Nowe programy priorytetowe finansowane ze środków Funduszu Modernizacyjnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie ustaje w proponowaniu nowych narzędzi, które mają przyspieszyć transformację energetyczną Polski. W lutym 2024 roku poinformowano o przygotowaniu czterech projektów programów priorytetowych Funduszu Modernizacyjnego, które już niebawem zostaną przedłożone do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego/Komisji Europejskiej. O jakich rozwiązaniach mowa?

Wsparcie finansowe dla zielonych inwestycji polegające na zakupie lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego sektor transportu odpowiada w Polsce za prawie 21% emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Największy negatywny wpływ na jakość środowiska naturalnego ma transport drogowy (ponad 94% udział). Unia Europejska kładzie silny nacisk na rozwój elektromobilności. Zielony Ład ustanowił cel pośredni w zakresie powszechności stosowania bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów na poziomie 30 milionów sztuk do 2030 roku. Osiągnięcie takiego rezultatu będzie możliwe tylko poprzez szerokie promowanie i współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Obecnie w Polsce działa już Program „Mój elektryk”, który pozwala na uzyskanie wsparcia zakupu samochodu osobowego czy motoroweru. Brakuje jednak instrumentu dedykowanego pojazdom innych kategorii. Tę lukę ma zapełnić nowe rozwiązanie. W jego ramach przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotację na modernizację ekologiczną polegającą na zakupie lub leasingu ciężarowych pojazdów zeroemisyjnych. Planowany budżet to 1 miliard złotych, a maksymalna intensywność finansowania wyniesie do 400 tysięcy złotych dla pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 oraz maksymalnie do 750 tysięcy złotych dla pojazdów kategorii N3.

Fundusz Modernizacyjny – inwestycje ekologiczne w infrastrukturę stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Finansowanie ekologiczne z Funduszu Modernizacyjnego na zakup bezemisyjnego taboru pojazdów ciężarowych ma sens tylko wtedy, gdy te samochody będzie można później zasilić. W chwili obecnej infrastruktura stacji ładowania zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych jest niewystarczająca. Celem programu ma być wybudowanie lub rozbudowanie ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW. Beneficjentami będą przedsiębiorcy, a budżet ma zamknąć się w kwocie 2 miliardów złotych.

Odnawialne źródła energii finansowane z Funduszu Modernizacyjnego

fundusz modernizacyjny nowe programy priorytetowe

Planowanie nowych zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przyrody nie może się obyć bez wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Aktualnie w naszym kraju funkcjonują już liczne instrumenty dotacyjne dla rozwoju systemów generujących prąd ze słońca. Wiele wskazuje na to, że najbliższe lata będą koncertowały się także na drugim OZE – energetyce wiatrowej. 

Warunki wietrzności dla celów energetycznych w Polsce zgodnie z raportem „Mapa wietrzności Polski. Projekt Czysta Energia” zostały określone jako średnie. Jednocześnie są one na tyle duże, że stanowią potencjalnie wydajne źródło OZE. Udział energetyki wiatrowej w miksie energetycznym kraju od lat jest zauważalny. Na koniec grudnia 2023 roku moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 9428,3 MW. Warto jednak zauważyć, że mówimy tu głównie o dużych elektrowniach.

Teraz środki na modernizację ekologiczną Polski mają popłynąć także w kierunku przydomowych elektrowni wiatrowych. Beneficjentami mają być prosumenci, którzy zyskają szansę na dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tysięcy złotych na jedną współfinansowaną instalację wiatrową. Dodatkowym elementem takiego projektu może być zakup magazynu energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2 kWh. Dotacja na ten cel ma wynieść do 17 tysięcy złotych, lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Transformacja energetyczna i Fundusz Modernizacyjny dla wsi

Projekty ekologiczne ze środków Funduszu Modernizacyjnego mają wspierać także spółdzielnie energetyczne lub jej członków oraz rolników zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Program Energia dla Wsi cieszy się dużym zainteresowaniem i planowane zwiększenie budżetu do 3 miliardów złotych, przy zachowaniu dotychczasowego katalogu kosztów kwalifikowanych i intensywności wsparcia, to dobra wiadomość dla całej polskiej gospodarki.

NFOŚiGW pokazuje w którym kierunku zmierza rynek energetyczny

Charakterystyka programów dotacyjnych jest swoistym barometrem, najlepiej pokazującym dokąd dąży Polska energetyka. Od kilku lat widać wyraźny zwrot w kierunku OZE, do którego obecnie dołącza także elektromobilność. Już niebawem korzystanie z prądu generowanego w konwencjonalnych elektrowniach będzie jeszcze droższe, co przełoży się na koszty przedsiębiorców. Warto już teraz rozważyć inne opcje, w tym te polegające na montażu fotowoltaiki i turbin wiatrowych, lub zmianie umowy z dostawcą. Usługa doradztwa energetycznego dla biznesu pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie i poprawić pozycję konkurencyjną. Potencjalne oszczędności mogą wynieść nawet kilkadziesiąt procent rocznie. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Eco dl Biznesu.

Źródła:

https://dane.utk.gov.pl/sts/eko-kolej/emisja-dwutlenku-wegla-co2/21000,Emisja-dwutlenku-wegla-CO2.html dostęp 24.02.2024 r.

rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-farm-wiatrowych-w-polsce/ dostęp 24.02.2024 r.