Rozwój mikrosieci energetycznych: Jakie korzyści i możliwości stwarza dla firm?

Transformacja energetyczna jest jednym z priorytetów gospodarki polskiej. Szybko rosnące koszty wytwarzania i zakupu prądu sprawiają, że zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki publiczne oraz przedsiębiorcy szukają sposobów na optymalizację kosztów. Jednym z nich może być wykorzystanie mikrosieci. Co to jest? Jak działa mikrosieć? Jakie są korzyści z uczestnictwa w tym programie? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Czym są mikrosieci energetyczne?

Czym są mikrosieci energetyczne? To specjalne systemy, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych sieci elektroenergetycznych. Są zbudowane przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii, ale także magazynów energii oraz generatorów. Ich celem nie jest globalne zasilenie milionów użytkowników, ale skupienie się na mniejszej skali: budynków, osiedli, dzielnic lub małych społeczności. Główną ideą budowy mikrosieci w Polsce jest funkcjonowanie niezależne od głównej sieci elektroenergetycznej (wyspowe), ale nie jest wykluczone także korzystanie z gotowej infrastruktury. 

Jak działa mikrosieć?

Ukazana definicja dowodzi, że opisane rozwiązanie jest innowacyjne i nadal zbyt rzadko wykorzystywane w Polsce. Z tego względu warto przyjrzeć się, jak działa mikrosieć. Łączy ona w sobie wytwarzanie i odbiór energii elektrycznej. W przeciwieństwie do tradycyjnej elektrowni, w tym modelu prąd powstaje na miejscu, a więc nie przebiega przez tysiące kilometrów sieci dystrybucyjnej. W skład mikrosieci wchodzą:

 • źródła energii – najczęściej panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, generatory biogazu lub elektrownie wodne,
 • system magazynowania energii,
 • sieć dystrybucji – zazwyczaj jest to niskonapięciowa sieć, która dostarcza energię do odbiorców w obrębie jednostek korzystających,
 • system monitoringu i zarządzania – oprogramowanie umożliwia optymalizację wydajności i równoważenie zapotrzebowania na energię z dostępnością w czasie rzeczywistym.

Kto może użytkować mikrosieci?

Mikrosieć energetyczna nie jest przeznaczona dla jednego typu beneficjentów. To rozwiązanie z powodzeniem wdrażane jest u klientów biznesowych, jednostek publicznych czy baz wojskowych. Do programu może przyłączyć się każda jednostka, która chce zoptymalizować koszty energii, rozwinąć Corporate Social Responsibility oraz zminimalizować ryzyko awarii. Mikrosieci w Polsce są także polecane na terenach peryferyjnych, czyli w miejscach, gdzie dostęp do strumienia prądu płynącego z elektrowni jest utrudniony.

Mikrosieci w firmie – jakie korzyści oferują?

Mikrosieci w przedsiębiorstwie to bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Eksperci podkreślają, że w związku z przestarzałą infrastrukturą energetyczną kraju oraz rozwojem instalacji rozproszonych, drastycznie wzrosło ryzyko przerw w dostawach energii. To zjawisko jest szczególnie niepożądane przez zakłady produkcyjne i przemysłowe, dla których koszty ponownego rozruchu linii technologicznych są bardzo wysokie. Mikrosieci energetyczne uniezależniają od negatywnych skutków wystąpienia awarii sieci, gdyż pracują w trybie wyspowym. Zapewnia to stabilność przepływu prądu i bezpieczeństwo dla firmy. Jakie są inne zalety tego rozwiązania?

 • Niższe straty w liniach przesyłowych, z uwagi na niedużą odległość między producentem i odbiorcą.
 • Dodatkowe źródło przychodów w sytuacji, gdy instalacje przedsiębiorstw produkują nadwyżki prądu.
 • Tańszy prąd dla firm.
 • Elastyczność, rozumiana jako łatwość w dostosowaniu infrastruktury do zmieniających się potrzeb.
 • Efekty wizerunkowe.

Mikrosieci w Polsce to melodia przyszłości

Zgodnie z danymi raportu Global Market Insights udział mikrosieci energetycznych w rynku w 2021 roku wyniósł ok. 11 440 miliona dolarów. Szacunki w scenariuszu bezpiecznym zakładają, że do 2030 roku wartość ta zwiększy się o kolejne 20%. Głównymi kierunkami rozwoju ma być Europa, Ameryka Północna i Południowa. Przykładowe działania inwestycyjne prowadzone w różnych zakątkach świata wyglądają obiecująco:

 • W Australii, w małej miejscowości Heyfield liczącej około 2000 mieszkańców, ma powstać pilotażowa mikrosieć, która w przypadku sukcesu, będzie wzorem dla innych regionów.
 • Wyspy Księcia Edwarda to najgęściej zaludniona prowincja Kanady. W celu osiągnięcia zeroemisyjności realizuje się tam projekt Slemon Park Microgrid, oparty na farmie fotowoltaicznej i magazynach energii.
 • Jeszcze dalej w swoich planach idzie firma SNRG, która we współpracy z deweloperem Quinn Estates zamierza wybudować osiedle dodatnie energetycznie (generujące więcej energii z OZE niż wynosi jego zapotrzebowanie).
 • Brookville Smart Energy Bus Depo to projekt mikrosieci realizowany w Stanach Zjednoczonych, którego celem jest zasilanie lokalnej elektrycznej floty transportu publicznego.

Na tle tych planów polskie dokonania wyglądają póki co blado. W 2022 roku utworzono pierwszą mikrosieć energetyczną z OZE w Bytomiu. Składa się ona z dwóch instalacji PV, pięciu mikroturbin wiatrowych, agregatu gazowego, magazynu energii oraz innowacyjnej stacji transformatorowej. Dostarcza ona prąd do 54 gospodarstw domowych.

Mikrosieci w Polsce są nieuniknioną przyszłością. Rozwiązaniem na miarę XXI wieku. Ich powolny rozwój związany jest głównie ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi oraz niedostosowaniem prawa. Nie oznacza to wcale, że przedsiębiorstwa są w pełni uzależnione od OSD. W każdej chwili mogą zmienić swoją umowę na prąd lub gaz dla firm i zacząć oszczędzać. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Eco dla Biznesu.