Fotowoltaika i zmiany w prawie na rok 2022

W czerwcu 2021 roku polskim rynkiem fotowoltaiki wstrząsnęło. To wtedy Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało do publicznej wiadomości pomysł zmiany w prawie. Fotowoltaika 2022 miałaby w myśl tych przepisów całkowicie odejść od systemu opustów. Zgodnie z zapowiedzią nowe regulacje miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. W związku ze zbliżaniem się tego terminu, w tym artykule rozważymy, jak może wyglądać rynek elektrowni PV za kilka miesięcy oraz odpowiemy na pytanie: czy pojawi się podatek od fotowoltaiki?

Fotowoltaika 2022 zmiany – kogo obejmą nowe przepisy

Na początek dobre wiadomości. Planowane modyfikacje w przepisach mają objąć wyłącznie tych właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy zamontują panele słoneczne i dokonają uruchomienia elektrowni po nowym roku. Chodzi tu zarówno o gospodarstwa domowe, jak i rolników czy przedsiębiorców. Wszyscy dotychczasowi prosumenci będą dalej rozliczać się w dobrze znanym systemie net-meteringu. Ten pozostanie niezmienny, co oznacza, że wszystkie wyprodukowane nadwyżki prądu będą magazynowane w sieci i wykorzystywane w innym terminie. Jak jednak będzie wyglądało rozliczanie dla nowych użytkowników? Jak zmienią się przepisy?

Fotowoltaika 2022 – rozliczanie się na zasadach handlu

Zapowiadane od kilku miesięcy zmiany w prawie (fotowoltaika 2022) dotyczą nowego systemu rozliczania się. W myśl poselskiego projektu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii oddawanie i pobieranie nadwyżek prądu będzie odbywało się na zasadach handlu. W momencie nadprodukcji energia miała być sprzedawana po cenie hurtowej (w oparciu o kwartalną średnią cenę na rynku konkurencyjnym) zaś w sytuacji niewystarczające produkcji (noce, dni pochmurne, okres zimowy) zakupowana po cenach detalicznych. Ten model spotkał się z negatywnym odzewem społecznym. Cena detaliczna obejmuje wszak opłaty operatora, dlatego też jest wyższa niż cena hurtowa. Różnica spowodowałaby wydłużenie okresu zwrotu z inwestycji o kolejne 3-4 lata. W związku z powyższym w najnowszym projekcie ustawy dokonano kolejnej zmiany.

Fotowoltaika 2022 zmiany – nowe rozwiązania

Przede wszystkim skorygowano cenę, po jakiej użytkownik instalacji fotowoltaicznej będzie sprzedawał nadwyżki. Obecnie w treści poprawki proponuje się sprzedaż energii przez prosumentów po cenie rynkowej. Początkowo ma być to rozliczenie w oparciu o średnią cenę miesięczną zaś od lipca 2024 roku przeciętną dzienną. Komisja opracowująca nowe podstawy prawne zapewnia, że funkcjonowanie prosumenta w nowym systemie net-billingu ma być łatwe i intuicyjne. Rozliczanie odbywać się będzie w systemie rocznym, co dodatkowo uprości użytkowanie instalacji z sekcji fotowoltaika 2022. Zmiany zapisane w projekcie przewidują, że od energii wprowadzonej nie będzie naliczony VAT, z kolei przy pobieraniu prosument zapłaci opłaty dystrybucyjne zmienne, w tym opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

Fotowoltaika 2022 zmiany – kiedy wejdą w życie?

Choć na tę chwilę trwają jeszcze negocjacje ostatecznego kształtu zmiany w przepisach fotowoltaiki 2022, wiele wskazuje na to, że już od początku przyszłego roku w życie wejdzie nowy system rozliczania. Wszystkie instalacje uruchomione po 1 stycznia będą początkowo działały według starego systemu net-meteringu. Dopiero od 1 lipca ich rozliczanie zmieni się według modelu opisanego powyżej. Ma to pomóc OSD w przygotowaniu się do zmian. Użytkownicy zamontowani jeszcze w 2021 roku mogą działać w systemie opustowym przez kolejne 15 lat. Dopiero po tym czasie dołączą do systemu net-billingu.

Projekt ustawy wprowadza też nowe pojęcia i nie jest nim podatek od fotowoltaiki. Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji od 2 lipca 2024 roku pojawią się kolejne typy prosumentów – zbiorowi i wirtualni. Od tego samego dnia wszelkie instalacje powyżej 50 kW miałyby być wpisywane do rejestru małych wytwórców, prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki. Tym samym wydłuży się nieco droga do pozyskiwania energii elektrycznej dla firm z własnego źródła.

Przepisy fotowoltaika 2022 – czy zmiany będą korzystne?

Od kilku lat wiadomo było, że polska energetyka wymaga zmiany w prawie. Fotowoltaika 2022 to pakiet długo wyczekiwanych reguł, które potwierdzają, że nasz rynek dojrzewa. Brak dostosowanej infrastruktury do obecnie funkcjonującego systemu opustów przy wciąż dynamicznie rosnącej liczbie instalacji mógłby doprowadzić w najbliższej przyszłością do zachwiania równowagą i częstymi wyłączeniami. Z tego też powodu system net-billingu należy rozważać jako konieczność. Co ważne – konieczność sprawdzoną w praktyce innych krajów. Chociaż zwrot z inwestycji prawdopodobnie nieco się wydłuży, zapewni jednak większą stabilność działania. A przede wszystkim nadal będzie opłacalny. Z tego tez powodu już dziś warto sprawdzić swoje warunki umowne na dostarczanie prądu i rozważyć zakup instalacji lub prądu z gwarancją pochodzenia. Pomocne w tym zakresie może okazać się wsparcie doświadczonego doradcy z firmy Eco dla Biznesu.