Co czeka nas w fotowoltaice w 2024 roku? Zmiany, informacje

Na koniec września 2023 rok moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 15 627,5 MW. To o blisko 3,5 GW więcej, niż w grudniu 2022 roku. W ostatnich kilku miesiącach wprowadzono także szereg zmian w prawie dla deweloperów fotowoltaicznych, między innymi zwiększono dopuszczalną moc instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę do 150 kW. Informacje te potwierdzają, że rynek odnawialnych źródeł energii nadal silnie ewoluuje. Także w nadchodzących 12 miesiącach należy spodziewać się dużych zmian dla użytkowników. W tym artykule opiszemy, co nowego pojawi się w fotowoltaice w 2024 roku.

Co z fotowoltaiką w 2024?

Najważniejszą zmianą, której doświadczą tysiące osób fizycznych i przedsiębiorców korzystających z OZE będzie nowe rozliczanie fotowoltaiki w 2024 roku. Polacy nie zdążyli przyzwyczaić się do obecnego kształtu net-billingu, a ten już niebawem ulegnie kolejnej zmianie. Do 1 lipca obowiązywać będzie obecny model polegający na rozliczaniu prądu wyprodukowanego z paneli fotowoltaicznych po rynkowych, miesięcznych cenach wskazanych w RCEm. Co stanie się później? Jak będzie rozliczana fotowoltaika w 2024? Od momentu rezygnacji z net-meteringu pojawiały się głosy o konieczności wdrożenia systemu taryf dynamicznych. Te postulaty mają zostać spełnione w drugiej połowie roku. Użytkownicy mikroinstalacji fotowoltaicznych będą rozliczali nadwyżki energii elektrycznej w oparciu o ceny godzinowe. Stawki te będą kształtowane przez relację popytu i podaży na energię w danym czasie. Można zakładać, że w okresie szczytowego popytu na energię, ceny będą wyższe, z kolei przy niewielkim popycie – niższe.

Przeczytaj też: Zmiana w prawie dla deweloperów farm fotowoltaicznych. Co warto wiedzieć?

OZE w 2024 – rusza CSIRE

Również z początkiem lipca ma nastąpić uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Jego wprowadzenie ma zwiększyć dostęp do informacji, ujednolicić standardy i zakresy opisywania danych oraz umożliwić przygotowanie bardziej zindywidualizowanych ofert. Nowym rozwiązaniem powinni zainteresować się także użytkownicy fotowoltaiki. Dzięki niemu możliwe będzie kontrolowanie stanu wniosków o dotacje, nadzorowanie efektywności instalacji, zliczanie ilości energii wymienianej na linii prosument- sieć energetyczna. Wdrożenie CSIRE pozwoli także rozpocząć działalność prosumentom zbiorowym i wirtualnym. Pierwsza z tych kategorii ma usprawnić modernizację energetyczną bloków i budynków wielorodzinnych. Natomiast prosument wirtualny to instrument przeznaczony zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, związków wyznaniowych, jednostek badawczych i wielu innych.

Czy będą dopłaty do fotowoltaiki w 2024 roku?

Zmiany w fotowoltaice będą dotyczyły także systemu dofinansowań. Większość najważniejszych programów dotacyjnych ma zostać utrzymana. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że są prowadzone prace nad kształtem dokumentacji pod Mój Prąd 6.0. W tej chwili nie są znane jeszcze szczegóły naboru, w tym potencjalna wysokość dofinansowania. Osoby fizyczne mogą także liczyć na środki z programów Czyste Powietrze czy Stop Smog. Nowością będą z kolei startujące na szeroką skalę nabory w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027. W tym przypadku możliwość i intensywność wsparcia zależeć będzie od wielkości przedsiębiorstwa, jego lokalizacji oraz charakteru prowadzonej działalności.

Czy warto zakładać fotowoltaikę w 2024?

Trudno wyobrazić sobie lepszy moment na montaż fotowoltaiki w firmie lub gospodarstwie domowym. Eksperci są zgodni – w 2024 roku należy spodziewać się wzrostu cen energii elektrycznej. W przypadku osób fizycznych mowa tu o korekcie nawet o 70%, z kolei klienci biznesowi muszą dokładnie analizować dane, gdyż kolejne podwyżki mogą być spowodowane wzrostem niepewności na arenie międzynarodowej czy powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Według analiz przeprowadzonych przez amerykańską firmę OPIS tylko od początku 2023 roku średnia cena paneli słonecznych w Chinach spadła o jedną czwartą. Tę tendencję widać także na polskim rynku. Za moduł, który rok temu kupowaliśmy za 550 złotych netto, dziś zapłacimy około 400 złotych netto. To wpływa znacząco na ostateczny koszt wybudowania instalacji PV. Trwające i nadchodzące nabory dotacyjne każą mieć nadzieję, że poczynione inwestycje w pewnej części będą mogły zostać zrefundowane. Zgodnie ze słowami Aleksandra Brzózka, rzecznika prasowego MKiŚ, nie dojdzie także do wprowadzenia żadnego podatku od fotowoltaiki. Nie należy się także bać rozliczania po cenach godzinowych. OZE w 2024 roku można dostosować do własnych potrzeb dzięki magazynom energii. Zgromadzoną nadwyżkę prądu będzie można wykorzystać w godzinach szczytu, gdy ceny energii będą najwyższe. To pozwoli ograniczyć do minimum niekorzystne zakupy oraz zmaksymalizować zyski z ewentualnej sprzedaży. Zielona energia dla firm nigdy nie była jeszcze tak korzystna.

Jeśli interesuje Państwa fotowoltaika w 2024 roku, zachęcamy do kontaktu z Eco dla Biznesu. Jako wykonawca z wieloletnim doświadczeniem, jesteśmy w stanie przygotować instalację cechującą się wysoką jakością, długą żywotnością oraz bezpieczeństwem użytkowania.