Jak zmniejszyć koszty zużycia energii w sklepie? Czas na oszczędności!

Rosnące ceny prądu, surowców i towarów coraz mocniej skupiają uwagę na rozwiązaniach, które pozwolą redukować koszty. Sklepy są sektorem poszkodowanym szczególnie mocno, dlatego ich właściciele desperacko szukają pomysłów na racjonalizację wydatków. Jak zmniejszyć koszty energii w sklepie? Czy jest to w ogóle możliwe? Zapraszamy do lektury artykułu!

Jak oszczędzać energię w sklepie?

Oszczędzanie energii w sklepie to proces złożony. Wiele zależy chociażby od lokalizacji. Znacząca część placówek znajduje się w centrach czy pasażach handlowych. Płacą one nie tylko za prąd zużywany na własne cele, ale także za części wspólne (oświetlenie, klimatyzację, wentylację). Poprawa efektywności energetycznej wewnątrz jednostki usprawnia więc tylko część procesów. Reszta leży w gestii zarządcy obiektu, który może chcieć pomóc wynajmującym, ale wcale nie musi. Ostatecznie to przecież oni pokrywają większą część jego wydatków. Jak mówi Krzysztof Poznański, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych, obecnie wiele placówek podejmuje działania, skutkujące redukcją zapotrzebowania. Polegają one między innymi na:

 • zmianie temperatury w pasażach i sklepach,
 • ograniczeniu i czasowym wyłączeniu oświetlenia elewacji,
 • zmianach w programie oświetlania reklam, parkingów oraz korytarzy technicznych.

To dobrze przykłady na to, jak osiągnąć oszczędność energii w sklepie.

Jak zmniejszyć koszty energii w sklepie?

Supermarkety, hipermarkety, sklepy spożywcze i dyskonty zaliczane są do grupy obiektów o najwyższym wskaźniku energochłonności. Szacuje się, że w stosunku do szkół wyższych czy biurowców potrzebują nawet o trzy razy więcej prądu. Średnie zużycie energii elektrycznej w sklepie szacowane jest na ponad 560 kWh/m2! Nie może więc dziwić, że w dobie rosnących cen właściciele poszukują oszczędności. Mogą je osiągnąć poprzez podjęcie działań, które przynależą do jednej z dwóch głównych grup:

 • oszczędzanie energii w sklepie,
 • zmiana umowy na dostawy prądu dla firm.

Racjonalizacja wykorzystania prądu w sklepie

Jak oszczędzać energię w sklepie? Nie ma jednego sprawdzonego modelu, który można byłoby kupić i wdrożyć w każdej jednostce. Wiele zależy od branży, lokalizacji oraz potrzeb. W czasopiśmie „Chłodnictwo i Klimatyzacja” sporządzono analizę, która pokazuje, co zużywa najwięcej energii w sklepie. Są to:

 • chłodnictwo – 47%,
 • oświetlenie – 27%,
 • ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja – 13%,
 • zużycie zewnętrzne – 5%,
 • kuchnia – 3%,
 • inne elementy – 3%.

Chęć optymalizacji zużycia należy zacząć od działań związanych z urządzeniami i procesami, które odpowiadają za największy pobór prądu do sklepu. Chodzi więc o: sprężarki, oświetlenie, meble chłodnicze, ogrzewanie, wentylatory skraplacza oraz podsufitowe chłodnice powietrza. Jednym z pomysłów może być wykorzystanie agregatów, które pozwalają płynnie regulować moc chłodniczą. Urządzenia tego typu cechują się zwiększoną wydajnością i zużyciem energii wyłącznie w niezbędnej ilości. Dzięki temu możliwe jest oszczędzanie prądu w sklepie w skali nawet 30-50%.

Zmiana umowy na dostawy prądu

Zmniejszenie kosztów energii w sklepie można osiągnąć także poprzez zmianę warunków umowy. Każdy dyskont opłaca rachunki do zakładu energetycznego. Ujmowane są na nim koszty stałe (np. opłaty handlowe), jak i zmienne (zależne od poziomu poboru). Właściciele często decydują się na nowe kontrakty pod wpływem perswazji sprzedawcy lub przywiązania do oferty Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Tymczasem na rynku dostępne są propozycje sprofilowane pod specyficzne potrzeby klienta branżowego. Przewidują one:

 • uzyskiwanie cen rynkowych,
 • możliwość przejścia na stałą cenę prądu,
 • wykorzystanie zielonej energii,
 • redukcję opłat stałych.

Doradcy Eco dla Biznesu są w stanie przedstawić optymalne rozwiązanie. Mogą także pomóc w doborze rozwiązań, które poprawią efektywność energetyczną i zminimalizują wysokość opłaty mocowej. Chcą Państwo zmniejszyć koszty energii w sklepie? Zapraszamy do kontaktu!