Norma ISO 50001 w firmie. Jakie są korzyści?

Dbałość o poprawne procesy jest dzisiaj równie ważna, jak zadowolona kadra pracowników. Pozwala skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, z drugiej strony jest także wizytówką firmy dla interesariuszy zewnętrznych. Jednym z głównych standardów w różnych dziedzinach, takich jak technologia, bezpieczeństwo, zarządzanie jakością, ochrona środowiska czy efektywność energetyczna, jest ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Z punktu widzenia wyzwań początków drugiej dekady XXI wieku, szczególnie istotny jest certyfikat ISO 50001. Co to jest? Jakie są korzyści z jego wprowadzenia w firmie? Czy ISO 50001 pozwala zoptymalizować ślad węglowy organizacji?

Czym jest ISO 50001?

Czym jest ISO 50001? To międzynarodowy standard, który określa wymagania dla systemu zarządzania energią w organizacjach. Jego celem jest pomoc firmom w poprawie wydajności energetycznej, zmniejszeniu kosztów energii oraz wprowadzeniu zrównoważonego rozwoju. ISO 50001 może być wdrożony w firmie o dowolnej wielkości i kapitale. Jest szczególnie zalecany w branżach o wysokiej energochłonności, a więc w przedsiębiorstwach przemysłowych, spożywczych, budowlanych czy transportowych. Został tak przygotowany, by był zgodny i współgrający z innymi normami systemowymi, np. ISO 14001 do systemów zarządzania środowiskowego oraz ISO 9001 do systemów zarządzania jakością.

Jak wygląda wdrożenie certyfikatu ISO 50001 w firmie?

Certyfikat systemu zarządzania energią może być dostosowany do wcześniej wprowadzonych zasad w organizacji, ale istnieje także możliwość wdrożenia go jako pierwszego i jedynego standardu. Proces inicjacji działań dążących do zaaplikowania normy ISO 50001 można rozpocząć samodzielnie. Aby osiągnięte efekty były skuteczne i długoterminowe, niezbędne jest skuteczne zaangażowanie kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za politykę energetyczną w firmie. Kolejne etapy wdrażania ISO 50001 powinny stopniowo angażować pozostałą część organizacji. Nie chodzi tu tylko o świadome postępowanie na rzecz redukcji zużycia energii, ale także na monitorowanie dotychczasowych działań, ich analizę i poprawę w celu uzyskania zgodności z wymaganiami ISO 50001. Dopiero po tym etapie możliwe jest skuteczne wysłanie wniosku oraz przeprowadzenie badań przez jednostkę certyfikującą. Tu w pierwszej kolejności badane są dokumenty (instrukcje wdrożeniowe, strategia energetyczna i inne). W drugiej kontrola przenosi się do wnętrza przedsiębiorstwa. Jeśli firma przejdzie pozytywnie audyt, otrzymuje certyfikat ISO 50001, który jest ważny przez trzy kolejne lata.

Jakie są korzyści z wdrożenia ISO 50001 w firmie?

Certyfikat systemu zarządzania energią może pomóc firmie w wielu aspektach jej funkcjonowania. Do najważniejszych zalet tego rozwiązania zaliczamy:

  • Oszczędność kosztów – poprawa wydajności energetycznej pozwala zracjonalizować politykę kosztową w firmie, co przekłada się na wzrost rentowności działania i tańszy prąd dla firm.
  • Poprawę wizerunku firmy – posiadanie certyfikatu ISO 50001 może wpłynąć pozytywnie na wizerunek marki w oczach klientów, inwestorów i innych zainteresowanych stron. Działanie w oparciu o najlepsze normy środowiskowe to deklaracja do prowadzenia biznesu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  • Zwiększenie świadomości pracowników – wdrożenie reguł certyfikatu ISO 50001 może pomóc w zwiększeniu świadomości pracowników na temat efektów podejmowanych przez nich czynności dla zużycia energii w jednostce.
  • Zgodność z wymaganiami prawnymi – norma ISO 50001 jest w pełni spójna z podstawami prawnymi dotyczącymi efektywności energetycznej (co między innymi ułatwia zdobywania dotacji na dalszy rozwój).
  • Ciągłe doskonalenie – certyfikat systemu zarządzania energią wymaga od firm permanentnego unowocześniania swojej polityki energetycznej poprzez monitorowanie wyników i określanie planów działań.

Wdrożenie ISO 50001 wymaga odpowiedniego przygotowania i organizacji, ale pozwala zrekompensować ten trud w postaci licznych zalet natury ekonomicznej, ekologicznej i lojalnościowej.

Certyfikat systemu zarządzania energią a ślad węglowy organizacji

Redukcja śladu węglowego to jedno z wyzwań, przed jakim stoją polskie przedsiębiorstwa. Wielu interesariuszy podejmując decyzję o współpracy, bada poziom emisyjności działalności gospodarczej. W ten sposób dostosowują się do wymogów obowiązujących obecnie w zachodniej Europie oraz poprawiają wynik CSR. W ramach certyfikatu ISO 50001 przedsiębiorcy muszą określić swoje obszary zużycia energii i opracować plan działań, który pozwoli zminimalizować zapotrzebowanie. Optymalizacja strategii energetycznej spółki prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób ogranicza się ślad węglowy organizacji. ISO 50001 wymaga też regularnego monitorowania i raportowania wykorzystania energii oraz określenia celów, dzięki czemu podejmowane czynności mają szansę na stałe zwiększyć rozpoznawalność marki jako podmiotu dbającego o ekologię i bioróżnorodność.

W przypadku pytań dotyczących certyfikatu ISO 50001, chęci redukcji śladu węglowego czy po prostu zaoszczędzenia na rachunkach za prąd, zapraszamy do kontaktu z Eco dla Biznesu. Nasi pracownicy przyjrzą się polityce energetycznej firmy, znajdą jej słabe punkty i przemodelują na atuty.