Ile kosztuje 1 kwh dla firm w Polsce? Sprawdź, ile zapłacisz!

To już tradycja, że na początku każdego roku kalendarzowego mówimy o wzroście cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm. Lata 2023 i 2024 są w tym względzie jednak nieco inne. Ile kosztuje 1 kWh prądu? To zależy. Od czego? Kto może uniknąć podwyżek? Jakie są sposoby na optymalizację wydatków w firmie? Między innymi na te pytania odpowiada niniejszy artykuł.

Ile kosztuje 1 kwh? Wiele zależy o taryfy

Zastanawiają się Państwo, ile kosztuje kWh prądu? Na to pytanie, nie ma jednej odpowiedzi. Przede wszystkim trzeba odwołać się do pojęcia taryf. W Polsce obowiązuje kilka grup taryfowych przeznaczonych dla różnych użytkowników. Stawka kwh dla firm będzie zatem zależała od wybranej opcji. Klient biznesowy może współpracować z zakładem energetycznym w oparciu o taryfy: A (duże fabryki), B (duże firmy i gospodarstwa rolne) oraz C (małe i średnie firmy). Obok oznaczenia literowego, istotny jest także konkretny kod taryfy. I tak:

 • Dwie cyfry stojące obok litery A, B lub C, odnoszą się do mocy umownej (pierwsza) oraz liczby stref czasowych (druga).
 • Opcjonalny znak na końcu kodu wyjaśnia sposób rozliczania stref czasowych. Symbol „a” należy rozumieć jako podział na strefę szczytową i pozaszczytową, „b” dzienną i nocną, zaś „w” oznacza, że inne ceny stosowane są w dzień, w nocy i w weekend.

Każda taryfa ma przypisaną indywidualną cenę 1 kWh energii, która może się zmieniać w czasie. Szczegółowe informacje na ten temat można odnaleźć w umowie lub cenniku sprzedawcy.

Cena za kwh – składniki rachunku za prąd

Podpisując umowę na dostawy energii, warto zwrócić także uwagę na wysokość poszczególnych składników rachunku. Cena jednego kilowata jest określona w pozycji ‘pobrana energia czynna’. Oprócz niej w typowej umowie kompleksowej ujmuje się także wydatki związane z:

 • zobowiązaniami abonamentowymi.
 • Zobowiązaniami sieciowymi (składniki zmienne i stałe).
 • Zobowiązaniami jakościowymi.
 • Zobowiązaniami przejściowymi.
 • Zobowiązaniami OZE.
 • Zobowiązaniami mocowymi.
 • Zobowiązaniami kogeneracyjnymi.

Przedsiębiorca ma także prawo rozdzielić umowy dystrybucji i zakupu, co wpływa na kształt jego faktury. Więcej na temat tego, z czego składa się rachunek za prąd i jak wpływa on na koszt 1 kWh prądu, można przeczytać na naszym blogu.

Ile kosztuje kwh energii elektrycznej w 2024 roku?

Z początkiem 2024 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. W trosce o wypłacalność gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaproponowano przedłużenie okresu zamrożenia cen prądu do końca pierwszego półrocza. Wysokość zobowiązań firm ma wynosić maksymalnie równowartość iloczynu zużycia i stawki 693 złotych netto za MWh. Analitycy rządowi przewidują, że ustalenie górnego pułapu cen na tej wysokości przyniesie realne oszczędności dla klientów biznesowych rzędu co najmniej 10%. Pozwoli to wyrównać szanse przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych spółek, a także przetrwać skomplikowany okres gospodarczy i utrzymać miejsca pracy.

Takie zaprojektowanie harmonogramu zamrożenia cen każe zadać sobie pytanie o to, jaki będzie koszt kwh energii elektrycznej od lipca 2024 roku?

Cena 1 kwh energii elektrycznej od lipca 2024 roku

Północna Izba Gospodarcza (PIG) w Szczecinie informuje, że przedsiębiorcy obawiają się znaczącej podwyżki ceny za kwh energii po odmrożeniu. Hanna Mojsiuk, prezes PIG tak komentuje troski o nadchodzące miesiące: „Szacuje się, że różnica może wynieść od 80 do nawet 200%. Nie ma możliwości, by restauracja, hotel czy firma zajmująca się produkcją przemysłową bez turbulencji poradziła sobie z taką zmianą”. 

Odbiorcy biznesowi muszą się zatem przygotować na podwyżki. Ceny kontraktów rocznych na 2024 rok na Towarowej Giełdzie Energii oscylowały wokół 500 złotych za MWh. Nie oznacza to jednak, że sprzedawcy prądu będą proponować takie stawki przedsiębiorcom. W wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 i węgla, a także wprowadzeniu przez rząd instrumentów hamujących wolny rynek, spółki energetyczne muszą sprzedawać prąd poniżej kosztów.

