Przyłącze energetyczne i prąd budowlany. Co należy wiedzieć o energii na budowie?

Każda budowa wymaga dostępu do prądu. Wiertarki, przycinarki, betoniarki i wiele innych urządzeń do prawidłowego działania potrzebuje energię elektryczną. Nie można jej jednak pobrać z przyłącza stałego, bo tego jeszcze nie ma. Niezbędny jest zatem prąd budowlany. Cena tego rozwiązania jest inna niż w standardowych umowach. W tym artykule prześwietlimy kwestię mocy prądu budowlanego, taryfę, a także koszty przyłącza oraz poboru.

Prąd budowlany – cena inna niż w standardowej umowie

Zanim odpowiemy ile wynosi opłata stała za prąd budowlany, spróbujmy zdefiniować kluczowe pojęcie. Przez prąd budowlany rozumiemy specjalną taryfę energii elektrycznej, którą sprzedawca proponuje inwestorowi na etapie budowy domu lub wykonania innych prac budowlano-montażowych. Aby możliwe było fizyczne przesłanie wiązki energii, zakład instaluje na działce tymczasową rozdzielnię elektryczną. Bardzo ważne jest w tym wypadku prawidłowe określenie mocy umownej.

Opłata za prąd budowlany a moc umowna?

Jednym z elementów umowy na prąd budowlany jest określenie mocy potrzebnej do prawidłowego wykonania prac. Ta zależy między innymi od:

  • Używanych urządzeń elektrycznych.
  • Wolumenu wykorzystywanego prądu przez ekipę.
  • Technologii budowy.

Samodzielne określenie mocy umownej przez inwestora nie jest najlepszym pomysłem. W tym wypadku liczy się przede wszystkim doświadczenie w wykonaniu podobnych prac, dlatego dobrze zostawić to zadanie elektrykowi. Warto pamiętać, że wielkość poboru jest zazwyczaj wyższa niż podczas standardowej eksploatacji domu czy biura.

Prąd budowlany – taryfa

Gdy znamy już moc umowną oraz dokonaliśmy wyboru dostawcy energii, żeby ustalić cenę prądu budowlanego, należy określić preferowaną taryfę. Do wyboru mamy trzy opcje:

  • Taryfę C11 (jednostrefową).
  • Taryfę C12a (dwustrefową).
  • Taryfę C12 b (dwustrefową).

Cena prądu budowlanego będzie różna w poszczególnych planach. Taryfa C11 określa stałą stawkę za pobraną kilowatogodzinę prądu. Użytkowanie maszyn jest tak samo kosztowne w nocy, jak i podczas dziennego szczytu. Jest więc to rozwiązanie maksymalnie elastyczne, a przed to także popularne.

Rzadziej wybiera się jedną z taryf dwustrefowych. W tym wypadku ceny prądu budowlanego są uzależnione od godzin poboru. W planie C12a zyskują ci inwestorzy, którzy mogą zaplanować pracę na godziny pozaszczytowe (najczęściej są jest to okres między 13.00 a 15.00 i między 22.00 a 6.00). Jeszcze większe korzyści finansowe osiągną firmy wykonujące roboty budowlane w nocy, korzystając z cen prądu budowlanego w taryfie C12b.

Ile kosztuje prąd budowlany?

Od czego zależy opłata za prąd budowlany? Pierwszą zmienną jest wybrana taryfa. Nie tylko ona ma jednak znaczenie. Różne będą ceny prądu budowlanego u dostawców i to zarówno w przypadku opłaty stałej, jak i ceny za 1 kwh energii. Orientacyjne widełki obowiązujące w 2022 roku wyglądają następująco:

  • opłata stała za prąd budowlany – od około 25 złotych do nawet 43 złotych,
  • abonament za prąd budowlany w taryfie C11 – od 0,3967 złotych do 0,5166 złotych za 1 kwh energii.
  • abonament za prąd budowlany w taryfie C12a – od 0,4918 złotych do 0,6988 złotych w godzinach szczytowych i od 0,3390 złotych do 0,4577 złotych w godzinach pozaszczytowych.
  • abonament za prąd budowlany w taryfie C12b – od 0,4843 złotych do 0,6108 złotych w godzinach szczytowych i od 0,2897 złotych do 0,4344 złotych w godzinach pozaszczytowych.

Ceny prądu budowlane są zatem różne, a decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania powinna być drobiazgowo przeanalizowana. Pomocna może okazać się pomoc doradców Eco dla Biznesu, którzy są w stanie dopasować ofertę (a zatem i wynikające z niej opłaty za prąd budowalny) pod bieżące potrzeby firmy. Zapraszamy do kontaktu podmioty, które chcą zapewnić sobie tani prąd dla przedsiębiorstw!

Prąd budowlany – opłaty za przyłącze tymczasowe

Sumaryczna opłata za prąd budowlany zależy także od kosztów przyłącza. Do wyboru inwestora są linie kablowe i napowietrzne. Pierwsza opcja jest nieco droższa, gdyż wymaga podjęcia działań podziemnych. Jest to jednak rozwiązanie bardziej estetyczne i bezpieczne dla użytkowników prądu budowlanego. Koszt jest w tym wypadku uzależniony od mocy umownej. Dla standardowego domku jednorodzinnego opłaty za prąd budowlany wyniosą około 2500 złotych. W przypadku większych firm mówimy tu o znacznie wyższych kwotach. Około 15% mniej zapłacimy za przyłącze napowietrzne. Warto pamiętać, że w przypadku przyłączy o długości powyżej 200 metrów sprzedawca pobierze dodatkową opłatę.

Prąd budowlany opłaty – podsumowanie

Prąd budowlany to energia elektryczna dostarczana na plac budowy. Do przesyłu wykorzystuje się tak zwane przyłącze tymczasowe. Opłaty za prąd budowlany uzależnione są przede wszystkim od mocy umownej, sprzedawcy czy wybranej taryfy. Decyzja o przejściu na konkretny plan cenowy powinna być przemyślana. Tylko w ten sposób inwestor może skutecznie równoważyć swój budżet.