Czy OZE to przyszłość i kierunek, w którym zmierza energetyka?

Ostatnie lata na rynku energetyki cechują się dużą zmiennością. Tradycyjna gospodarka oparta na paliwach kopalnych powoli odchodzi do lamusa, a zastępują ją nowe technologie produkujące ciepło i energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Z punktu widzenia środowiskowego jest to optymalna alternatywa dla energii emisyjnej. W tym artykule przedstawimy pięć powodów, dla których o OZE możemy mówić jako o energetyce przyszłości.

OZE – przyszłość jest związana ze środowiskiem

Spalanie gazu, węgla czy ropy generuje duże emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Produktami ubocznymi procesów zasilania obiektów w energię są w tym wypadku: dwutlenek węgla, pyły zawieszone, tlenki siarki, tlenki azotu czy tlenki węgla. Nagromadzenie zanieczyszczeń jest głównym powodem postępujących zmian klimatycznych. Aby im zaradzić, niezbędne jest przeorientowanie polityki energetycznej Polski i całego świata. Ta zmiana już się dokonuje, czego efekty widzimy na każdym kroku. Panele fotowoltaiczne na dachach budynków, wiatraki na polach, pompy ciepła w firmach – to tylko pierwsze z szeregu innowacji technologicznych, które sprawiają, że żyje nam się zdrowiej i lepiej. Przyszłość odnawialnych źródeł energii rysuje się w optymistycznych barwach – energetyka zeroemisyjna jest niezbędna dla zachowania równowagi na Ziemi.

Energetyka – przyszłość determinuje także ograniczona podaż

Obok aspektów środowiskowych, kluczowym atutem OZE jest fakt, że są to źródła odnawialne. Do produkcji prądu i ciepła wykorzystują surowce niewyczerpalne, takie jak powietrze, woda czy promieniowanie słoneczne. Podaż paliw kopalnych jest z kolei ograniczona i coraz bardziej niewystarczająca. Od 2015 roku inwestycje w nowe odwierty do wydobycia gazu i ropy są znacząco poniżej bieżących potrzeb. Jak wskazuje Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, nawet utrzymanie obecnie funkcjonujących odwiertów na niezmienionym poziomie spowoduje spadek podaży ropy naftowej o 4% rocznie. Równocześnie produkcja węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się o 80% w latach 1990-2020. Wszystko to prowadzi do wniosku, że przyszłość energetyki leży poza paliwami kopalnymi.

OZE – przyszłość determinuje też infrastruktura transportowa

O strategicznej roli transportu surowców najlepiej przekonujemy się właśnie dzisiaj. Wojna na Ukrainie spowodowała nałożenie sankcji na Rosję, która z kolei ograniczyła dostawy błękitnego paliwa do krajów europejskich. W konsekwencji na rynku obserwujemy niedobory i rosnące ceny dla użytkowników końcowych. Gaz jest obecnie dostarczany z różnych kierunków świata droga morską. Ten kanał dystrybucji ma jednak swoje minusy – dostawy są drogie, czasochłonne i nie zaspokajają potrzeb z uwagi na niewystarczającą liczbę gazoportów LNG. Budowa nowej infrastruktury przyjmującej tankowce wiąże się z koniecznością poniesienia olbrzymich kosztów. Nie jest także wykonalna w perspektywie najbliższych lat. Z tego powodu alternatywą dla energii emisyjnej pozostaje energetyka jądrowa i OZE.

Rynek energetyczny – OZE to kierunek krótko- i długookresowy

Do końca 2022 roku mamy poznać wykonawcę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Tego typu instalacja jest niezbędna, gdyż zapewni dostawy dla znacznej części użytkowników. Do tej pory w Europie ulokowano 150 elektrowni jądrowych, a Polska obok krajów dawnej Jugosławii jest jednym z niewielu miejsc, gdzie nadal nie wykorzystuje się reakcji rozszczepiania jąder atomów uranu dla celów pozyskania energii. Budowa reaktorów pozwoli zdywersyfikować gospodarkę energetyczną kraju, ale dopiero za kilkanaście lat. Tymczasem zmiany są potrzebne już teraz. Z tego powodu trudno nie docenić korzyści, jakie dla polityki energetycznej Polski przynoszą OZE.

Rynek energetyczny – OZE stają się coraz tańsze

Ceny energii są obecnie ekstremalnie wysokie. Nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja ulegnie zmianie w najbliższych latach. W połączeniu z wysoką inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, mieszkańcy Polski oraz właściciele firm szukają alternatywy dla energii emisyjnej. Tę znajdują w fotowoltaice i pompach ciepła. Zielona energia elektryczna dla firm i gospodarstw domowych pozwala wygenerować solidne oszczędności, uniezależnia od sytuacji na rynku, a przede wszystkim przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Energetyka przyszłości wiąże się z OZE także dlatego, że jest coraz tańsza.

Przyszłość energetyki – podsumowanie

W dobie dynamicznych zmian w gospodarce globalnej, na pierwszy plan wyszły kwestie środowiskowe i energetyczne. Zapewnienie dostaw prądu i ciepła pozyskiwanych z paliw kopalnych jest coraz droższe i wywiera negatywną presję na klimat. Z tego powodu polityka energetyczna w centrum swojego zainteresowania stawia OZE. To źródła niewyczerpalne, darmowe i niskoemisyjne. Idealne do zastosowania na szeroką skalę, ale także w postaci małych instalacji firmowych. Przyszłością odnawialnych źródeł energii w Polsce są przede wszystkim panele fotowoltaiczne (sprawdź ofertę). Zamiast płacić rosnące rachunki, już dzisiaj każdy przedsiębiorca może zamontować swoją własną elektrownię na dachu, gruncie lub elewacji. Zapraszamy do kontaktu z Eco dla Biznesu!