Now Loading

Blog - Strona 4 z 5 - EcoDlaBiznesu

Energia odnawialna jest kluczowym elementem polityki energetycznej na świecie. Rozwój zielonej energii w Polsce i Europie ma przyczynić się do ochrony środowiska i zahamowania negatywnych zmian klimatycznych. W perspektywie długookresowej

Wprowadzanie zasad CSR w działania przedsiębiorstw powoli staje się koniecznością. Ignorowanie rynkowych trendów i marginalizowanie plusów alternatywnych źródeł energii, coraz częściej kończy się utratą pozycji rynkowej i szans na dalszy

Rozwój przemysłu i usług jest nierozerwalnie związany z gospodarowaniem zasobami. Do produkcji dóbr oraz prowadzenia działalności gospodarczej opartej na kontakcie z klientem, niezbędna jest energia. To ona zasila urządzenia, linie

Tradycyjne źródła energii takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa, stopniowo się wyczerpują. Ich spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń, która przyczynia się do rozwoju negatywnych zmian klimatycznych.

Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych biosfery jest jednym z kluczowych problemów nękających społeczność międzynarodową. Każdego dnia gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa zlokalizowane na całym świecie oddziałują na losy planety. Wpływ ten uwidacznia

Naukowcy z organizacji Future Earth pracujący nad projektem Global Carbon Budget dokonali estymacji, które pokazują, że w ostatnich latach ilość emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego, przekroczyła 43 miliardy

Ochrona środowiska stanowi kluczowy element rozwoju gospodarczego. Obowiązek przestrzegania przepisów ochrony środowiska spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Właściciele firm coraz częściej decydują się na wdrożenie do codziennych działań dobrych praktyk ekologicznych.

Z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej pn. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wynika, że energia słoneczna jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów odnawialnych źródeł energii, tak w Polsce, jak i

+48 519 333 666