Now Loading

Gaz produkt transzowy

Strona główna » gaz produkt transzowy

Czym jest i jak działa produkt transzowy?

Jest to unikatowe na rynku narzędzie do zakupów transzowych gazu w oczekiwaniu na spadek oraz korekty cen na TGE (Towarowej Giełdzie Energii). W kontekście rosnących cen i niestabilnej sytuacji na TGE jest to oferta, dzięki której wybierzesz optymalny dla siebie moment zakupu gazu.

Założenia oferty Transzowej

Oferta pozwala na bieżąco monitorować ceny na TGE, dzięki czemu można wybrać dla siebie dogodny moment zakupu.

 • oferta dla wszystkich grup taryfowych
 • kontraktacja na okres 2022-2024
 • możliwość przejścia na stałą cenę w dowolnym okresie trwania

Możliwe warianty oferty

Istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów kontraktowania paliwa gazowego.

 • Kwartalny bazujący na cenach GAS BASE Q
 • Miesięczny bazujący na cenach GAS BASE M

Wariantów nie można miksować w czasie trwania kontraktu. Cena jest kontraktowana według ceny notowania z 20-tego każdego miesiąca poprzedzającego kontraktację.

Dla kogo jest oferta Transzowa

Oferta jest prosta oraz uniwersalna. Przeznaczona jest dla Klientów:

 • wypatrujących niskich cen oraz korekt cen gazu
 • mających obawy czy decyzja o kontraktacji jest podejmowana w odpowiednim czasie
 • oczekujących prostej i czytelnej oferty z jasnym mechanizmem konstrukcji ceny

Jak jest skonstruowana cena

Założeniem tej oferty jest możliwości zakupu gazu w oparciu o zakupy indeksowe (transze). Klient otrzymuje możliwość podpisania umowy na zakup gazu w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Zakupy realizowane są 20-ego dnia ostatniego miesiąca notowania instrumentu GAS BASE M lub GAS BASE Q. Cena kontraktu jest ustalana zgodnie z wartością notowania na TGE. Jeśli 20-sty przypada na dzień wolny od pracy, przyjmujemy najbliższy kolejny dzień roboczy.

Dopasowujemy rozwiązania do indywidualnych potrzeb

Krótki okres kontraktowania ceny

 • ryzyko zakupowe rozłożone w czasie
 • lepsza analiza rynkowa

Możliwość przejścia na stałą cenę

 • możesz jednorazowo w trakcie trwania kontraktu zmienić ofertę na stałą cenę
 • Ty decydujesz kiedy chcesz przejść na stałą cenę na cały okres kontraktu

Wygoda i bezpieczeństwo

 • automatyczny zakup gazu dla Twojego Biznesu
 • nie musisz monitorować giełdy ani angażować w zakupy gazu pracowników

Możliwość kształtowania ceny zgodnej z rynkiem

Akceptujesz stały poziom bazowy kosztów a ostateczna cena miesięczna odzwierciedla zakupy dokonane na danym instrumencie.

Porozmawiajmy o Twoim Biznesie

Rafał

Komfortowo zarządzaj energią swojego biznesu!

Od przeszło 20 lat zarządzam sprzedażą nowych technologii oraz rozwiązań energetycznych do segmentu B2B. Swoją uwagę kieruję na efektywne zarządzanie wartością Klienta. Cel ten osiągam poprzez koncentrację na bezpieczeństwie finansowym i energetycznym Klientów.

Podczas rozmowy omówimy:

 • trendy cen energii i gazu na rynku
 • strategię działań Twojego Biznesu na rynku energetycznym
 • optymalne rozwiązanie cenowe
 • strategię optymalizacji kosztów

Co to jest oferta transzowa?

Oferta transzowa to rozwiązanie dedykowane dotychczas dla spółek o ponadprzeciętnym zużyciu energii elektrycznej lub gazu. Dynamiczne wzrosty cen obu nośników spodowały, że produkt został udostępniony do pozostałych uczestników rynku. Oferta transzowa pozwala na na zakup prądu lub błękitnego paliwa w określonych partiach wolumenowych na dany czas. Jest szczególnie popularna u firm, które oczekują oferty dynamicznie dopasowujących się aktualnych trendów rynkowych. W tym wypadku nie ma konieczności ustalenia ceny na kilka miesięcy przed wejściem w życie kontraktu i narażania się na ewentualne straty. Zakup w ofercie transzowej możliwy jest zarówno w przypadku prądu, jak i gazu. W tym modelu rozliczeń umowy rozpoczynają się wraz z początkiem kwartału lub miesiąca, a ceny energii/gazu ustalane są w oparciu o produkty BASE. Oferta transzowa w dobie dynamicznie zmieniających się cen to rozwiązanie:

 • Skrojone pod klientów oczekujących niskich cen na prądu/gazu,

 • Idealne dla zarządzających mających wątpliwości czy decyzja o kontraktacji jest podejmowana w odpowiednim czasie,

 • Optymalne dla osób przewidujących korekty na cenach gazu lub prądu,

 • Stworzone dla klientów oczekujących klarownej oferty z jasnym mechanizmem konstrukcji ceny.

Korekta cen zakupu energii – o co w tym chodzi?

Rynek energetyki jest dynamiczny. Wpływ na kształtowanie się cen ma wiele czynników. Jednym z nich są działania spółek obrotu. Te mogą wnioskować o zmianę wysokości taryf w dowolnym momencie, gdy otoczenie rynkowe zmieni się na tyle, aby konieczne były także korekty w cennikach energii elektrycznej i gazu danej spółki. Zatwierdzenie takiej prośby zazwyczaj kończy się korektą ceny zakupu gazu lub korektą ceny zakupu prądu na Towarowej Giełdzie Energii. Przewidywanie potencjalnych zmian może się okazać kluczowe dla klientów biznesowych. Ma ono wpływ na rentowność działalności gospodarczej. Efektywne zarządzenie ryzykiem korekt jest domeną doradztwa energetycznego. Dzięki współpracy z Eco dla Biznesu możliwe jest dostosowanie swoich dostaw pod bieżące i prognozowane spadki i korekty cen zakupu energii.

Korekta cen zakupu energii zależna jest od wielu czynników, między innymi od uwarunkowań:

 • Klimatycznych

 • Politycznych

 • Polityki klimatycznej UE,

 • Notowań energii elektrycznej, które rzutują na ceny energii, a te pośrednio oddziałują na ceny gazu.

+48 519 333 666