Jaka jest wytrzymałość i żywotność paneli fotowoltaicznych?

Fotowoltaika to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022” roczny przyrost mocy zainstalowanej w 2021 roku wyniósł aż 3,7 GW i na koniec grudnia osiągnął poziom 7,67 GW. Do końca pierwszego kwartału bieżącego roku ten wynik zwiększył się do 9,4 GW. Te dane najlepiej pokazują, że rynek PV oferuje liczne korzyści. Jedną z nich jest żywotność fotowoltaiki. Już wcześniej pisaliśmy o tym, czy fotowoltaika się opłaca. Natomiast w tym artykule skupimy się na opisaniu cyklu życia modułów PV. Przyjrzymy się także wytrzymałości paneli fotowoltaicznych, co jest szczególnie istotne w dobie nagłych zmian klimatu. Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu wyjaśniającego kwestię tego, jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika – żywotność

Rzeczywista żywotność fotowoltaiki jest trudna do oszacowania. Producenci umieszczają w kartach katalogowych informację na temat gwarantowanych uzysków po upływie określonego terminu. Tej wartości nie należy jednak utożsamiać z trwałością fotowoltaiki. Żywotność paneli jest dłuższa, o czym najlepiej przekonują konkretne przypadki instalacji produkujących prąd od dziesięcioleci. A warto pamiętać, że od momentu budowy pierwszego panelu w 1954 roku w oddziale badawczym Bell Laboratories, technologie ciągle ewoluują i stają się coraz bardziej wydajne. Wraz z udoskonaleniem procesów produkcyjnych, wzrasta także rzeczywista żywotność fotowoltaiki.

Poszukujesz dobrej jakości paneli o wysokiej żywotności? Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc: Eco dla Biznesu – panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika – żywotność w liczbach

Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych liczona w latach? Gwarancja na uzyski zapisana w karcie katalogowej informuje nas, jaka jest minimalna liczba lat, podczas których moduły PV produkują energię z zadaną sprawnością. U większości producentów wynosi ona 25 lat, ale możemy znaleźć też urządzenia z 30-letnią gwarancją. To właśnie ten okres możemy przyjąć jako minimalny. W związku jednak z tym, że regularnie rośnie długość gwarancji na produkt i gwarancji na uzysk (jeszcze pięć lat temu w standardzie było odpowiednio 10/20 lat), spodziewana żywotność fotowoltaiki również wzrasta. Istnieją realne podstawy, aby postawić tezę, że wysokiej jakości moduły mogą działać nawet 40 lat! To ma decydujący wpływ na sumę oszczędności wygenerowanych przez firmę z inwestycji w zestaw PV.

Fotowoltaika – żywotność paneli a spadek sprawności

Każde urządzenie elektroniczne traci część swoich właściwości w toku użytkowania. Nie inaczej jest z fotowoltaiką. Żywotność paneli słonecznych jest zadowalająca, ale warto pamiętać o spadku sprawności. Zgodnie z deklaracjami producentów największe ubytki wydajności odnotowuje się w ciągu pierwszych kilku lat użytkowania. Z czasem spadek normuje się i po około 25 latach wynosi blisko 20%. Niektóre marki chwalą się wydłużoną sprawnością. Nawet jednak najlepsze moduły nie przekraczają 87% wydajności po 30 latach użytkowania. Efektem spadku sprawności jest zmniejszenie produkcji energii elektrycznej. Warto o tym pamiętać podczas projektowania instalacji. Nie należy się tym także przejmować i wiązać tego z samym pojęciem żywotności fotowoltaiki.

Wytrzymałość paneli fotowoltaicznych – promieniowanie słoneczne

Sprawność baterii słonecznych spada w czasie głównie z uwagi na zewnętrzne czynniki destabilizujące pracę. Jednym z największych problemów jest wysokie natężenie promieniowania UV. Upał i południowa ekspozycja na słońce powodują spadek wydajności całej instalacji w danym momencie. Przegrzewanie się ogniw i niewystarczająca wentylacja skutkują niższymi uzyskami bieżącymi. Jednocześnie fale ciepła przyczyniają się do skrócenia cyklu życia paneli fotowoltaicznych. Dobrze pokazuje to przykład pustyni, gdzie roczne spadki sprawności wynoszą dwukrotnie więcej niż w Polsce.

Wytrzymałość paneli fotowoltaicznych – grad i wiatr

Każdy renomowany producent modułów PV przeprowadza testy odporności na grad i wiatr. Przejście badań w niezależnej jednostce badawczej gwarantuje, że nawet lodowe kule o średnicy 25 mm, padające z prędkością 23 m/s nie spowodują uszkodzeń powierzchni paneli. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wytrzymałość paneli fotowoltaicznych na grad badać z zastosowaniem innych parametrów. W praktyce tego typu działania podejmują jednak tylko nieliczni producenci, gdyż prawdopodobieństwo zaistnienia tego typu zjawiska w klimacie umiarkowanym, jest niewielkie.

Wytrzymałość paneli fotowoltaicznych na wiatr obejmuje statyczne obciążenie rzędu 2400 Pa. Zgodnie z założeniami normy 61215 odpowiada ono podmuchom wiatru o prędkości 130 km/h. Czasami analizę poszerza się o cykle z obciążeniem 5400 Pa, ale dotyczy to tylko modułów użytkowanych w warunkach dużego zaśnieżenia. Zgodność produktu z normą IEC 61215 jest praktycznie gwarantem wysokiej wytrzymałości paneli fotowoltaicznych na wiatr.

Wytrzymałość paneli fotowoltaicznych – podsumowanie

Eksperci wskazują, że dobrej jakości moduły fotowoltaiczne powinny pracować przez okres minimum 30 lat. W tym czasie urządzenia stopniowo tracą swoją sprawność, co jest naturalną konsekwencją oddziaływania czynników atmosferycznych. Użytkowanie instalacji PV jest także bezpieczne dzięki wysokiej wytrzymałości na warunki atmosferyczne.

Jeśli decydując się na montaż instalacji PV zależy nam na maksymalnym wydłużeniu żywotności fotowoltaiki, powinniśmy zlecić dobór komponentów i montaż wiarygodniej firmie instalatorskiej. Dodatkowo niezbędne będą regularne przeglądy serwisowe. Im więcej lat nasze moduły zachowają swoje właściwości, tym i suma oszczędności firmy z inwestycji w panele PV będzie większa.

Zachęcamy do kontaktu z Eco dla Biznesu – mamy bogate doświadczenie i zajmujemy się wszelkimi formalnościami.