Skalowalne i inteligentne rozwiązania w energii. Jak mogą przyczynić się do oszczędności?

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat branża energetyczna uległa widocznej gołym okiem ewolucji. Synergia technologii wierceń poziomych i szczelinowania hydraulicznego zmieniły sposób funkcjonowania rynków ropy naftowej. Na świecie wybudowano dziesiątki tysięcy nowych instalacji OZE. Coraz powszechniej rezygnuje się z linii napowietrznych. Mimo tych wszystkich innowacji popyt na paliwa kopalne utrzymuje się na wysokim poziomie. Mając na względzie kwestie klimatyczne oraz racjonalność gospodarowania zasobami własnymi, ważne jest, aby firmy skupiły się na inteligentnych i skalowalnych rozwiązaniach energii. Co to jest i jakie przynosi korzyści w prowadzeniu biznesu?

Na czym polegają skalowalne i inteligentne rozwiązania w energii dla firm

Skalowalność w biznesie oznacza możliwość powiększenia systemu, przedsięwzięcia, zasobów lub całej firmy. Przekładając definicję na politykę w zakresie prądu i ciepła możemy mówić, że skalowalne rozwiązania energii to takie, które dostosowują się do zmieniającego zapotrzebowania procesów zachodzących wewnątrz jednostki. Ich wykorzystanie jest szczególnie ważne na początku drugiej dekady XXI wieku, gdyż zapewnia swobodę rozrastania się firmy na wielu płaszczyznach. Skalowalne i inteligentne rozwiązania w energii dla firm umożliwiają wykonawcom instalacji elektrycznych, właścicielom organizacji, zarządcom nieruchomości oraz operatorom sieci dystrybucyjnych gromadzenie i wizualizowanie danych. Na podstawie dostępnych statystyk możliwe jest określanie właściwych priorytetów oraz podejmowanie decyzji dotyczących zużycia energii.

Inteligentne rozwiązania energetyczne – jak to zrobić?

Jak wprowadzać inteligentne rozwiązania? Oszczędności są osiągalne, niezależnie od aktualnej pozycji konkurencyjnej firmy, jej udziału w rynku czy branży. Skalowane i inteligentne rozwiązania w energii dla firm mogą składać się z szeregu komponentów, w tym:

 • gotowych systemów do monitorowania obwodów,
 • analizatorów lub liczników energii,
 • sterowników,
 • rozwiązań chmurowych,
 • metod telemechanicznych,
 • skrzynek typu plug-and-play,
 • oprogramowania,
 • przełączników prądów,
 • innych, w zależności od potrzeb i dostawcy.

Pełne zaprogramowanie i wdrożenie inteligentnych rozwiązań energii powinno być przeprowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie. Liczne korzyści będą osiągane tylko wtedy, gdy automatyzacja będzie ewolucyjna i nie nadwyręży bezpieczeństwa operacyjnego działalności gospodarczej.

Korzyści z zastosowania inteligentnych rozwiązań energii w firmie

Czy warto wprowadzać skalowalne rozwiązania? Oszczędności połączone z lepszym wizerunkiem środowiskowym to tylko początek korzyści dla firmy. Nowoczesne zarządzanie energią to sztuka wdrażania technologii adaptacyjnych. Dzięki swojej elastyczności mają one decydujący wpływ na redukcję zużycia poprzez zwiększenie wydajności. Właściwa cyfryzacja procesów pozwala:

 • skrócić czas trwania danej czynności,
 • zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby,
 • sprawować lepszą kontrolę,
 • zabezpieczać urządzania poddane ryzyku uszkodzeń wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami, oddziaływaniem pola elektromagnetycznego czy powstania zwarć łukowych,
 • zredukować straty, między innymi dzięki ograniczeniu długości okablowania,
 • podejmować decyzje na podstawie danych dostępnych w dowolnym miejscu na Ziemi.

Ostatecznie po wdrożeniu skalowanych i inteligentnych rozwiązań w energii dla firm należy spodziewać się:

 • niższych rachunków za energię elektryczną – do nawet 30%,
 • ograniczenia skali nieefektywności energetycznej,
 • wzrostu wartości obiektu,
 • wyższej klasy norm efektywności energetycznej, co może mieć szczególne znaczenie w procesie certyfikacji ISO,
 • obniżenia kosztów inwestycji w systemy kontrolujące – elastyczne rozwiązania to oszczędności do nawet 15%,
 • szybszego zwrotu z inwestycji w nowe linie technologiczne.
 • Poprawy wizerunku u różnych grup interesariuszy (klientów, dostawców, udziałowców).

Inne pomysły na zmniejszenie rachunków za prąd?

Inteligentne, elastyczne rozwiązania energii to niejedyny pomysł na poprawę efektywności energetycznej. Doradcy Eco dla Biznesu są w stanie zaproponować budowę instalacji fotowoltaicznej, która przekształca promieniowanie słoneczne w prąd dla firm. Wiele przedsiębiorstw wprowadza także zespół zielonych inwestycji i praktyk (czujniki ruchu, nowoczesne oświetlenie, wyłączanie urządzeń po skończonej pracy, lepsze wykorzystanie ekspozycji na światło naturalne) lub korzysta z bardziej zaawansowanych rozwiązań:

 • Kompensacja mocy biernej.
 • Umowy typu PPA.
 • Usługi DSR.

Właśnie w ten sposób zyskują kapitał, który później mogą przeznaczyć na działania inwestycyjne. Jeśli i Państwa firma chce zacząć oszczędzać na rachunkach za energię elektryczną, zapraszamy do kontaktu.