Która zielona energia jest „bardziej zielona”?

Początek 2022 roku na międzynarodowym rynku energetycznym to nie tylko czas zwyżkujących cen i deficytów gazu ziemnego, ale także publikowania nowych wytycznych dotyczących zielonej energii. Decyzja Komisji Europejskiej o włączeniu atomu i gazu do Unijnej taksonomii energetycznej wywołana sporą dyskusję. Część specjalistów podkreśla, że ta ratyfikacja ma niewiele wspólnego z ekologią, a przeważyły względy polityczne. W tym kontekście warto zadać sobie pytanie, co to jest zielona energia?

Która energia jest ekologiczna – Unijna taksonomia energetyczna

Unijna taksonomia energetyczna to poradnik wydany przez KE, który ma podpowiadać, jakie inwestycje możemy uznać za zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. W swoim pierwszym kształcie dokument wskazywał szereg działań, które można przyporządkować pod pojęcie zielonej energii. Należały do nich między innymi:

  • Budowa elektrowni wiatrowych.
  • Budowa instalacji fotowoltaicznych i solarnych.
  • Użytkowanie samochodów elektrycznych czy napędzanych wodorem.

Na początku lutego 2022 roku tę listę uzupełniono o dwa ważne źródła pozyskiwania energii – atom i gaz. To właśnie w tym miejscu pojawiło się największe poruszenie i pytania o to, która energia jest zielona?

Energia a ekologia – elektrownie wiatrowe i wodne

Energetyka wiatrowa i wodna uznawane są za źródła odnawialne. Spełniają wszystkie przesłanki, aby zaliczyć je do tego pojęcia. Czy jednak powstający przy ich pomocy prąd i ciepło można nazwać zieloną energią? Najnowsze dane mówią, że w Europie liczebność ryb migrujących spadła w ostatnich 50 latach o około 93%. Jednocześnie sporo gatunków jest obecnie zagrożonych wyginięciem. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są zapory rzeczne, które znacząco generują w funkcjonujący ekosystem wodny.

A jak to wygląda z energetyką wiatrową? Teoretycznie turbiny wykorzystują nieskończone i odnawialne źródło do generowania prądu. Jednakże jednym ze skutków ubocznych działania wiatraków jest wpływ na ptaki. Dotyczy on aż czterech aspektów:

  • Zabijanie – szacunki z US Fish and Wildlife Serwis pokazały, że w samym 2015 roku turbiny zabiły 300 tysięcy ptaków w USA.
  • Odstraszanie – utrata legowisk lub żerowisk.
  • Efekt bariery – zmiana tras przelotów.
  • Utrata siedlisk – negatywne efekty przekształcania terenu.

Warto też pamiętać, że budowa elektrowni wiatrowej czy przede wszystkim wodnej przyczynia się do powstawania emisji zanieczyszczeń. Nie chodzi tu bynajmniej o sam etap produkcji, ale budowy. Biorąc pod uwagę te fakty, trudno jednoznacznie wskazać energie wiatrową jako zieloną.

Energia a ekologia – instalacje słoneczne i pompy ciepła

Jeśli zastanawiają się Państwo, która energia jest ekologiczna, dobra odpowiedzią będzie – słoneczna! Budowa domowych i firmowych instalacji fotowoltaicznych przyczynia się w minimalnym stopniu do powstawania śladu węglowego i to tylko na etapie budowy. Później procesy zachodzą samoistnie i nie powodują powstawania zanieczyszczeń. Dzięki energii słonecznej można nie tylko pozyskiwać prąd, ale także ciepło. Do tego celu wykorzystuje się panele słoneczne lub pompy ciepła. Użytkowanie tych urządzeń nie ma negatywnego wpływu na środowisko zarówno w skali mikro i jak makro. Jeśli planujemy wykorzystanie zielonej energii dla firm, warto pomyśleć o energii słonecznej.

Która energia jest zielona? – energetyka jądrowa i gaz

Uznanie energetyki jądrowej i gazowej za zieloną energię spotkało się z niezrozumieniem, a często wręcz oburzeniem. Dlaczego? Władze Austrii i Luksemburga podkreślają, że elektrownie atomowe są źródłem toksycznych odpadów i zagrożeń promieniotwórczych. Tym samym powodują istotne szkody w środowisku. Jeszcze więcej zarzutów spływa w kierunku elektrowni gazowych. Komisja Europejska co prawda zastrzega, że ekologiczna energia z gazu to taka, która:

  • Zastąpi elektrownie węglowe lub olejowe,
  • Przestawi się na gaz niskoemisyjny do 2035 roku lub będzie wytwarzać energię elektryczną poniżej maksymalnego pułapu emisji – 550 kg CO2 na kilowat mocy rocznie – przez kolejnych 20 lat.

Trudno jednak nie odnotować wysokiej emisyjności tego źródła energii. Szacuje się, że na produkcję 1 kwh energii z gazu przypada emisja na poziomie 350-450 g ekwiwalentu CO2. To co prawda mniej niż dla węgla kamiennego, ale znacząco więcej niż dla innych źródeł uznanych za zieloną energię.

Energia a ekologia – które źródło wybrać dla firmy?

Zielona energia ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju marki. To z jednej strony szansa na redukcję śladu węglowego i poprawę wizerunku, z drugiej także możliwe oszczędności. W związku z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 realny koszt zakupu energii z OZE jest coraz niższy. Ekologiczną energię można produkować samemu w firmowych instalacjach, a można ją także nabywać w ramach kontraktów z gwarancją pochodzenia. Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie dla swojego przedsiębiorstwo? Czy warto zastanawiać się, co to jest zielona energia i które źródło produkcji wybrać? Z pewnością tak, dlatego polecamy kontakt z doradcami Eco dla Biznesu, którzy fachowo przeanalizują obecne rozwiązania i dobiorą właściwą opcję na przyszłość.