Czym jest ślad węglowy i jak go wyeliminować.

Ochrona środowiska stanowi kluczowy element rozwoju gospodarczego. Obowiązek przestrzegania przepisów ochrony środowiska spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Właściciele firm coraz częściej decydują się na wdrożenie do codziennych działań dobrych praktyk ekologicznych. Nie chodzi tylko o chęć uniknięcia płacenia kar za niedopełnienie obowiązków ustawowych, ale także o wzrost renomy jednostki. Świadomość ekologiczna polskiego konsumenta stale rośnie, a wszelkie proekologiczne postawy zostają natychmiastowo wyłapane i docenione. Redukcja śladu węglowego w firmie jest więc atutem, na który warto zdecydować się już dzisiaj.

Czym jest ślad węglowy i czy warto go liczyć?

Eliminacja śladu węglowego jest podstawowym zadaniem, które ma wspierać łagodzenie zmian klimatycznych spowodowanych czynnikami antropogenicznymi. Ogólnie przyjmuje się, że ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych przypadających na pełen cykl życia danego produktu. Przekładając tę definicję na grunt przedsiębiorstwa, można powiedzieć, że ślad węglowy określa łączny ekwiwalent dwutlenku węgla przypadający na działalność danej firmy. W Polsce nie ma prawnych przesłanek narzucających przedsiębiorcom obliczanie śladu węglowego. Takie praktyki są jednak popularne w innych regionach świata, dlatego polscy eksporterzy lub firmy współpracujące z zagranicznymi markami, zobligowani są do obliczania śladu węglowego dla całej swojej działalności lub wybranego produktu. Jest to szczególnie ważne podczas startowania w zamówieniach publicznych, gdzie jednym z wymogów jest właśnie podanie adekwatnego śladu węglowego.

Wspomniany wskaźnik warto policzyć także z innych powodów. Dużą wartością dla firmy może być dobrze skonstruowany system CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z jego założeniami, każda firma powinna działać nie tylko w zgodzie z prawem, ale także w trosce o zrównoważony rozwój otoczenia i interesariuszy. Postuluje on między innymi inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, a także relacje z pracownikami i klientami. Jednym z flagowych pomysłów na wdrożenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie jest właśnie redukcja śladu węglowego. To wiarygodny i akceptowalny w skali globalnej wskaźnik, który pozwala na raportowanie otoczeniu faktycznych osiągnięć przedsiębiorstwa w walce z nadmierną emisją zanieczyszczeń.

Eliminacja śladu węglowego w firmie – jak to zrobić?

Redukcja śladu węglowego w przedsiębiorstwie nie jest procesem skomplikowanym. Wystarczy wdrożyć kilku procedur, które nawet bez dużych inwestycji pozwalają efektywnie zmniejszyć ilość generowanych zanieczyszczeń. Dobrym przykładem praktyk proekologicznych jest zastąpienie oferowanych w sieciach marketowych foliowych jednorazówek torbami wielorazowego użytku. Wśród ciekawych przykładów działań wspierających redukcję śladu węglowego wyróżniamy także:

  • Zastąpienie przeznaczonej dla interesariuszy wody butelkowanej, wodą filtrowaną z kranu.
  • Stworzenie udogodnień do korzystania przez pracowników z transportu zbiorowego lub rowerowego.
  • Zmianę źródła energii elektrycznej i cieplnej na produkt 100% OZE.
  • Segregację odpadów.

Pomysłów na eliminację śladu węglowego w firmie może być wiele więcej. Warto też wiedzieć, że na rynku pojawia się coraz więcej certyfikatów, które premiują produkty tworzone w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Eliminacja śladu węglowego w Twojej firmie
Eliminacja śladu węglowego w Twojej firmie

Korzyści z redukcji śladu węglowego w przedsiębiorstwie

Nowoczesne metody zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji dóbr bardzo często stawiają redukcję śladu węglowego generowanego przez firmę w samym centrum zainteresowania. To naturalna konsekwencja zmian klimatycznych, powiązanych z emisją takich czynników jak: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freon, halon, ozon i innych. Wdrożenie do codziennych działań firmy pakietu działań związanych z eliminacją śladu węglowego może przynieść szereg korzyści natury środowiskowej, ekonomicznej i wizerunkowej. Przede wszystkim obliczając ślad węglowy, lepiej poznajemy procesy zachodzące w firmie. Pozwala to z jednej strony minimalizować negatywne oddziaływanie na przyrodę, z drugiej także zoptymalizować proces produkcyjny. Wśród kluczowych wyzwań w tym zakresie warto rozważyć zwiększenie efektywności energetycznej oraz właściwe gospodarowanie odpadami. Istotna jest także likwidacja pustych przebiegów w obszarze łańcucha dostaw czy zmiana rodzajów opakowań na biodegradowalne. W Eco dla Biznesu zapewniamy klientom rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne, zapewniające nie tylko tańszy prąd dla firm, ale i „czystszy”, bo z gwarancją pochodzenia zielonej energii. Sięgnij po zielony prąd dla firm.

Redukcja kosztów związana z optymalizacją procesu produkcyjnego to nie jedyna korzyść finansowa eliminacji śladu węglowego w firmie. Duże znaczenie ma także poprawa wizerunku marki. Prowadzona polityka CSR stanowi niezastąpione źródło informacji o czynnikach społecznych, środowiskowych i ładzie korporacyjnym tak dla inwestorów, jak i potencjalnych klientów. Zawarcie informacji o redukcji śladu węglowego w raportach produktowych gwarantuje wyższą ocenę w różnorodnych rankingach oraz zwiększa zaufanie instytucji okołobiznesowych. Jest także istotnym argumentem marketingowym oraz elementem działań związanych z relacjami inwestorskimi i PR.

Porozmawiajmy o Twoim Biznesie

Zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy.