Społeczna odpowiedzialność biznesu a ekologia

Rozwój przemysłu i usług jest nierozerwalnie związany z gospodarowaniem zasobami. Do produkcji dóbr oraz prowadzenia działalności gospodarczej opartej na kontakcie z klientem, niezbędna jest energia. To ona zasila urządzenia, linie technologiczne, komputery i maszyny wielofunkcyjne. Odpowiada za prawidłowe oświetlenie i jest wykorzystywana w każdym elemencie życia firmy. Nic więc dziwnego, że rachunki za prąd stanowią istotny element zobowiązań przedsiębiorstwa. Od paru lat świadome podmioty wprowadzają do swojej polityki ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Ekologia jako wyznacznik ich codzienności ma nie tylko poprawić wizerunek, ale także przyczynić się do generowania oszczędności.

Biznes i ekologia

Ekologia w biznesie zadomowiła się na dobre. Coraz więcej przedsiębiorstw rozumie, jak ważne jest współdziałanie obu tych płaszczyzn. Energia elektryczna potrzebna do wytworzenia danego dobra jest jednym z kluczowych czynników cenotwórczych. W przypadku wielu branż rachunki za prąd przekraczają 40% kwoty miesięcznych kosztów! Minimalizacja zużycia w znaczący sposób wpływa na rentowność firmy, poprawiając jednocześnie jej prestiż jako miejsca przyjaznego środowisku. Zgodnie z zasadami CSR, ekologia w firmie to jednak nie tylko mierzenie wysokości rachunków i próba ich zmniejszenia poprzez zakup nowocześniejszych rozwiązań. Te proste zasady współdziałania biznesu i ekologii choć ważne, bardzo upraszają pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ekologia w codziennych zdarzeniach to odpowiednie zarządzanie, przez które należy rozumieć uwzględnianie ochrony środowiska we wszystkich procesach: od projektowania, przez łańcuch dostaw, produkcję, aż po marketing.

Zielone łańcuchy dostaw – co to takiego

W jednym z ostatnich artykułów podaliśmy wiele przykładów na to, jak efektywnie zaadaptować ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i ekologii w przedsiębiorstwie. Świadomie unikaliśmy tematu zielonego łańcucha dostaw, który zasługuje na oddzielne omówienie. Zgodnie z powszechnie uznawaną definicją, łańcuch dostaw to zbiór wszystkich jednostek, zarówno fizycznych, jak i prawnych, które działają w obszarze logistyki i mają za zadanie dostarczenie dóbr do użytkownika końcowego. Jest to pojęcie szerokie, w którego skład wchodzą wszystkie procesy zachodzące od momentu wyprodukowania materiału, przez jego przetworzenie, dystrybucję i sprzedaż, aż do finalnego przekazania na rynek.

Jednym z filarów zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie jest uwzględnienie zasad CSR. Ekologia w tym wypadku oznacza takie zaprojektowanie wszystkich zdarzeń logistycznych, aby zminimalizować negatywne skutki dla środowiska. Prowadzone działania winny uwzględniać interes społeczny, a więc prowadzić do oszczędnego zużywania energii elektrycznej, cieplnej i wody. Dzięki temu przy osiągnięciu tych samych założeń możliwe jest zredukowanie śladu węglowego w firmie. To przekłada się na poprawę stanu środowiska i wizerunku firmy na rynku międzynarodowym.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a ekologia w łańcuchach dostaw

Podstawowe założenie dla utworzenia zielonego łańcucha dostaw jest bardzo proste – ma on prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Jak jednak to osiągnąć? Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekologia w tym wypadku powinny uwzględniać między innymi:

  • Właściwe zaplanowanie procesów logistycznych – optymalizacja wyznaczania tras i ograniczenie przejazdów bez ładunku.
  • Ekologiczne środki transportu – stawianie na energooszczędną i przyjazną środowisku flotę pojazdów.
  • Redukcję odpadów i ograniczenie ilości nowej ich produkcji – nie chodzi tu wyłącznie o opakowania w trakcie transportu, ale także ponowne wykorzystanie surowców podlegających obróbce w procesie produkcji.
  • Zmniejszenie powierzchni magazynowej.
  • Automatyzacja działań i zasobów.

Ekologia w biznesie to więc także odpowiedni dobór dostawców, którzy w swojej działalności wykorzystują zieloną energię dla firm.

Jak to zrobić?

Nie ulega wątpliwości, że każda rozwijająca się marka powinna jak najszybciej wdrożyć do codziennej działalności zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Ekologia to fundament budowania wizerunku u konsumentów. Zaadaptowanie właściwych postaw i reguł gospodarki energetycznej, pozwoli na zwiększenie sprzedaży, ale przełoży się także na wygenerowanie oszczędności. Użycie energooszczędnych urządzeń, odpowiednio nakreślony plan magazynowania i transportu dóbr, automatyzacja floty czy wreszcie wykorzystanie zielonej energii dla firm, to zadania niezbędne do wykonania dla każdego liczącego się na rynku producenta. Eco dla Biznesu pomaga wdrażać ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Ekologia w działalności firmy to przede wszystkim takie zaopatrzenie w energię, które minimalizuje negatywny wpływ na przyrodę. Istnieje także wiele innych wariantów działania CSR i ekologii, które możemy wdrożyć do naszych procedur logistycznych i sprzedażowych. Wszystkie one wpłyną ostatecznie na wzrost wartości naszej marki.