Dlaczego energia pochodząca z odnawialnych źródeł cieszy się coraz większą popularnością?

Otto von Guericke był niemieckim fizykiem, wynalazcą i burmistrzem Magdeburga. To on jako pierwszy zaobserwował przepływ ładunku elektrycznego. Było to około 1663 roku. Wykorzystując jego spuściznę, w kolejnych stuleciach utworzono ogniwa galwaniczne, prądnicę wirującą prądu zmiennego, dynamomaszynę i tak aż do Thomasa A. Edisona, który nie tylko wynalazł żarówkę, ale był też założycielem pierwszej publicznej elektrowni.

Coś, co wtedy wydawało się cudem i prezentem z nieba, dzisiaj coraz bardziej pcha naszą planetę do samozagłady. Aby podjąć walkę ze zmianami klimatycznymi, niezbędne jest odejście od szerokiego wykorzystania paliw kopalnych. Ich miejsce może i powinna zajęć energia ze źródeł odnawialnych. W tym artykule wypunktujemy korzyści z zielonej energii oraz zastanawiamy się, czy popularność energii odnawialnej będzie dalej rosła.

Popularność odnawialnych źródeł energii – zdrowy rozsądek czy obowiązek?

Stosowanie OZE przez obywateli polskich jest z jednej strony dobrą praktyką i inwestycją, z drugiej strony także coraz częściej obowiązkiem. Jest to podyktowane aktualnymi regulacjami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W myśl tych wytycznych wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie może być wyższy niż 70 kWh/(m2.rok). Aby to osiągnąć, niezbędne jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w jednej z dostępnych form. Dzięki rozwojowi rynku OZE każda firma lub gospodarstwo domowe może obecnie zamontować jedno z poniższych rozwiązań:

  • pompy ciepła,
  • kolektory słoneczne,
  • panele fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę,
  • kogenerację,
  • magazyny wody deszczowej,
  • elektrownie wiatrowe,
  • geotermię.

Opcji jest zatem bardzo dużo. Jeśli jednak z powodów infrastrukturalnych nie jest możliwe zastosowanie żadnego z tych systemów, warto rozważyć zieloną energię z gwarancją pochodzenia.

Dlaczego warto korzystać z odnawialnych źródeł energii? – cztery powody

Popularność zielonej energii rośnie z każdym rokiem. Dlaczego tak się dzieje? Są cztery zasadnicze powody, które w przyszłości powinny prowadzić do dalszej eskalacji omawianej tendencji. Chodzi mianowicie o oszczędności, środowisko, wygodę oraz wizerunek.

Korzyści z odnawialnych źródeł energii – oszczędności

W dobie wciąż wzrastających cen prądu i ciepła, energia ze źródeł odnawialnych może być prawdziwym wytchnieniem dla portfela. Montaż instalacji fotowoltaicznej charakteryzuje się kilkuletnią stopą zwrotu. Jeszcze większe korzyści z zielonej energii zapewnia układ paneli słonecznych z pompą ciepła. W tym wypadku spadają nie tylko rachunki za prąd, ale także za wytwarzanie ciepła. Jak zapewniają doradcy Eco dla Biznesu, również decyzja o zakontraktowaniu dostaw od rzetelnego sprzedawcy OZE, pozwala na wygenerowanie dużych oszczędności.

Korzyści z odnawialnych źródeł energii – środowisko

Użytkowanie kopalin takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny wiąże się z degradacją środowiska naturalnego Ziemi. Powiększają się obszary pustynne, wymierają gatunki roślin i zwierząt, coraz częściej doświadczamy także ekstremalnych wyładowań atmosferycznych. A to dopiero początek, bo dalsza eksploatacja złóż naszej planety i emitowanie zanieczyszczeń z procesów spalania, może doprowadzić do konsekwencji trudnych do oszacowania. Popularność energii odnawialnej wzrasta, dzięki czemu możemy mieć nadzieję, że ten czarny scenariusz nigdy się nie zrealizuje. Decyzja o wytwarzaniu zielonej energii lub jej zakupie, na przykład w ramach umowy PPA, jest rozpatrywana w kategorii troski o jakość życia na Ziemi.

Korzyści z odnawialnych źródeł energii – wygoda

O tej korzyści z zielonej energii mówi się stosunkowo rzadko, a jest ona trudną do przecenienia, szczególnie dla osób starszych i przedsiębiorców. Zakup OZE u dostawcy, montaż fotowoltaiki, kolektorów słonecznych lub pompy ciepła to stawianie na komfortową samoobsługę. Wszystkie te urządzenia działają całkowicie autonomicznie, nie wymagają bieżącej interwencji, nie powodują także zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu. Korzystając z nich, można zapomnieć o kosztach zakupu, składowania i dokładania węgla lub drewna do pieca. Wygoda to jeden z istotniejszych powodów, dla których popularność odnawialnych źródeł energii wzrasta.

Korzyści z odnawialnych źródeł energii – wizerunek

Decyzja o przejściu na zieloną energię wzmacnia wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa ekologicznego. Społeczeństwo jest świadome ryzyka, jakie pociąga za sobą korzystanie z konwencjonalnych źródeł zaopatrywania w prąd i ciepło. Zgodnie z wynikami badania IBRIS, aż 78% Polaków uważa, że OZE przyczyniają się do ochrony klimatu. Są oni w stanie zapłacić więcej za dany produkt lub usługę, jeśli wiedzą, że do jej wytworzenia wykorzystano zieloną energię. Zawarcie nowej umowy na dostawy z gwarancją pochodzenia lub montaż OZE to nie tylko oszczędności, ale także fundament długookresowej strategii rozwoju na rynku. Popularność zielonej energii wśród klienta biznesowego wzrasta i należy się spodziewać, że ten trend szybko nie zaniknie, również dzięki zaletom wizerunkowym. Rozwinięcie tego tematu przedstawiliśmy w artykule Wizerunkowy wpływ na firmę zielonej energii z gwarancją. Jeśli nie chcą Państwo zostać w tyle za konkurencją, zapraszamy do kontaktu z Eco dla Biznesu!