Od czego zależy cena energii elektrycznej?

Ceny prądu poszybowały w ostatnich latach dynamicznie do góry. U progu 2022 roku coraz głośniej słyszy się o kolejnych zmianach. Tym razem podwyżka cen prądu ma dotyczyć tak gospodarstw domowych, jak i firm. Dlaczego tak się dzieje? Od czego zależy cena energii elektrycznej? W tym artykule przyjrzymy się kwestiom czynników determinujących cenę energii elektrycznej.

Cena prądu – co nas czeka w 2022 roku?

Choć nie ma jeszcze oficjalnych komunikatów, jedno jest pewne – od stycznia nastąpi kolejny wzrost cen prądu. Największe firmy energetyczne tj. Enea, Energa, PGE, Tauron i Innogy złożyły odpowiednie wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki. Proponowane przez sprzedawców zmiany stoją na bardzo wysokim poziomie – aż 40%. Tak szalonej podwyżki cen prądu nie doświadczymy, ale bardzo prawdopodobne jest podniesienie obciążeń gospodarstw domowych o kilkanaście procent. Przełoży się to także na ceny prądu oferowane klientowi biznesowemu.

Od czego zależy cena energii elektrycznej – koszty zakupu uprawnień

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla został wprowadzony kilkanaście lat temu. To narzędzie miało przygotować kraje zrzeszone w UE do wdrożenia Protokołu z Kioto. Na mocy tego dokument państwa rozwinięte zyskały obowiązek redukcji emisji CO2 do 2021 roku o 5% w stosunku do poziomu z roku bazowego. Opłaty mają być także kluczowym elementem dalszej realizacji unijnego celu redukcji emisji do 2030 roku. Wraz z początkiem 2021 roku wartość uprawnień do emisji dwutlenku węgla zaczęła wzrastać dynamicznie. Cena za jednostkę przekroczyła we wrześniu już 60 euro (w kwietniu 2020 roku były to niecałe 22 euro). To wszystko wpływa na podwyżki cen prądu. Dlaczego? Firmy emitujące CO2 są zobowiązane kupować uprawnienia, aby móc dalej działać. Nie jest tajemnicą, że jednymi z największych emitentów są firmy energetyczne. Zwiększone koszty produkcji przenoszą oni na użytkowników końcowych, czyli gospodarstwa indywidualne i firmy.

Podwyżka cen prądu – wzrost cen paliw

Podwyżka cen prądu wynika także z kryzysu gazowego. Coś, co pozornie może wydawać się niezwiązane ze sobą, ma daleko idące konotacje. Gaz ziemny do niedawna stanowił optymalną alternatywę dla węgla ziemnego. Duża ilość mieszkańców i przedsiębiorców skorzystała z możliwości modernizacji źródła ciepła. Niestety zakłócenie dostaw, zwiększony popyt oraz w konsekwencji wzrastające ceny surowca, przełożyły się na powrót do węgla. To spowodowało odnotowanie zwyżek także na tym rynku. Podkreślmy to z całym mocą – kluczowym rynku dla polskiej energetyki. Cena prądu ma silną korelacją ze stanem rynku węgla. Kolejna zła informacja dotyczy także prognoz. Węgiel ma dalej drożeć, stąd i cena energii elektrycznej będzie dalej zmieniać się w niepożądanym kierunku.

Od czego zależy cena prądu – transformacja energetyczna gospodarki

Wielu z wymienionych problemów moglibyśmy uniknąć, gdyby nasza gospodarka była oparta na innych fundamentach. Obecnie ponad 70% energii elektrycznej produkujemy z węgla. Dodatkowo zakłady energetyczne muszą stale ponosić koszty napraw i modernizacji infrastruktury. Nie posiadamy także magazynów energii. To nie pozostaje bez wpływu na ceny prądu. Choć cena energii elektrycznej zmienia się praktycznie w całej Europie, zauważalne jest różne natężenie tego zjawiska. Przykładowo w krajach Skandynawskich wzrosty mają być o połowę niższe niż w Polsce, co wiąże się z oparciem gospodarki energetycznej na odnawialnych źródłach energii. Tam zdecydowanie większym problemem jest osłabienie podmuchów wiatrów i dotykające Norwegię susze.

Od początku 2021 roku cena prądu została obciążona dodatkowymi kosztami. Chodzi tu o tak zwaną opłatę mocową. Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki ma ona być podwalinami funduszu, z którego finansowane będą budowy nowych elektrowni i modernizacja już istniejących. Już wiemy, że wysokość opłaty mocowej w 2022 roku zmieni się na niekorzyść użytkowników. To kolejny powód podwyżki cen prądu.

Cena prądu – rozwiązaniem odnawialne źródła energii i właściwe zarządzanie

Gdy przedsiębiorca wie, od czego zależy cena energii elektrycznej, może zacząć świadomie kształtować swoją politykę energetyczną. Możliwości jest przecież bardzo dużo. Jak wskazaliśmy powyżej, dużym problemem jest relacja cena prądu – cena węgla. Aby uniezależnić się od niej, warto zainwestować w OZE. Własna instalacja fotowoltaiczna czy turbiny wiatrowe pozwalają na generowanie energii elektrycznej z niewyczerpalnego źródła naturalnego. To także świetny pomysł na wzmocnienie sfery wizerunkowej firmy. Zielone technologie są chętnie wspierane przez klientów.

Jeśli szukają Państwo tańszy prąd dla przedsiębiorców, warto porozmawiać z doradcami energetycznymi Eco dla Biznesu. Każdy podmiot działający na polskim rynku ma zawartą umowę ze sprzedawcą prądu. Ta nie zawsze jest dostosowana do naszych potrzeb, co przekłada się na wysokie koszty. Podwyżki cen prądu od początku 2022 roku mogą być z powodzeniem zrekompensowane korzystniejszymi warunkami porozumienia z dostawcą energii. Wystarczy tylko dokładnie prześledzić swoją umowę i poszukać lepszego rozwiązania!