Smart metering. Inteligentne pomiary – korzyści i możliwości dla firm

Od początku 2023 roku ruszyła wymiana liczników energii na inteligentne. To pierwszy, namacalny krok w ewolucji opomiarowaniu energii. Zgodnie z założeniami, użytkowanie dwukierunkowej komunikacji przeprowadzanej w czasie rzeczywistym, ma być powszechne już w 2025 roku, a ukończone w 80% do 2028 roku. Smart metering ma odegrać kluczową rolę w rewolucji zużywania mediów produkcyjnych. W tym artykule wyjaśnimy czym jest smart metering oraz podamy najważniejsze korzyści z jego wprowadzenia.

Co to jest smart metering?

Smart metering to technologia pomiaru zużycia energii elektrycznej, gazu, sprężonego powietrza czy ciepła, która umożliwia automatyczne i zdalne odczytywanie danych oraz przekazywanie ich do dostawcy energii. Jest to kluczowy element budowania inteligentnych sieci energetycznych, które pozwalają na zwiększenie efektywności wykorzystania energii oraz na integrację OZE w systemie energetycznym. Jego wprowadzenie jest uznawane za niezbędny i milowy krok w dziedzinie ochrony środowiska.

Z czego składa się system smart metering?

Powszechnie sądzi się, że smart metering w Polsce ogranicza się do działania inteligentnych liczników prądu. Tymczasem jest to tylko jeden z elementów całego systemu. Nadrzędnym zadaniem liczników jest wykonywanie inteligentnych pomiarów zużycia prądu oraz komunikacja z infrastrukturą informatyczną. To jednak nie wszystko. Umożliwiają one:

 • odłączanie odbiorcy,
 • wykrywanie awarii,
 • zarządzanie siecią energetyczną,
 • analizę zużycia prądu,
 • zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

Kolejnym istotnym elementem systemu smart meteringu w Polsce są koncentratory danych. Pełnią ważną funkcję w infrastrukturze komunikacyjnej, umożliwiając zdalne połączenie z centralą operatorską. Ich głównym zadaniem jest automatyczne zarządzanie licznikami oraz innymi urządzeniami sieciowymi. Dzięki zebranym danym pomiarowym umożliwiają generowanie raportów, w tym dotyczących zużycia i jakości energii. Dodatkowo koncentratory danych oferują opcję priorytetowej komunikacji w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie ważne w organizacji usługi DSR.

Oddzielną kategorię systemu smart meteringu w Polsce stanowi infrastruktura informatyczna.

System informatyczny w procesie inteligentnego opomiarowania zużycia

Inteligentne pomiary zużycia energii nie byłyby możliwe bez systemów informatycznych. To do nich trafiają dane, które są następnie diagnozowane, przetwarzane i wykorzystywane przez uczestników rynku. W zależności od twórców danego systemu informatycznego mogą w nim zostać zastosowane różnorodne algorytmy, które odpowiadają między innymi za:

 • redukcję wielkości przesyłanych danych,
 • dostosowanie sposobu oceny jakościowej,
 • tworzenie i zarządzanie harmonogramami odczytu danych,
 • zapewnienie bezpiecznej i szyfrowanej komunikacji.

Na rynku dostępne są już także bardziej zaawansowane rozwiązania, wspomagające sterowanie urządzeniami o wysokim wskaźniku energochłonności.

Po co wdrażać smart metering w biznesie?

Co daje smart metering klientom biznesowym? Szereg korzyści, które bardzo trudno osiągnąć przy użyciu innych narzędzi. Inteligentne liczniki to źródło bogactwa danych na temat profilu zużycia energii. To już nie tylko sumaryczna wielkość zapotrzebowania i wiążące się z tym wydatki, ale także instrument umożliwiający analizę danych i podejmowanie strategicznych danych np. o przesunięciach w czasie czy ograniczeniu poboru w określonych porach dnia. Takie urządzenie pozwala wykryć anomalię, przekroczenie mocy umownej oraz wystąpienie energii biernej. Przyczynia się zatem do optymalizacji kosztów poboru energii czynnej, ale daje też szanse na zminimalizowanie wydatków związanych z opłatą mocową.

Inteligentne liczniki wzmacniają pozycję firmy w rozliczeniach z zakładem energetycznym. Zastosowanie nowoczesnych systemów smart meteringu w Polsce poprawia transparentność rachunku za energię, unaocznia problemy sieci, jest także podstawą do wniesienia reklamacji z tytułu niedotrzymania poziomu napięcia. Dane pochodzące z liczników są fundamentem do analizy profilu zużycia, który z kolei pozwala dobrać optymalne parametry umowy ze sprzedawcą. W celu zbadania możliwości zakupu tańszego prądu dla firm zapraszamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu. Dysponujemy wiedzą i potencjałem do wdrożenia nowoczesnych, ekologicznych i stabilnych ekonomicznie dostaw energii elektrycznej dla klientów biznesowych.

Inne korzyści z wprowadzenia smart meteringu w Polsce

Kto skorzysta na systemie smart metering? Polska to kraj o rosnącym zapotrzebowaniu na prąd, dlatego profity z inteligentnych pomiarów zużycia prądu osiągną wszyscy odbiorcy. Im większe ich potrzeby, tym naturalnie suma korzyści będzie też wyższa. Szacuje się, że w przypadku klientów przemysłowych, wdrożenie nowych usług pozwoli zmniejszyć nawet do 25% kosztów operacyjnych. Do innych zalet rozwiązania należy zaliczyć możliwość:

 • bieżącej weryfikacji zużycia na konkretnych licznikach, fazach, maszynach,
 • weryfikacji godzinowego zapotrzebowania na prąd,
 • zdarzeń w sieci energetycznej,
 • rozliczenia na podstawie rzeczywistego zużycia,
 • zmniejszenia emisyjności działań, a tym samym redukcję śladu węglowego organizacji i produktu.