Jak zarabiać na DSR? Ile możesz zarobić na gotowości do obniżenia poboru energii?

Ryzyko wydaje się nieodłącznym elementem procesu biznesowego. Alokowanie kapitału, czasu lub środków finansowych prawie zawsze wiąże się z niepewnością i możliwością utraty części lub całości zainwestowanych zasobów. Od tej reguły są jednak wyjątki, a jednym z nich jest usługa Demand Side Response. Jak zarabiać na DSR?

Czym jest DSR?

DSR to strategia zarządzania zużyciem energii, która polega na utrzymywaniu zdolności do redukowania poboru. Pozwala ona zarządcy krajowego systemu (PSE S.A.) na wzmocnienie elastyczności sieci i efektywne bilansowanie podaży energii z przewidywanym zapotrzebowaniem. W przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej, gdy popyt znacząco przekracza aktualne zdolności wytwórcze elektrowni, PSE podejmuje odpowiednie kroki, które mogą polegać na:

  • wezwaniu do uruchomienia bloków energetycznych pozostających w rezerwie,
  • wezwaniu do czasowego ograniczenia poboru energii uczestników programu Demand Side Response.

Za uczestnictwo w tym drugim mechanizmie użytkownicy otrzymują stosowne wynagrodzenia. Ile można zarobić na DSR?

Kto może włączyć się w program DSR?

Usługi DSR są zarezerwowane dla dużych konsumentów energii. Chodzi o takie podmioty, które są w stanie zagwarantować zmniejszenie lub przesunięcie w czasie poboru energii o co najmniej 100 kW. Nie ma znaczenia, w jakiej branży działa jednostka zainteresowana. Mile widziane są przedsiębiorstwa obsługujące segment spożywczy, chemiczny, wydobywczy, hutniczy, przetwórczy, opakowaniowy, budowlany, recyklingowy i inne. Każde z nich może rozpocząć zarabianie na DSR, jeśli tylko pozytywnie przejdzie proces audytowy i testowy.

DSR Polska – zarobki po przejściu wszystkich niezbędnych procedur

Wejście do programu Demand Side Response wymaga przejścia określonej procedury. W pierwszym kroku należy zwrócić się z zapytaniem do agregatora, który przeprowadzi szczegółowy audyt. Jego celem jest dokonanie szacunków dotyczących możliwej redukcji poboru energii. Zarobki będą osiągane dopiero po zbadaniu zakresu urządzeń i procesów produkcyjnych, które w bezpieczny sposób mogą zostać wyłączone na czas wezwania ze strony PSE. 

Pozytywne przejście audytu, pozwala podpisać umowę z agregatorem, który grupuje klientów do nowej jednostki rynku mocy. Kolejnym krokiem dla firmy chcącej uzyskiwać wynagrodzenie za redukcję energii jest przejście testów prowadzonych przez PSE. Mają one udowodnić wykonalność deklarowanej gotowości do zmniejszenia zapotrzebowania na prąd. Test trwa 60 minut i jest przeprowadzany w dni robocze w godzinach 7 – 22. Z założenia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. mogą dokonywać takich próbnych wyłączeń co kwartał. W praktyce tego typu działania występują nie częściej niż trzy razy w roku, a zdarzają się sytuacja, gdy ich liczba jest jeszcze mniejsza. 

jak zarabiać na dsr obniżenie poboru energii

Korzyści finansowe 

Przystąpienie do programu DSR z troski o bezpieczeństwo energetyczne Polski byłoby piękną ideą, ale w praktyce tak to nie działa. Żadna firma energochłonna nie będzie podejmowała aktywności związanych z dostosowaniem swojego zakładu produkcyjnego do potencjalnych wezwań o redukcję, jeśli nie uzyska z tego tytułu namacalnych korzyści finansowych. Zdaje sobie z tego sprawę spółka PSE, dlatego w usłudze Demand Side Response zaproponowała solidne wynagrodzenie. Jakie? Za samo wyrażenie gotowości do obniżenia poboru energii o 1 MW, użytkownik może otrzymać od 150 do 250 tysięcy złotych rocznie. 

To olbrzymia kwota, która może nie wiązać się z realnymi utrudnieniami. Warto bowiem odnotować, że w 2023 roku tylko raz PSE poprosiło o faktyczną redukcję poboru. Miało to miejsce 23 września, gdy przy relatywnie dużym popycie na energię ze strony rynku, doszło do awarii kilku bloków węglowych. Podaż ograniczyła także bezwietrzna pogoda, wpływająca na niską generację w farmach wiatrowych.

Jakie jest ryzyko przystąpienia do programu?

Optymalizacja kosztów energii DSR wymaga złożenia deklaracji redukcji poboru energii na wezwanie PSE. Co się jednak stanie, gdy takie polecenie lub działania testowe nie zostaną wykonane? 

  • Czy firma zostanie obarczona karami umownymi? 
  • Czy zostanie automatycznie skreślona z programu? 
  • Czy zostanie jej zabrane całe wynagrodzenie? 

Odpowiedź na każde z tych pytań brzmi NIE. Zazwyczaj, gdy podmiot nie stosuje się do poleceń PSE, otrzymuje wynagrodzenie przewidziane w umowie, ale w niepełnej wartości. Gdy z kolei z różnych powodów jego zdolność do redukcja spada, istnieje możliwość obniżenia zobowiązania i związanego z tym wynagrodzenia. 

Ostatecznie usługi DSR są zatem instrumentem bardzo elastycznym, który przy niewielkim koszcie dla przedsiębiorstwa, jest w stanie zaoferować znaczące korzyści finansowe. Głównie z tego powodu już teraz dołączyło do programu ponad 600 dużych i średnich podmiotów gospodarczych. Jeśli i Państwo chcieliby dowiedzieć więcej o możliwościach, jakie daje polski rynek mocy, zapraszamy do Eco dla Biznesu. Nasze doradztwo energetyczne dla biznesu to szeroki zakres usług, które pozwalają oszczędzać na rachunkach za energię.