Zmniejszanie poboru energii w szczycie się opłaca!

Godziny szczytu to nic innego, jak momenty w ciągu doby, podczas których pobór energii elektrycznej jest największy. Operatorzy apelują, aby we wskazanych porach oszczędzać prąd. Nie tylko pozwoli to odciążyć sieć, ale może przełożyć się także na konkretne oszczędności dla klientów biznesowych. Kiedy występują godziny szczytowe? Jak zmniejszyć pobór energii?

Pobór energii w godzinach szczytowych

Ceny energii elektrycznej to w ostatnich latach niekończący się temat dyskusji. W związku z dynamicznym wzrostem rachunków, szczególnie w segmencie klientów biznesowych, zwiększył się priorytet efektywnego zarządzania wykorzystywaniem energii, a co za tym idzie pojawił się trend związany z ograniczeniem zużycia prądu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wskazują, że dla budżetu istotne jest nie tylko samo ograniczenie zapotrzebowania, ale także odpowiednie rozłożenie go w czasie, tak by zmniejszać zużycie w godzinach szczytu poboru energii.  Wysokie zużycie w całym kraju przekłada się na wyższe koszty dostaw prądu. To z kolei odbija się na ostatecznych cenach prądu dla firm.

W polskiej szerokości geograficznej szczyt poboru energii elektrycznej przypada:

 • w okolicach godzin 20-21 – dotyczy okresu wiosenno-jesiennego,
 • w okolicach godzin 17-21 – dotyczy okresu zimowego,
 • w okolicach południa – dotyczy lata.

Jak więc widać, maksymalny pobór energii zależy od pory roku oraz warunków klimatycznych. Raz jest on skumulowany w jednej godzinie, innym razem rozciąga się na kilka. Warto zadbać o ograniczenie zużycia prądu zwłaszcza w szczycie.

Do czego może prowadzić nadmierny pobór energii?

Stopnie zasilania określają poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. O tym instrumencie polityki energetycznej zazwyczaj nikt nie myśli, bo też na co dzień nie ma żadnego problemu, aby wykonywać pobór energii biernej i czynnej do wysokości wynikającej z zawartej umowy z operatorem. W specyficznych okolicznościach może dojść jednak do sytuacji, gdy odbiorcy są zmuszeni do poboru energii do wysokości ustalonego minimum. Z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia 10 sierpnia 2015 roku. 

Był to upalny i bezwietrzny dzień, podczas którego wielu Polaków postanowiło schłodzić się klimatyzacjami. Zwiększenie zapotrzebowania na moc w systemie zbiegło się w czasie z niedoborem ponad 2 GW mocy w elektrowniach (niski stan rzek zakłócający chłodzenie elektrowni węglowych oraz awaria bloku w Bełchatowie). W efekcie ogłoszono 20 stopień zasilania. Tysiące przedsiębiorców zostało wezwanych do wyłączenia urządzeń. Tym, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na podporządkowanie, Urząd Regulacji Energetyki nałożył kary pieniężne.

Elastyczność to jedno z wyzwań transformacji energetycznej Polski i Europy

Powyższy przykład jest zjawiskiem incydentalnym, ale możliwym do zaistnienia. I choć przedstawiciele PSE zapewniają, że nie grozi nam blackout, jednocześnie rozwijają narzędzia podnoszące elastyczność energetyczną systemu. Mowa tu między innymi o taryfach dynamicznych, które mają stać się niebawem dodatkową szansą na oszczędności prosumentów. Innym przykładem działań zwiększających elastyczność rynku są usługi DSR i powiązany z nimi Certyfikat dla oRED, które pozwalają dużym konsumentom prądu na uzyskanie dodatkowych dochodów z tytułu gotowości do redukcji poboru energii. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu.

Jak można zmniejszyć pobór energii elektrycznej?

O ile do aktywnego uczestnictwa w rynku mocy zapraszane są przede wszystkim duże zakłady przemysłowe, o tyle generowanie oszczędności poprzez ograniczenie poboru energii elektrycznej jest dostępne dla każdej firmy. I wcale nie musi być takie trudne. Jak zmniejszyć pobór prądu? URE rekomenduje podjęcie następujących działań:

 • wyłączenie zbędnego oświetlenia,
 • zmniejszenie temperatury grzejników elektrycznych oraz pomp ciepła,
 • przesunięcie użycia urządzeń energochłonnych na inne pory,
 • wyłączenie niewykorzystywanych urządzeń z gniazdka,
 • wyposażenie biur i hal produkcyjnych w energooszczędne urządzenia.

Ciekawymi pomysłami na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej są także instalacje nowoczesnych drzwi i bram, ograniczenie ruchu personelu czy właściwa eksploatacja urządzeń chłodzących. Szczególnie to ostatnie działanie jawi się jako atrakcyjna alternatywa, gdyż nie wymaga ponoszenia znaczących wydatków, a jednocześnie oferuje wysoką skuteczność. Wystarczy zdać sobie sprawę, że regularne czyszczenie i serwisowanie lodówek i klimatyzatorów poprawia ich wydajność nawet o 30%! Skuteczne gospodarowanie energią wymaga także nadania działaniom odpowiednich priorytetów. W tym kontekście ważne mogą okazać się odpowiedzi na pytania o to, co zużywa najwięcej energii oraz jak zmniejszyć pobór energii urządzenia?

Co zużywa najwięcej energii?

Zmniejszenie poboru energii elektrycznej powinno uwzględniać udział danego źródła w ogólnych rachunkach firmy. Zachęcamy do tego aby sprawdzić, jak obliczyć zużycie prądu w firmie. Mając na względzie, że w Polsce działają tysiące przedsiębiorstw w różnych branżach, możemy wskazać główne elementy infrastruktury o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Są to:

 • systemy chłodzenia,
 • urządzenia produkcyjne,
 • oświetlenie.

To właśnie one w pierwszej kolejności powinny być zaprogramowane tak, aby umożliwiały ograniczenie zużycia w godzinach szczytu poboru energii. Warto także zastanowić się jak zmniejszyć pobór prądu takiego sprzętu. Czasami wystarczy wyłączanie, zamiast pozostawienie go w trybie czuwania, by skutecznie wpłynąć na ograniczenie zużycia prądu przez i tak nieużywane urządzenie. Dobrym pomysłem może być także ucyfrowienie produkcji lub założenie inteligentnych systemów zarządzania, które same dobiorą optymalne parametry działania.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, jak zmniejszyć pobór prądu i realnie, regularnie oszczędzać , prosimy o kontakt.