sprzęt biurowy, maszyny stomatologiczne czy inne urządzenia związane z prowadzoną działalnością, korzysta z niego nielegalnie. Sprzedawca ma w tej sytuacji prawo naliczyć kary umowne. Nie ma tu znaczenia, jakiej wielkości jest pobór energii. Prowadząc działalność gospodarczą, taryfa dla firm oraz oddzielny licznik energii elektrycznej są obowiązkowe.

Prąd na firmę w mieszkaniu – czy jest droższy?

Taryfy A, B i C nie podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Tym samym ich ceny kształtowane są przez czynniki rynkowe i marże zakładów energetycznych. W efekcie za 1 kilowatogodzinę prądu płacimy średnio 3-4 razy więcej niż gospodarstwa domowe. A to nie koniec wydatków jdg. Taryfa dla firm uzupełniana jest na rachunku za prąd o wyższe kwoty opłaty mocowej czy stawki sieciowej (co wiąże się z większą mocą umowną dla klienta biznesowego). Więcej na ten temat piszemy w artykule Droższy prąd. Z czego to wynika?. Co w takie sytuacji może zrobić mikroprzedsiębiorca? Jak legalnie kupować tańszy prąd dla firm?

Działalność gospodarcza – taryfa dla firm może być negocjowana

Rynek energii został uwolniony już ponad 15 lat temu. Każdy konsument, niezależnie czy jest gospodarstwem domowym, firmą czy jednostką publiczną, może podpisać umowę z dowolnym sprzedawcą. Ten ostatni nie musi być jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej. Ta swoboda pozwala porównywać ceny i wybierać oferty najkorzystniejsze. W dobie dynamicznie wzrastającej inflacji zalecane są szczególnie te propozycje, które proponują:

  • Gwarancję stałej ceny przez najbliższe lata.
  • Gwarancję pochodzenia 100% OZE.
  • Pakiet usług dodatkowych.
  • Możliwość negocjacji kształtu umowy.

Takie oferty pozwalają zaoszczędzić na bieżącym zużyciu, a dodatkowo wzmacniają kwestie wizerunkowe biznesu. Klienci są coraz bardziej świadomi zmian klimatycznych i chętniej kupują produkty i usługi o niskim śladzie węglowym.

Kiedy należy przejść na taryfę dla firm – podsumowanie

Rachunki za prąd w działalności gospodarczej odpowiadają nawet za 20% łącznych kosztów. To dobry argument, aby podejść do tematu podpisywania umowy ze sprzedawcą energii z głową. Aby legalnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, taryfa dla firm jest niezbędna. Jednocześnie nie ma przykazu, aby porozumienie podpisywać z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Jak pokazują realia rynkowe, dużo korzystniejsze warunki mają inni dostawcy. Jeśli nasza umowa została zawarta jakiś czas temu, warto sprawdzić jej postanowienia i porównać z innymi propozycjami. Może się okazać, że niepotrzebnie przepłacamy za coś, co pochodzi ze spalania węgla, a nie z produkcji w urządzeniach OZE. W przypadku zainteresowania zawarciem nowego kontraktu zachęcamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu. Przeprowadzimy analizę faktur, rozpoznamy rzeczywiste potrzeby i dokonamy zmiany umowy na korzystniejszą.