Zielona energia – Polska na tle Europy. Jak wypadamy?

Energia odnawialna jest kluczowym elementem polityki energetycznej na świecie. Rozwój zielonej energii w Polsce i Europie ma przyczynić się do ochrony środowiska i zahamowania negatywnych zmian klimatycznych. W perspektywie długookresowej przyczyni się także do spadku cen energii elektrycznej oraz wzrostu konkurencyjności całej gospodarki. Jak wygląda wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Polsce na tle krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej?

Zielona energia w Polsce i Europie

Zgodnie z wynikami raportu EU Power Sector in 2020 przygotowanego przez Ember i Agory Energiewende, Unia Europejska doczekała się czasów, w których energia pozyskana z OZE, była większa niż ta wyprodukowana z paliw kopalnych. To krok milowy w rozwoju zielonej energii w Polsce i Europie. Aktualnie większość krajów UE przekroczyła już cel udziału zielonej energii na poziomie 20%, a w części krajów udział energii odnawialnej jest znacznie większy (Norwegia, Islandia czy Dania). Do wyjątków należy Francja, Irlandia, Holandia i Polska. OZE w Polsce stoi na rekordowo niskim poziomie. Nawet najbardziej optymistyczne dane wskazują, że zielona energia w Polsce stanowi raptem 17%. Pozostała część produkowana jest w procesie spalania paliw kopalnych, w tym przede wszystkim węgla kamiennego (około 70%).

Rynek OZE w Polsce

Absolutnymi liderami produkcji zielonej energii w Europie są kraje skandynawskie. W Norwegii dominuje energetyka wodna z udziałem na poziomie aż 97%. Szwedzi wykorzystują także potencjał farm wiatrowych oraz biomasy. W Danii aż 47% krajowego miksu opiera się na energii wyprodukowanej przez elektrownie wiatrowe. W całej Unii Europejskiej nadal dominuje energia wodna. Najszybciej wzrasta produkcja energii elektrycznej z wiatru i słońca, która w 2020 roku dostarczyła już 20% energii elektrycznej w całej UE. W tym samym czasie energetyka odnawialna w Polsce oparta na promieniowaniu słonecznym i sile wiatru stanowiła około 11% energii elektrycznej.

Rynek OZE w Polsce cechuje się dynamicznymi zmianami. Moc zainstalowana w panelach fotowoltaicznych na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW. Była więc większa niż rok wcześniej o blisko 200%. Tym samym, zgodnie z analizami Solar Power Europe, w tym okresie Polska znalazła się tuż za podium pod względem przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaiki w Unii Europejskiej. Prognozy wskazują, że to wysokie tempo zmian PV utrzyma się i na koniec 2021 roku moc zainstalowana zielonej energii w Polsce powinna przekroczyć 6 GW.

Poznaj nas: zielona energia z Eco dla Biznesu.

Ceny energii i jakość dla środowiska

Niskie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce przekłada się na duże obciążenie dla środowiska. Z uwagi na rekordowe wykorzystanie paliw kopalnych w Polsce, misja dwutlenku węgla na wyprodukowaną kilowatogodzinę wynosi przeciętnie 724 gramy, czyli aż trzykrotnie więcej niż średnia unijna. Wpływa to na rosnące ceny energii elektrycznej. Skutki opieszałości w rozwoju OZE w Polsce odczuwają wszyscy: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa czy rolnicy. Przyszłość przyniesie kolejne podwyżki, co przewiduje między innymi dokument Polityki Energetycznej Polski do 2040. Już w tym momencie średnia cena energii dla przedsiębiorstw w Polsce oscyluje wokół 92,5 EUR/MWh, co sytuuje nasz kraj wśród państw Unii Europejskiej z przeciętnymi wartościami (obok Węgier, Francji oraz Hiszpanii). Najdrożej płacą Niemcy (163,6 EUR/MWh), Włosi (160,9 EUR/MWh), Słowacy (143,3 EUR/MWh) i Irlandczycy (142,3 EUR/MWh), z kolei najmniej Szwedzi (61,7 EUR/MWh), Duńczycy (68,1 EUR/MWh) i Finowie (73EUR/MWh). Uwzględniając jednak siłę nabywczą waluty, okazuje się, że zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i zwykli mieszkańcy mają jedną z najdroższych zielonych energii w Europie, co wynika właśnie z niskiego wykorzystania infrastruktury OZE w Polsce.

OZE w Polsce – jakie są możliwości?

Nie ulega wątpliwości, że rozwój OZE w Polsce jest konieczny. Dzięki wykorzystaniu fotowoltaiki czy wiatraków, a także aktywności takich firma jak Eco dla Biznesu, można pozyskać tańszą energię, która gwarantuje bardzo szybki zwrot z inwestycji. Energetykę odnawialną w Polsce może wzmocnić także zawieranie umów na zakup zielonej energii dla firm z gwarancją pochodzenia. To nowoczesne narzędzie, dzięki któremu każdy przedsiębiorca może czerpać korzyści z wykorzystania OZE w Polsce, bez ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. Jest to elastyczne narzędzie, które umożliwia poprawę wizerunku na rynku, jak również obniżenie rachunków nawet w sytuacji, gdy opcja zamontowania fotowoltaiki czy wiatraka jest nierealna w miejscu prowadzenia działalności (np. z uwagi na ograniczenia przestrzenne czy budżetowe). To rozwiązanie jest już niezwykle popularne w Europie i na świecie, a jak dowodzą statystki, zyskuje także coraz szersze grono zwolenników na rynku OZE w Polsce. To jeden z tych mechanizmów, który może znacząco przyczynić się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.