Ślad węglowy zostawia każdy z nas

Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych biosfery jest jednym z kluczowych problemów nękających społeczność międzynarodową. Każdego dnia gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa zlokalizowane na całym świecie oddziałują na losy planety. Wpływ ten uwidacznia się podczas dokonywania różnych czynności: od korzystania z urządzeń RTV, przez jazdę samochodem, aż na funkcjonowaniu linii technologicznych kończąc. Istnieje wiele sposobów na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, a jednym z nich jest poznanie i odpowiednie manewrowanie wielkością indywidualnego śladu węglowego.

Ślad węglowy – co to jest?

Do wzrostu przeciętnej temperatury na Ziemi w sposób bezpośredni przyczynia się emitowanie gazów cieplarnianych, w tym w szczególności dwutlenku węgla. Największa produkcja zanieczyszczeń pochodzi z sektora energetycznego i przemysłowego, i to właśnie one powinny być najbardziej zainteresowane wyliczeniem śladu węglowego. Co to jest? Zgodnie z definicją za ślad węglowy człowieka uznajemy całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wygenerowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną jednostkę, gospodarstwo, organizację, wydarzenie lub produkt. Wśród związków chemicznych uwzględnianych w obliczeniach indywidualnego śladu węglowego, oprócz dwutlenku węgla, są także: metan, podtlenek azotu, halon czy ozon.

Dlaczego ślad węglowy człowieka jest tak ważny?

Każda osoba, firma czy państwo powinno zadać sobie ważne pytanie: dlaczego mój ślad węglowy jest ważny dla przyszłości nas wszystkich? Zgodnie ze statystykami Komisji Europejskiej, dostępnych w raportach Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries, przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej emituje do atmosfery 7 ton dwutlenku węgla rocznie. Najwyższy poziom śladu węglowego ludzi, a więc i największy wpływ na środowisko dotyczy Estonii (ponad 18 ton per capita), Luksemburga (blisko 17 ton) oraz Czech (ponad 10 ton). Z kolei stosunkowo mniej emitują obywatele Szwajcarii i Francji (niecałe 5 ton per capita). To właśnie z sumy tych pozornie niewielkich źródeł zanieczyszczeń tworzy się globalny problem ze zmianami klimatycznymi. Poznając indywidualny ślad węglowy, każdy może przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego.

Jak obliczyć ślad węglowy człowieka?

Dokładna estymacja wartości badanego wskaźnika (śladu węglowego ludzi) nie jest zadaniem łatwym i wymaga dużej precyzji. Do kompleksowego oszacowania indywidualnego wpływu na środowisko należy wziąć pod uwagę przyzwyczajenia w korzystaniu z mediów, sposób przemieszczania się, parametry energetyczne popularnych w domu czy biurze urządzeń i wiele więcej. Innym sposobem obliczenia śladu węglowego człowieka jest wykorzystanie odpowiednich kalkulatorów. Na różnych stronach internetowych dostępnych jest szereg tego typu rozwiązań. Szczególnie godne polecenia są algorytmy stworzone i ciągle udoskonalane przez Organizację Narodów Zjednoczonych czy Amerykańską Agencję ds. Środowiska. Dzięki użyciu tych narzędzi można sprawdzić, ile wynosi indywidualny ślad węglowy i jak codzienne nawyki każdego człowieka oddziałują na ochronę środowiska naturalnego.

Ślad węglowy – przykłady dobrych praktyk

Czy można podjąć jakieś działania, które dają szansę na skuteczną minimalizację śladu węglowego? Teraz skupimy się na tych aktywnościach, które może podjąć każdy z nas, aby zredukować swój indywidualny wpływ na środowisko.

Jak się okazuje, na indywidualny ślad węglowy, znaczący wpływ ma właściwa dieta. Produkcja dóbr odzwierzęcych jest odpowiedzialna za 70-75% emisji dwutlenku węgla spośród wszystkich produktów żywnościowych. Ograniczenie spożycia mięsa może znacząco zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Innym ciekawym pomysłem może być też świadomy dobór ubrań. Przemysł fast fashion to jedna z najbardziej emisyjnych branż na całym świecie. Kupowanie tanich swetrów, butów czy koszulek, szytych w Bangladeszu, Indiach czy Wietnamie wymaga zużycia dużej energii, wpływając docelowo na poziom indywidualnego śladu węglowego. Nie chodzi nawet o sam proces tworzenia, ale późniejszą dystrybucję. Im dłuższy łańcuch dostaw, tym naturalniej ślad węglowy produktu będzie większy. Zaleca się więc kupowanie asortymentu o lepszych parametrach, który produkowany jest niedaleko i pozwoli na dłuższe użytkowanie.

Jak inaczej możemy minimalizować ślad węglowy ludzi? Przykładami mogą tu być następujące inicjatywy:

  • Ograniczanie podróży samochodami – przesiadanie się na transport publiczny lub rowerowy.
  • Kupowanie energii elektrycznej dla firm od dostawcy z gwarancją 100% OZE – więcej o tym, przeczytasz tu.
  • Rezygnacja z suszarki elektrycznej.
  • Wymiana oświetlenia na energooszczędne.
  • Segregowanie odpadów.

Co zyskujemy dzięki ekologicznym działaniom?

Zmiany klimatu to najważniejszy skutek generowania wysokiego śladu węglowego człowieka. Wpływają one na zbiory, gospodarkę hodowlaną czy umiejscowienie produkcji. Rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych powoduje zwiększenie się wolumenu nieudanych zbiorów, straty gospodarcze w postaci zniszczonej infrastruktury czy wyginięcie części gatunków zwierząt i roślin. Każdy z nas może pomóc. Warto zatem zainteresować się tematem śladu węglowego ludzi i spróbować zmienić szkodliwe nawyki. Ważne jest, aby już dzisiaj wdrożyć do codziennego harmonogramu odpowiednie praktyki, minimalizujące negatywny wpływ na środowisko. Swoją cegiełkę do minimalizacji śladu węglowego dokłada również Eco dla Biznesu. Dołącz do ekologicznych.