Kumulujące się straty oraz postępujące ryzyko wzrostu cen hurtowych, musi zostać gdzieś odbite. I jak widać po bieżących propozycjach dużych sprzedawców energii, to właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw ucierpi najbardziej. Czy prognozy Północnej Izby Gospodarczej są zasadne? Niestety jak najbardziej tak. Cena prądu od lipca 2024 roku będzie dla wielu firm szokiem. W tym miejscu warto też przypomnieć, że koszt energii czynnej nie jest jedyną zmienną na fakturze za prąd. Zmieniają się także inne składniki opłat dla firm, każdorazowo na ich niekorzyść:

 • od 1 stycznia 2024 roku wzrosły stawki płacone z tytułu ponadumownego poboru energii biernej o 88%,
 • opłata mocowa dla przedsiębiorstw ostała ustalona na poziomie 0,1267 zł/kW – o 24% wyższym niż w 2023 roku,
 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na 2024 rok, wysokość rzeczonego zobowiązania zmieniła się z 4,96 złotych do 6,18 złotych za megawatogodzinę (MWh),
 • skorygowane zostały także inne obciążenia polskich firm, w tym opłaty handlowe i dystrybucyjne.

W przypadku podmiotów energochłonnych, gdzie każda korekta opłat zmiennych nawet o 1 grosz przekłada się na dziesiątki tysięcy złotych wydawane w całym roku, taki krajobraz gospodarczy jest katastrofalną wiadomością. A to nie koniec złych wiadomości, bo wiele wskazuje na to, że kolejne podwyżki to tylko kwestia czasu.

Ile kosztuje kilowatogodzina – co dalej?

Sztuczne zaniżanie kosztów przedsiębiorców może w krótkiej perspektywie uratować wiele marek. Trudno się jednak spodziewać, że przyczyni się do zahamowania wzrostów ceny 1 kWh. Droższy prąd dla firm w przyszłości to rzecz bardzo prawdopodobna. Warto pamiętać, że Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej deklarują chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Dojście do tego poziomu ma być poprzedzone realizacją celów cząstkowych, na przykład wynikających z pakietu Fit for 55 – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Biorąc pod uwagę wstępny poziom transformacji energetycznej Polski, silne uzależnienie od drożejących paliw, a także stan infrastruktury technicznej, należy się spodziewać kolejnych wzrostów kosztów 1 kWh dla firm i gospodarstw domowych. Warto pamiętać, że:

 • ceny uprawnień do emisji CO2 ponoszone przez największe krajowe spółki energetyczne wzrosły z 3,6 miliarda złotych w 2018 roku do 31 miliardów w 2022 roku,
 • koszty wydobycia węgla kamiennego wzrosły na przestrzeni lat 2016-2023 o 283%,
 • systematycznie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 • wzrasta też ilość awarii systemów wywołanych zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, przestarzałą infrastrukturą oraz rosnącą generacją z OZE.

Ile kosztuje 1 kWh – kalkulator czy działanie?

Firmy, niezależnie od branży czy skali działania, powinny już teraz myśleć o przyszłości. Zamrożenie stawek kWh dla firm to chwilowy przywilej. Problemy z wysokimi kosztami energii powrócą jak bumerang. Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele? Postawić na optymalizację zużycia (wymiana oświetlenia na energooszczędne, procedury dotyczące wyłączania urządzeń elektrycznych itd.) i negocjację warunków kontraktowych z zakładem energetycznym tak, by docelowo zmniejszyć koszt kWh. Dla firm, które podpisały umowy lata temu, (w międzyczasie wielokrotnie aneksowane przez sprzedawców), oznacza to najprawdopodobniej, że obecnie korzystają z nierynkowym stawek. Umowy podpisane lata temu, wielokrotnie aneksowane przez sprzedawców, zawierają obecnie nierynkowe stawki. Podpisanie nowego porozumienia z gwarancją stałej ceny i pochodzeniem z OZE, przynosi wiele korzyści finansowych i wizerunkowych. To najprostsza metoda na pozyskanie najtańszego prądu dla firm. W celu przedstawienia indywidualnej oferty, dostosowanej do potrzeb i profilu firmy, zapraszamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu.

Źródła:

 forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/9426976,ceny-energii-podwyzki-o-ile-w-2024-roku.html#google_vignette dostęp 24,02.2024 r. 

 parkiet.com/energetyka/art39061511-firmy-wydaja-miliardy-na-prawa-do-emisji dostęp 24.02.2024 r.

 pie.net.pl/pozostanie-przy-weglu-to-ponad-dwukrotny-wzrost-kosztow-energii-po-2030-r/ dostęp 24.02.2024 r.