Jak zidentyfikować i zredukować ukryte straty energetyczne? Optymalizacja kosztów dla firm

Skutki pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie nadal są odczuwane przez klientów biznesowych. Rekordowa inflacja, stabilizacja poziomu stóp procentowych na wysokim poziomie i ogólne spowolnienie popytu wpływają na działalność w 2023 roku. Każe to podjąć refleksję na temat optymalizacji kosztów energii. W niniejszym artykule doradzamy, jak efektywnie znaleźć i ograniczyć ukryte straty energetyczne w firmie. 

Czym są ukryte straty energetyczne?

Ukryte straty energetyczne to strumienie energii, które w procesach przekształcania lub przesyłu z jednej formy na inną, są bezpowrotnie tracone. Zjawisko powstawania bezproduktywnych zasobów energetycznych jest nieodłącznym elementem wielu systemów, zarówno tych naturalnych, jak i antropogenicznych. Mają one wpływ na efektywność, wydajność i opłacalność tych procesów. Przykładami ukrytych strat energetycznych w firmie mogą być:

 • straty cieplne, powstałe w wyniku rozpraszania się ciepła do otoczenia (np. w silnikach spalinowych część energii zawartej w paliwie jest tracona podczas spalania).
 • straty mechaniczne, które obserwowane są w działaniu maszyn i mechanizmów narażonych na tarcie między ruchomymi elementami.
 • straty w przesyłaniu energii elektrycznej, generowane w przewodach, transformatorach czy innych elementach systemu elektroenergetycznego.
 • straty w izolacji termicznej, będące następstwem nieszczelnych okien, przestarzałego poddasza czy mostków termicznych.

Redukcja ukrytych strat energetycznych jest istotna dla poprawy efektywności działania i budowania zrównoważonego rozwoju marki. Obecnie należy na nią spojrzeć jeszcze szerzej i uwzględnić alternatywne sposoby zaspokojenia danych potrzeb. Przykładowo za stratę energii należy uznać nadmierne drukowanie plików, które mogą być zastąpione odpowiednikami cyfrowymi.

Jak zidentyfikować ukryte straty energetyczne w firmie?

O ile dla przeciętnego mieszkańca Polski odrobinę wyższa cena energii elektrycznej może nie być aż tak dotkliwa, o tyle klient biznesowy płaci o wiele większe rachunki i każda redukcja ukrytych strat energetycznych przekłada się na znaczące oszczędności. Właśnie dlatego tak ważna jest prawidłowa identyfikacja miejsc, gdzie kumulowane są najwyższe straty energetyczne. Można tego dokonać poprzez:

 • przegląd dokumentacji technicznej obiektu i kart katalogowych używanych urządzeń,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • zainstalowanie oraz kontrolę systemu do monitorowania zużycia energii,
 • dokonanie inspekcji technicznej,
 • analizę danych z historycznych faktur za prąd dla firm,
 • zwiększenie świadomości pracowników i opracowanie skutecznego systemu benefitów za działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jak dokonać redukcji ukrytych strat energetycznych w przedsiębiorstwie?

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i gazu dla firm może wymagać zmian w procesach biznesowych, strategii marketingowej lub innych obszarach. Powinna ona być każdorazowo dostosowana do charakterystyki branży oraz wyników identyfikacji ukrytych strat energetycznych. Należy do niej podejść wszechstronnie, dlatego w zakresie działań powinny znaleźć się te dotyczące aktywności operacyjnej, usprawnienie procesów biznesowych czy wykorzystywanej infrastruktury. Przykładowe postępowania przynoszące wymierne efekty dotyczą:

 • przejścia na księgowość internetową, co minimalizuje zużycie urządzeń biurowych,
 • korzystania z rozwiązań chmurowych, co redukuje potrzebę używania komputerów,
 • wymiany oświetlenia na energooszczędne,
 • korzystania z czujników ruchu,
 • stosowania odnawialnych źródeł energii lub efektywnych systemów grzewczych i wentylacyjnych,
 • automatyzacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i oprogramowania informatycznego, co gwarantuje zwiększenie wydajności i zmniejszenie błędów,
 • minimalizowanie pozostawiania urządzeń w trybie stand-by,
 • zaizolowanie okien,
 • odsłonięcie grzejników oraz używanie ekranów zagrzejnikowych.

Dzięki usprawnieniu tych procesów kolejne podwyżki cen gazu nie będą nadmiernym obciążeniem dla budżetu jednostki. O innych pomysłach na optymalizację kosztów energii elektrycznej piszemy w artykule „Sposoby na to, jak obniżyć koszty prądu w przedsiębiorstwie”.

Optymalizacja kosztów energii to także dbanie o stabilność dostaw prądu

Redukcja ukrytych strat energetycznych to tylko jedna strona optymalizacji kosztów energii. Niemniej ważną jest właściwy dobór dostawcy prądu. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z ofert Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, bo chcą móc załatwiać wszelkie kwestie energetyczne w jednym miejscu. Z drugiej strony dostępne są dla nich nowoczesne umowy, które pozwalają dostosować ceny do profilu zużycia. Dla niektórych korzyścią będzie stałość kosztów, inni z kolei zyskają na zakupach transzowanych lub strukturyzowanych. Gra jest warta świeczki, bowiem nawet najmniejsza korekta dla segmentu przemysłowego czy chemicznego może pozwolić zmniejszyć roczne wydatki o kilkadziesiąt tysięcy złotych. W celu zweryfikowania dostępnych możliwości zapraszamy do kontaktu z Eco dla Biznesu.