7 podstawowych zalet Zielonej Energii dla firm

Wprowadzanie zasad CSR w działania przedsiębiorstw powoli staje się koniecznością. Ignorowanie rynkowych trendów i marginalizowanie plusów alternatywnych źródeł energii, coraz częściej kończy się utratą pozycji rynkowej i szans na dalszy rozwój. Jakie się zalety OZE i co może dać firmie inwestycja w zieloną energię? Oto korzyści zielonej energii dla przedsiębiorców.

Energia odnawialna – zalety dla przedsiębiorstw

Pozyskiwanie energii elektrycznej nie musi wiązać się z poważnymi inwestycjami. Montaż paneli fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowej wymaga zaangażowania kapitału. Niezbędne jest także wygospodarowanie przestrzeni, zaufanie konkretnemu wykonawcy, a także dbanie o odpowiedni serwis pogwarancyjny. Zalety OZE (odnawialnych źródeł energii) instalowanych bezpośrednio w przedsiębiorstwie są olbrzymie, ale równie duże są plusy odnawialnych źródeł energii nabywanych w formie dostaw z gwarancją pochodzenia. Poniżej wypisano podstawowe zalety odnawialnych źródeł energii w obu rozważanych formach.

Oszczędność

Jedną z istotniejszych, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, zaletą energii odnawialnej jest możliwość obniżenia kosztów. Niezależnie, czy firma zdecyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej, czy zakup zielonej energii, może osiągnąć spore oszczędności. To ważny plus odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna w Polsce jest jedną z najdroższych w Europie, szczególnie uwzględniając siłę nabywczą waluty. Tendencja ta będzie tylko wzrastała, bowiem transformacja energetyczna naszego kraju nadal przebiega zbyt wolno. Polska zostaje w tyle Europy, gdyż nadal dominuje pozyskiwanie energii z węgla. To wszystko sprawia, że przejście na OZE jest inwestycją w pełni ekonomiczną i uzasadnioną. Decydując się na zieloną energię dla firm, oszczędności w budżecie operacyjnym można wygospodarować niemal natychmiastowo. To kluczowa zaleta OZE (odnawialnych źródeł energii).

Prestiż przedsiębiorstwa

Kolejną ważną zaletą odnawialnych źródeł energii jest kwestia wizerunkowa. Firmy działające w oparciu o zielone technologie, zyskują prestiż i uznanie w oczach konsumentów, dostawców i innych interesariuszy. W wielu krajach redukcja śladu węglowego produktu jest wręcz niezbędnym czynnikiem pozwalającym na zawarcie kontraktu. Duże marki, mając świadomość korzyści zielonej energii, poszukują do swojego łańcucha dostaw partnerów, którzy świadomie kształtują swoją politykę prośrodowiskową.

Preferencyjne finansowanie

Transformacja energetyczna zarówno Europy, jak i Polski to jeden z priorytetów na nadchodzące lata. Rządy państw zdecydowały się na podpisanie porozumienia, w myśl którego do 2050 roku osiągnięta zostanie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Aby dojść do tego punktu, przewidziano wiele programów wsparcia, które mają ułatwić gospodarkom, regionom i przedsiębiorstwom skorzystanie z energii odnawialnej. Zalety tego rozwiązania to przede wszystkim możliwość otrzymania dotacji, ale także uzyskanie szybszej stopy zwrotu z inwestycji.

Uniezależnienie się od kolejnych podwyżek cen prądu

Ceny prądu dla firm wzrastają w Polsce w tempie geometrycznym. Analizując zalety odnawialnych źródeł energii w działalności przedsiębiorstw, nie można pominąć tego aspektu. Zgodnie z prognozami zamieszczonymi w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku”, przez kolejne 15 lat koszty związane z pozyskaniem energii elektrycznej dla przemysłu wzrosną o ponad 16%. Jeszcze więcej zapłacą właściciele punktów usługowych – o 24%. A trzeba zauważyć, że w wyliczeniach pominięto wszelkiego rodzaju zdarzenia nieprzewidywalne, jak chociażby niedawny spór o kopalnię w Turowie i konsekwencje, jakie podjęte decyzje niosą dla przeciętnej firmy. Plusy alternatywnych źródeł energii to w tym wypadku przede wszystkim spokój i pewność, że raz wynegocjowane ceny nie będą wzrastały w najbliższej przyszłości. To też gwarancja możliwości sporządzania rocznego budżetu bez niespodzianek ze strony cen prądu. Uniezależnienie planowania działań od tego czynnika, stanowi niepodważalną zaletę energii odnawialnej.

Troska o zmiany klimatyczne

Energia odnawialna to zalety dla środowiska. Skutki zmian klimatycznych odczuwa każdy z nas. Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak susze, fale upałów, ulewne deszcze, powodzie i obsunięcia się ziemi; wzrost poziomu mórz; zakwaszenie oceanów i utrata różnorodności biologicznej to fundamentalne skutki błędnego gospodarowania zasobami ze strony człowieka. Aby ograniczyć tempo zmian, niezbędne jest wykorzystanie źródeł odnawialnych. Zalety tego rozwiązania docenią też konsumenci, którzy chętnie wspierają produkty wytworzone przez firmy z rozwiniętą polityką CSR.

Opcja sprzedaży nadwyżek

To kolejny ważny aspekt, którego nie sposób pominąć, omawiając korzyści zielonej energii. Każdy przedsiębiorca, będący jednocześnie jest mikroproducentem, ma możliwość odsprzedaży nadwyżek energii. To rozwiązanie pozwala na generowanie dodatkowych zysków w przypadku podmiotów, u których wielkość instalacji przekracza bieżące zapotrzebowanie. Jedną z zalet odnawialnych źródeł energii jest więc także możliwość generowania przychodów wykorzystywanych do dalszej ekspansji na rynku.

Pewność dostaw

Transformacja infrastruktury energetycznej w Polsce to rzecz nieunikniona. Jakie będą konsekwencje tych działań dla firm? Trudno w tym momencie to przewidzieć, gdyż zależy to od wielu czynników natury politycznej, biznesowej i społecznej. Przejście na własne, ekologiczne źródło energii zamyka temat niepewności i ryzyka. Zaletą OZE jest pewność dostaw, niezależnie od pogody, decyzji instytucji międzynarodowych czy kryzysów gospodarczych.

Czy chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc Twojej firmie z zakresie energii? Eco dla Biznesu oferuje doradztwo energetyczne dla firm. Wspólnie możemy wiele!