Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej do firmy?

W kwietniu 2022 roku zmienił się w Polsce system rozliczania produkcji z paneli słonecznych. Oparty na stałych opustach net-metering zastąpił dynamiczny net-billing. Ta korekta znacząco przeorientowała sposób doboru mocy instalacji. Fotowoltaika to dzisiaj nie tylko forma wyeliminowania opłat stałych z rachunku za prąd, ale także szansa na realne uzyskanie niezależności firmy. W tym artykule odpowiemy na pytanie o to, jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Jak obliczyć dobór instalacji fotowoltaicznej?

Dobór odpowiedniej mocy fotowoltaiki nie jest zadaniem prostym. Zwłaszcza, jeśli instalacja ma odpowiadać na potrzeby użytkownika i dawać faktyczne oszczędności. Zatem jak dobrać moc fotowoltaiki? Podczas procesu projektowania trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników i uwarunkowań. Należą do nich między innymi:

  • Miejsce montażu.
  • Dostępna powierzchnia.
  • Wyniki ekspertyz obciążenia dachu.
  • Bieżące zużycie.
  • Możliwość magazynowania energii.

Jak obliczyć moc fotowoltaiki – miejsce montażu

Gdzie powinna być zainstalowana fotowoltaika? Jaka moc zestawu może być efektywnie zamontowana na dachu lub gruncie? Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, gdy wokół firmy znajduje się wiele drzew i budynków? Między innymi na te pytania musi odpowiedzieć sobie doradca energetyczny, zanim zaprojektuje efektywną, firmową elektrownię PV. Miejsce montażu ma wpływ na potencjalne uzyski. Zaleca się posadowienie modułów PV w orientacji południowej, pod kątem około 35 stopni. Każde odchylenie od tego modelu może spowodować mniejszą produkcję, a co za tym idzie konieczność dołożenia paneli do fotowoltaiki. Moc jest zatem pochodną obliczeń uwzględniających poziom wentylacji (przestrzeń między modułami a podłożem), występowanie zacienień oraz możliwość pojawienia się zalegających przeszkód (liści, śniegu itd.).

Jaka moc fotowoltaiki do firmy – dostępna powierzchnia

Miejsce montażu nie jest jedyną wątpliwością, gdy projektowana jest fotowoltaika. Jaka moc będzie możliwa do umieszczenia na konkretnej powierzchni? Znowu trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jest kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, odpowiadając na pytanie, jak dobrać moc fotowoltaiki. Istotne są zacienienia, które mogą skutecznie ograniczyć dostępną powierzchnię. Nie bez znaczenia jest też wielkość modułów. Przykładowo urządzenie o mocy 370 Wp zajmuje zazwyczaj około 1,8 m2, z kolei model 550 Wp ma powierzchnię około 2,6 m2. Budując instalację firmową o mocy 50 kWp, będziemy potrzebować 135 paneli fotowoltaicznych o mocy 370 Wp lub 90 modułów o mocy 550 Wp. W pierwszym przypadku zajmowana powierzchnia wynosi 243 metry kwadratowe, zaś w drugim 234 metry kwadratowe.

Uśredniając, przyjmuje się, że na każde 10 metrów kwadratowych dachu można założyć 2 kWp fotowoltaiki. Jaka moc może zatem zostać zamontowana na dachu firmowym o wielkości 120 metrów kwadratowych?

Podstawiamy dane do wzoru:

Moc instalacji fotowoltaicznej [kWp] = 2 x Nasłoneczniona powierzchnia dachu [m2]

W efekcie otrzymujemy elektrownię PV o mocy 24 kWp. To prosta metoda, która pozwala poznać wyniki poglądowe. Na ich podstawie można oszacować, jak dobrać moc fotowoltaiki w przypadku konkretnej powierzchni. Do projektowania fotowoltaiki wykorzystuje się zaawansowane oprogramowanie inżynieryjne. Dopiero takie badanie pozwala skutecznie zwizualizować instalację.

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej – wyniki ekspertyz obciążenia dachu

Ekspertyza obciążenia dachu nie jest dokumentem obowiązkowym przy projektowaniu fotowoltaiki. Z tego powodu jej wykonanie odbywa się głównie w przypadku większych instalacji publicznych oraz firmowych. Położenie na dachu hali paneli, konstrukcji i balastu, może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników. Inżynier konstruktor powinien zbadać możliwość obciążenia, wydać zalecenia dotyczące rozłożenia balastu, nakazać regularne usuwanie zalegających warstw śniegu. Jaka moc fotowoltaiki będzie w tym momencie odpowiednia? Nie tylko ta wynikająca z miejsca montażu i dostępnej powierzchni, ale też ta, wykorzystująca wytyczne ekspertyzy.

Jak obliczyć moc fotowoltaiki – bieżące zużycie

Jaka powinna być moc instalacji fotowoltaicznej? Z pewnością dostosowana do bieżącej konsumpcji prądu. Przewymiarowanie zestawu PV ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy firma zamierza w niedalekiej przyszłości wprowadzić zmiany technologiczne, które podniosą zużycie energii. W innym wypadku dodatkowe moduły fotowoltaiczne należy traktować jako nieuzasadniony wydatek. Z drugiej strony, jeśli dostępna powierzchnia nie pozwala na montaż paneli o mocy wystarczającej do pokrycia zapotrzebowania, nie powinniśmy rezygnować z zakupu. Każda produkcja z OZE będzie tańsza, niż zakup prądu od dostawcy.

Jak obliczyć dobór instalacji fotowoltaicznej – możliwość magazynowania energii

Dziś nikt nie ma wątpliwości, że fotowoltaika dla firm się opłaca. Czy jednak warto dodatkowo zakupić magazyn energii? Z pewnością tak. Pozwala on:

  • Podnieść poziom autokonsumpcji.
  • Uniezależnić się od awarii sieci.
  • Uzyskać dodatkowe korzyści wizerunkowe.

Czy moduły do akumulowania nadwyżek energii wpływają na moc instalacji? Fotowoltaika biznesowa wymaga dostosowania parametrów prądowych, zapewnienia bezpieczeństwa, zbudowania optymalnych połączeń. Wpięcie do zestawu magazynu energii musi być dokładnie przeanalizowane przez doradcę z odpowiednim doświadczeniem. Wzajemna kalibracja urządzeń oraz obliczenia poziomu autokonsumpcji, są podstawą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka moc fotowoltaiki do firmy. Zapraszamy do kontaktu z Eco dla Biznesu. Przeprowadzimy audyt, zaprojektujemy instalację i wykonamy ją na komponentach najwyższej jakości.