Efektywność energetyczna w firmie – co to jest i jak ją zwiększyć?

Efektywność energetyczna jest jednym z priorytetów polityki środowiskowo-klimatycznej Unii Europejskiej. Redukcja zużycia poprzez odpowiednio zaplanowane działania organizacyjne i infrastrukturalne pozwala obniżyć rachunki za prąd w każdej firmie. Ten efekt jest szczególnie pożądany na początku drugiej dekady XXI wieku, gdy ceny prądu szybują do niebotycznych wartości. W tym artykule wyjaśnimy, co to jest efektywność energetyczna. Zdefiniujemy pojęcie audytu oraz przedstawimy przykładowe działania inwestycyjne, od których może zależeć poprawa efektywności energetycznej i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Co to jest efektywność energetyczna – definicja

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku, której przedmiotem jest efektywność energetyczna i jej definicja, wyjaśnia to pojęcie jako „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”. Inaczej mówiąc, efektywność energetyczna to miara oszczędności energii lub zwiększenia wydajności jej wykorzystania, przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie poziomu komfortu, jakości i bezpieczeństwa.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie – zużycie, zapotrzebowanie i straty

Efektywność energetyczna może być osiągana na trzy główne sposoby:

 • Poprzez redukcję zużycia prądu.
 • Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 • Poprzez minimalizowanie strat.

Pierwsza z sytuacji jest stosunkowo prosta. W wyniku wdrożenia nowych rozwiązań (np. wymiana urządzeń na energooszczędne, wyłączanie prądu przy wyjściu z biura, wykorzystanie naturalnego oświetlenia), ogranicza ona pobór energii z sieci. Drugi proces poprawy efektywności energetycznej w firmie jest nieco bardziej skomplikowany. Można go wytłumaczyć na modelu zakładu przemysłowego, który wdrożył innowacyjne rozwiązanie zwiększające wydajność produkcji. Wymaga ono dostarczenia większej ilości prądu dla firm, ale jednocześnie znacząco podnosi jakość i ilość produkcji. Tym samym w przeliczeniu na jednostkę wytwarzanego dobra, wskaźnik efektywności energetycznej w przemyśle poprawia się. Ostatni ze sposobów polega przede wszystkim na odpowiednim zarządzaniu energią. Wydajność energetyczna może zależeć od strat powstających poprzez nieszczelne okna czy mostki termiczne. W zależności od źródła problemu warto rozważyć termomodernizację budynku lub montaż statycznych generatorów mocy biernej.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Poprawa efektywności energetycznej będzie w pierwszej kolejności zależeć od prac związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań prawnych. Tych nie warto podejmować na własną rękę, bez specjalistycznego badania potrzeb. Audyt efektywności energetycznej w firmie to proces oceny i analizy sposobu zużycia energii w danym budynku lub procesie przemysłowym. Celem przeprowadzenia audytu jest zidentyfikowanie sposobów poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia kosztów związanych ze zużyciem prądu, ciepła oraz chłodu.

Audyt jest dokumentem wszechstronnym, który dotyczy między innymi:

 • oceny zużycia energii przez różne urządzenia w obiekcie lub procesie przemysłowym,
 • oceny izolacji termicznej budynku lub jego części,
 • oceny sposobów wentylacji i klimatyzacji,
 • analizy zużycia wody,
 • oceny emisyjności procesu transportowego,
 • oceny wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe.

Dzięki wykonaniu profesjonalnego audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwo wie, które inwestycje są najpilniejsze. Może także skutecznie starać się o refundację poniesionych kosztów poprzez programy dotacyjne, w których przedłożenie omawianego dokumentu jest niezbędne.

Poprawa efektywności energetycznej – jak zwiększyć efektywność energetyczną w firmie?

Na podstawie obserwacji rynku i doświadczenia tysięcy podmiotów gospodarczych można stworzyć listę najpopularniejszych, najbardziej pożądanych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w firmie. Bardzo często nie pociągają one za sobą wymiany linii technologicznych czy inwestowania dużych środków. Do działań, które można podjąć, aby wydajność energetyczna w firmie się poprawiła, należą między innymi:

 • efektywne użycie sprężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie automatycznych i zintegrowanych systemów,
 • wykorzystanie inteligentnych systemów zarządzania energii,
 • zmianę sposobu wentylacji i klimatyzacji,
 • instalację systemów do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci,
 • wykorzystanie urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • montaż pomp cieplnych i nowych, efektywnych zbiorników,
 • docieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne, używanie detektorów ruchu w częściach wspólnych,
 • montaż OZE.

Wspomniane przedsięwzięcia poprawiają pozycję konkurencyjną firmy, minimalizują negatywny wpływ na środowisko i przyczyniają się do zmniejszenia kosztów operacyjnych. Szacuje się, że każda złotówka zainwestowana w poprawę efektywności energetycznej przynosi firmie 4 złote oszczędności. Doradztwo energetyczne dla firm to w dobie drastycznie wzrastających cen prądu kluczowy element optymalizacji działalności gospodarczej. Zacznij oszczędzać już dziś i skontaktuj się z ekspertami Eco dla Biznesu – podpowiemy, co zrobić, aby wydajność energetyczna w Twojej firmie osiągnęła zadowalający poziom!