Certyfikat dla ORed – wszystko, co musisz wiedzieć!

Efektywne zarządzanie zużyciem energii w firmie jest jednym z najważniejszych elementów kształtowania polityki kosztowej. Dziś nie chodzi już tylko o ograniczenie zapotrzebowania, ale także o umiejętne dostosowanie warunków do profilu działalności przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi, które przy odpowiednim zastosowaniu, pozwalają równoważyć budżet i uzyskiwać przewagi konkurencyjne. Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań jest redukcja mocy i związany z tym Certyfikat dla ORed. W tym artykule wyjaśnimy, co to jest Certyfikat ORed. Podpowiemy także, dla których firm redukcja mocy może być atrakcyjną alternatywą oraz jak do niej dołączyć.

Co to jest Certyfikat ORed?

ORed to obiekt, który otrzymuje Certyfikat ORed. Jest on definiowany jako kompletny układ zasilania pod jednym adresem. Certyfikat ORed może otrzymać klient biznesowy, który podejmuje się działań związanych z redukcją mocy, na przykład przez wyłączenie urządzeń lub zwiększenie generacji w sieci wewnętrznej. Najważniejszym warunkiem skorzystania z usługi redukcji zapotrzebowania, jest techniczna możliwość do obniżenia pobieranej mocy. Inaczej mówiąc, usługa tego typu jest przeznaczona tylko dla tych konsumentów prądu, których działalność wiąże się z wysokim poziomem zużycia oraz wykorzystuje procesy technologiczne pozwalające na obniżenie tego zużycia.

Kto może otrzymać Certyfikat ORed i przystąpić do programu redukcji mocy?

Program redukcji mocy, czyli inaczej usługi Demand Side Response, najczęściej wdrażany jest w spółkach z branż spożywczych, hutniczych czy przemysłowych. Wnioskowaniem o certyfikat dla ORed powinni zainteresować się przedsiębiorcy prowadzący:

 • huty szkła, aluminium, miedzi czy stali,
 • kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, surowców skalnych oraz soli,
 • stocznie,
 • duże fabryki i zakłady przemysłowe,
 • sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe,
 • duże biurowce,
 • stadiony, hale sportowe, baseny i inne obiekty sportowe,
 • gospodarstwa rolne wykorzystujące hale, szklarnie, chlewnie czy inne urządzenia do uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • cementownie,
 • chłodnie,
 • stacje paliw,
 • sale koncertowe, kina oraz inne obiekty kultury i rozrywki,
 • inne podmioty zużywające powyżej 300 kW energii elektrycznej rocznie.

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed?

Certyfikacja techniczna Obiektów Redukcji (ORed) odbywa się poprzez wysłanie wniosku do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wzór wniosku dostępny jest na stronie PSE S.A. Wymaga on uzupełnienia między innymi następujących informacji:

 • danych identyfikacyjnych i adresowych odbiorcy w ORed,
 • danych identyfikacyjnych i kontaktowych Wnioskodawcy,
 • danych ORed, w tym kodów PPE/MD oraz OSP/OSDp/OSDn.

W ostatniej części formularza składa się wymagane oświadczenia i zaznacza zgody. Wnioski o wydanie Certyfikatu dla Obiektu Redukcji ORed wysyła się w formie elektronicznej (jako edytowalny plik Word oraz skan wniosku podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji) na skrzynkę elektroniczną odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Certyfikacja w trybie podstawowym polega w szczególności na badaniu wymaganej mocy umownej powyżej 300 kW oraz weryfikacji czy urządzenia odbiorcy spełniają kryteria techniczne umożliwiające świadczenie usługi DSR.

Co po otrzymaniu certyfikatu ORed?

Certyfikat dla ORed jest wydawany przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego. Jego posiadanie nie wiąże się z żadnymi kosztami ani obowiązkami dla odbiorcy. Jest to pierwszy krok do uczestnictwa podmiotu w świadczeniu usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru. Żeby jednak do tego doszło, należy aktywować Certyfikat ORed. W tym celu wypełnia się „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed i przekazuje je do operatora systemu. Po dokonaniu tych czynności można przejść do podpisania z PSE umowy o świadczenie usługi Interwencyjnej redukcji poboru mocy przez odbiorców. Odbywa się to na dwa sposoby:

 • podmiot może samodzielnie świadczyć usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru i w drodze przetargu zawrzeć umowę typu Demand Side Response,
 • podmiot może oddać do dyspozycji swój ORed innej firmie (tzw. agregatorowi) i to jej powierzyć obowiązek przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy z PSE S.A.

Podpisanie tego typu kontraktu może przełożyć się na olbrzymie korzyści dla firmy, sięgające nawet do 200 000 złotych za 1 MW redukcji! Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową Eco dla Biznesu oraz do kontaktu z naszymi doradcami!